Overheid gaat investeren in geothermie in 2019

De overheid gaat financieel investeren in projecten waarmee aardwarmte wordt gewonnen voor het verwarmen van woningen en utiliteit. Aardwarmte of geothermie is een duurzame energiebron omdat warmte voortdurend in de aarde aanwezig is. Het winnen van deze aardwarmte kan op verschillende manieren gebeuren. Men kan bijvoorbeeld water uit de diepere, warmere aardlagen gaan oppompen en transporteren in een waterleidingnetwerk van een verwarmingsinstallatie.

Geothermie als vervanger voor aardgas
Als men dit succesvol doet heeft men geen aardgas meer nodig voor het verwarmen van woningen en utiliteit maar kan men in feite warm water rechtstreeks uit de grond halen. Ook minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat onderschrijft het belang van aardwarmte. In een brief aan de Tweede Kamer heeft hij geothermie als één van de belangrijke alternatieven voor aardgas genoemd. De regering heeft de ambitie om de komende jaren zoveel mogelijk woonwijken en gebouwen van aardgas af te halen. Aardwarmte zou dan een goed alternatief zijn. Energiebeheer Nederland (EBN) neemt op dit moment ook al deel in alle olie- en gaswinningsprojecten in Nederland. Deze organisatie zal daarom namens de overheid ook in de ontwikkeling van geothermie stappen.

Boren naar geothermie
Geothermie of aardwarmte zit diep in de aardbodem. Naar mate men dieper in de aardkorst boort komt men in warmere aardlagen. Daarom moet men voor aardwarmte vaak behoorlijk diepe boorschachten aanbrengen. Dat kost veel tijd en geld. Door deze schachten wordt water in buizen naar beneden gepompt om vervolgens warm water weer op te pompen. Daardoor blijft het watervolume gelijk en kan de bodem feitelijk niet verzakken. Toch moet het boren en het aanbrengen van de installatie wel vakkundig en zorgvuldig gebeuren.

Regels aangescherpt
Als het boren voor geothermie verkeerd gebeurd zijn er wel degelijk risico’s. Men dient rekening te houden met stroomkabels en gasleidingen in de grond. Ook bestaat er gevaar voor het verontreinigen van grondwater. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) heeft het in 2018 een aantal projecten in Groningen en Limburg stilgelegd om ongelukken te voorkomen. De regels voor het boren naar geothermie zijn daarom aangescherpt.