Waaruit bestaat een geothermie installatie?

Geothermie is aardwarmte en kan worden aangewend als verwarmingsbron of indirect als energieleverancier worden gebruikt waarbij de aardwarmte bijvoorbeeld wordt omgezet in elektrische energie. Geothermie is een effectieve alternatieve energiebron omdat er bij deze installaties nauwelijks CO2 vrij komt in de atmosfeer. Dat maakt geothermie veel milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld aardgas. Voordat met een geothermie-installatie gaat … Read more

Bouwbedrijven ontevreden over woonbeleid Amsterdam in 2018

In Amsterdam is er sprake van een tekort aan woningen. Amsterdam heeft hiervoor een oplossing bedacht in de vorm van een formule. Deze formule is 40-40-20. In feite zijn dit drie percentages die staan voor: 40 procent sociale huur, 40 procent middeldure huur, 20 procent koop en dure huur. Verschillende bouwondernemingen zijn het niet eens … Read more

Techniek en zorg hebben te maken met ernstige personeelstekorten in 2018

Op technischwerken.nl verschijnen regelmatig nieuwsberichten over personeelstekorten in de bouw en de techniek. In deze sectoren is echter niet alleen een personeelstekort merkbaar, ook andere sectoren hebben problemen met betrekking tot de personele bezetting. De zorginstellingen in Nederland hebben bijvoorbeeld 130.000 vacatures open staan in 2018. Dit heeft het UWV kortgeleden bekend gemaakt. De komende … Read more

Staalproducent ArcelorMittal heeft in het eerste kwartaal 2018 hoogste winst in zes jaar geboekt

Het gaat goed met staalproducent ArcelorMittal. Deze grote staalfabrikant heeft in het eerste kwartaal van 2018 de hoogste winst weten te behalen in zes jaar tijd. Deze winst is het gevolg van de gunstige marktomstandigheden in de staalsector. Hier wist het bedrijf van mee te profiteren. De kwartaalcijfers van het bedrijf werden vrijdag 11 mei … Read more

Geothermie en duurzaamheid

Geothermie is een ander woord voor aardwarmte en wordt steeds vaker genoemd als een goed alternatief voor aardgas. Dat is geen wonder want geothermie is altijd aanwezig en daardoor een onuitputtelijke duurzame energiebron. Veel woningen hebben nog een centrale verwarming waarin aardgas wordt verbrand om warm cv-leidingwater te realiseren. Het verstoken van aardgas staat echter … Read more

Wat is geothermie?

Geothermie is een ander woord voor aardwarmte en is tevens een verzamelnaam voor technologie waarmee warmte uit verschillende aardlagen wordt gewonnen, getransporteerd en gebruikt om gebouwen en andere voorzieningen te verwarmen. Als men het in het kader van de energietransitie heeft over geothermie dan doelt men meestal op installaties waarmee warm grondwater uit diepere aardlagen … Read more

Regels geothermie aangescherpt in 2018

Geothermie zou een belangrijke warmtebron kunnen worden voor Nederlandse bedrijven en huishoudens. Daarvoor moet echter nog veel gebeuren. Allereerst moet de Nederlandse aardbodem goed in kaart worden gebracht. Daarvoor heeft minister Wiebes Energiebeheer Nederland (EBN) ingeschakeld. De minister wil echter niet dat allemaal gemeenten en bedrijven nu zelfstandig initiatieven gaan nemen om in de aardbodem … Read more

Geothermie maakt onderzoek naar Nederlandse aardbodem in 2018 noodzakelijk

Geothermie is in feite aardwarmte oftewel de warmte die de aarde afgeeft. Deze aardwarmte wordt onder andere afgestaan aan grondwater. Dit kan een belangrijke warmtetoeleverancier worden voor Nederlandse bedrijven en huishoudens. Daarvoor moet men echter wel een goed beeld hebben van de locaties in Nederland waarin grondwater aanwezig is en van de juiste temperatuur is. … Read more

Europese Commissie wil een verbod op verschillende plastic producten

De Europese Commissie wil een verbod op een aantal plastic producten omdat deze prducten niet noodzakelijkerwijs van plastic hoeven te worden gemaakt en daardoor ook onnodig milieubelastend zijn. Het gaat hierbij onder andere om wattenstaafjes die van plastic zijn gemaakt. Deze wattenstaafjes zouden net zo goed van karton kunnen worden gemaakt. Dat is ook het … Read more

Zonnepanelenfabriek Appingedam wordt niet meer gebouwd

In Appingedam zou een fabriek worden gebouwd waar zonnepanelen zouden worden vervaardigd. Het bericht over de bouw van de fabriek werd in 2017 bekend gemaakt door Powerfield maar inmiddels is de ontwikkeling van de zonnepanelenfabriek stopgezet. Dit bericht werd begin mei 2018 bekend gemaakt. Bouw fabriek gaat niet door Het is jammer dat de plannen … Read more

Vacatures voor technisch personeel in mei 2018

Het aantal vacatures voor technisch personeel neemt toe in de maand mei van 2018. Vooral in de installatietechniek en elektrotechniek zijn er veel vacatures voor elektromonteurs en installatiepersoneel. Dit komt door de drukte in de bouwsector maar ook door de energietransitie waardoor er steeds meer personeel nodig is voor het plaatsen en onderhouden van windmolens, … Read more

Uitspraak Hoge Raad in 2018: uitzendbureau hoeft verblijfkosten buitenlandse uitzendkrachten niet te betalen

De Hoge Raad heeft uitzendbedrijf heeft uitspraak gedaan in een conflict tussen uitzendbureau Aelbers en vakbond FNV. Dit conflict ging over het betalen van verblijfkosten van buitenlandse uitzendkrachten die in Nederland werkzaamheden verrichten. De vakbond had geëist dat het uitzendbureau deze verblijfkosten voor een Poolse arbeidskracht zou betalen. Dit hoeft echter niet aldus het oordeel … Read more

NS wil vanaf 2018 snellere locomotieven inzetten op traject Amsterdam-Berlijn

De Nederlandse Spoorwegen (NS) is van plan om een investering te doen in een snellere treinverbinding tussen de Nederlandse stad Amsterdam en de Duitse stad Berlijn. Hiervoor zouden moderne snellere locomotieven moeten worden ingezet. Daarnaast is het de bedoeling dat de nieuwe locomotieven het hele traject gaan rijden. Dat betekend dat er in de toekomst … Read more

Nederlandse defensie koopt tientallen kleine drones in 2018

Defensie kan niet zonder technologie. Als de technologie naar een hoger niveau gaat moet ook defensie investeringen doen om voorop te lopen. Een technologische voorsprong kan van doorslaggevend belang zijn op het slagveld. Een belangrijk aspect hierin is het lokaliseren van de vijand en het uitvoeren van een succesvolle verkenning. De meeste verkenning wordt tegenwoordig … Read more

NBBU gaat discriminatie in uitzendbranche bestrijden in 2018 met mysterycalls en gelijkheidsbeleid

De Nederlandse bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is net als de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) een brancheorganisatie voor uitzendbureaus. Net als de ABU is ook de NBBU zich aan het bezinnen over de vraag hoe uitzendbureaus het beste discriminatie in de uitzendbranche kunnen bestrijden. Uitzendbureaus zijn intermediairs en zitten tussen opdrachtgevers en uitzendkrachten in. … Read more

ABU start met een meldpunt voor discriminatie in zomer 2018

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is van plan om in de zomer van 2018 een onafhankelijk meldpunt op te richten om discriminatie in de uitzendbranche te bestrijden. Dit bericht werd dinsdag 1 mei 2018 bekend gemaakt door de brancheorganisatie. Het discriminatiemeldpunt moet inzicht verschaffen in de omvang en de aard van discriminerende verzoeken die (potentiële) … Read more