Regels voor geothermie zijn aangescherpt in 2019

De komende tijd worden er in Nederland meer projecten gestart op het gebied van geothermie. Dit is onder andere het gevolg van de beslissing van de overheid om meer investeringen te doen in deze duurzame manier van energievoorziening. Aardwarmte kan een vervangende warmtebron worden ten opzichte van bijvoorbeeld aardgas. Op dit moment zijn echter verreweg de meeste woningen in Nederland aangesloten op aardgas. Dat moet in de toekomst veranderen als Nederland zijn energiedoelstellingen wil gaan behalen. De CO2 uitstoot moet omlaag en daarvoor is het van belang dat naast kolencentrales ook de aardgaswinning wordt aangepakt.

Geothermie is echter nog redelijk nieuw en onbekend in de energiewereld. Ook overheden moeten wennen aan deze manier van energie/warmtewinning. Daarom worden nu pas wetten en regels aangescherpt. Een belangrijk aspect bij het winnen van aardwarmte is dat men weet wat er zich in de aardbodem bevind. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar waterleidingen, gasleidingen en elektriciteitskabels maar ook naar de kwaliteit en samenstelling van de aardlagen. Om er voor te zorgen dat bedrijven die geothermie-installaties aanbrengen duidelijke kaders hebben is het belangrijk dat er kaders en regels worden opgesteld. In 2019 gaat de overheid de regels omtrent deze technologie aanscherpen en verduidelijken. Zo moet de geologische kennis van de aardbodem van EBN de kans op ongelukken tegen gaan.