Regels geothermie aangescherpt in 2018

Geothermie zou een belangrijke warmtebron kunnen worden voor Nederlandse bedrijven en huishoudens. Daarvoor moet echter nog veel gebeuren. Allereerst moet de Nederlandse aardbodem goed in kaart worden gebracht. Daarvoor heeft minister Wiebes Energiebeheer Nederland (EBN) ingeschakeld. De minister wil echter niet dat allemaal gemeenten en bedrijven nu zelfstandig initiatieven gaan nemen om in de aardbodem te gaan boren. Aardwarmte of geothermie is een oplossing voor de toekomst maar brengt ook risico’s met zich mee als je er onvoorzichtig mee omgaat.

Risico’s geothermie
De risico’s die verbonden zijn aan geothermie zijn minder groot dan de risico’s die verbonden zijn aan het winnen van aardgas uit de aardbodem. Dat komt omdat men bij geothermie gebruik maakt van aardwarmte die wordt afgegeven op het grondwater. Dit grondwater wordt opgepompt op kilometers diepte uit de Nederlandse aardbodem. Vervolgens wordt er ook weer afgekoeld water teruggepompt zodat dit water weer opgewarmd kan worden door de aardlagen. Deze installaties kosten echter miljoenen euro’s. Er is dus ook een financieel risico. Er wordt geboord op diepten van 2 tot 3 kilometer. Daar is de temperatuur van grondwater ongeveer 70 graden Celsius. Dit is in ieder geval zo bij een project dat wordt uitgevoerd door het bedrijf Huisman uit Schiedam.

Dit bedrijf boort naar aardwarmte bij een kas in Pijnacker. De totale kosten voor het project bedragen ongeveer 16 miljoen euro. Echter kan men op andere locaties in Nederland misschien wel minder diep moeten boren of zelfs dieper moeten boren om de gewenste warmteopbrengst te krijgen. Er moet volgens de minister duidelijkheid worden geboden met betrekking tot de bodemsamenstelling. Daarvoor is het bedrijf EBN ingeschakeld. Er moet geen bodemdaling optreden zoals in het aardbevingsgebied in Groningen.

De kans op deze bodemdaling zijn bij geothermie verwaarloosbaar volgens Peter de Vin, directeur geothermie bij Huisman: “Wat we eruit halen stoppen we er ook weer in dus we verstoren het evenwicht in de ondergrond niet. Dat soort risico’s heb je dus in principe niet.” Geothermie zou daardoor ten opzichte van het winnen van aardgas maar beperkte risico’s met zich meebrengen. Toch is geothermie niet geheel zonder risico’s. Het water dat wordt teruggepompt moet bijvoorbeeld de juist druk hebben. Verder kunnen lekkages die tijdens boringen kunnen ontstaan voor schade aan het milieu zorgen. Verder kan er tijdens het boren naar warm grondwater ook aardgas meekomen. Dat kan zorgen voor explosiegevaar. Om die redenen moeten er volgens de minister duidelijke regels en wetten worden opgesteld voor het onderzoeken en installeren van geothermie.

Wetten geothermie worden aangescherpt
Minister Wiebes heeft op verzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen besloten om de regels voor geothermie aan te scherpen. Het bedrijf EBN moet de kennis over de aardbodem beschikbaar stellen aan bedrijven en gemeenten. Daardoor wordt voorkomen dat iedereen zelfstandig onderzoeken gaat uitvoeren met alle risico’s die daar bijhoren.