Gasunie wil pijpleiding voor import Brits aardgas vanaf 2017

De Gasunie zou graag aardgas uit Groot-Brittannië rechtstreeks willen importeren door gebruik te maken van een aardgaspijpleiding in de Noordzee. Dit heeft de Gasunie op zaterdag 26 augustus 2017 bekend gemaakt aan het dagblad Trouw. De plannen van de Gasunie worden echter niet door iedereen met vreugde begroet. Verschillende milieuorganisaties hebben grote bezwaren tegen het plan. De milieuorganisaties geven aan dat er geen focus meer gelegd moet worden op aardgas maar juist op duurzame energie. Volgens de milieuorganisaties moet Nederland zo snel mogelijk van aardgas af. Het plan van de Gasunie is echter concreet. Het bedrijf wil de grootschalige import van aardgas uit Groot Brittannië via een aardgasleiding laten geschieden omdat de aardgaswinning in Nederland aan het teruglopen is.

Er hoeft echter niet een compleet nieuwe pijpleiding te worden aangelegd tussen Nederland en Groot Brittannië. Momenteel ligt er al een bestaande pijp van 235 kilometer lengte. Deze gasleiding ligt tussen het Noord-Hollandse Balgzand en Bacton in Engeland. De Gasunie geeft aan dat er wel wat technische aanpassingen gedaan moeten worden. Op dit moment gaat er namelijk aardgas van Nederland naar Engeland. In de toekomst moet dit precies andersom gebeuren. Per jaar kan de gasleiding 16 miljard kubieke meter aardgas vervoeren. Dit is meer aardgas dan Nederland nodig heeft in een jaar tijd.