Geothermie maakt onderzoek naar Nederlandse aardbodem in 2018 noodzakelijk

Geothermie is in feite aardwarmte oftewel de warmte die de aarde afgeeft. Deze aardwarmte wordt onder andere afgestaan aan grondwater. Dit kan een belangrijke warmtetoeleverancier worden voor Nederlandse bedrijven en huishoudens. Daarvoor moet men echter wel een goed beeld hebben van de locaties in Nederland waarin grondwater aanwezig is en van de juiste temperatuur is. Aardwarmte of geothermie zou een oplossing kunnen vormen voor aardgasvrij bouwen maar daarvoor wordt Nederland de komende jaren opnieuw ondergronds in kaart gebracht.

Kennis van de aardbodem is belangrijk voor Geothermie
Er is in Nederland wel redelijk wat kennis over de aardbodem aanwezig maar deze kennis beperkt zich vaak tot de gebieden waarin naar olie en gas is geboord. Er zijn nog grote delen van Nederland waarin men nauwelijks kennis heeft van de diepere aardlagen. Hierbij kun je denken aan de verstedelijkte gebieden zoals de omgeving van bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Juist in die steden zou aardwarmte een interessante oplossing kunnen zijn omdat er voldoende potentiële afnemers zijn. Aardwarmte kan gebruikt worden om huizen, utiliteitscomplexen en fabrieken van warmte te voorzien. Projectleider geothermie Eveline Rosendaal van Energiebeheer Nederland (EBN) geeft in een interview met de NOS aan dat ze graag zou willen weten of steden ook kunnen worden bedient met aardwarmte in de toekomst.

EBN geothermie
Er zijn in Nederland volgens de EBN nog verschillende plaatsen die men moet onderzoeken. EBN is een overheidsbedrijf en heeft veel ervaring met deelname in olie- en gasprojecten. Daarvoor moest ook bodemonderzoek worden gedaan. Nu gaat het bedrijf op verzoek van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een coördinerende rol spelen bij het bodemonderzoek voor geothermie in Nederland.