Bouwbedrijven ontevreden over woonbeleid Amsterdam in 2018

In Amsterdam is er sprake van een tekort aan woningen. Amsterdam heeft hiervoor een oplossing bedacht in de vorm van een formule. Deze formule is 40-40-20. In feite zijn dit drie percentages die staan voor:

  • 40 procent sociale huur,
  • 40 procent middeldure huur,
  • 20 procent koop en dure huur.

Verschillende bouwondernemingen zijn het niet eens met deze formule die voortvloeit uit het Amsterdamse woonbeleid. De schaarste aan woningen zou er niet door worden opgelost. Dit directeur Wienke Bodewes van bouwonderneming Amvest aan in een artikel van Het Parool. Er is volgens de directeur dringend behoefte aan bouwprojecten die snel kunnen worden opgeleverd.

Investeringen niet terugverdienen
Volgens hem wordt nu te veel aandacht besteed aan het oplossen van het huidige tekort aan woningen. Het zou echter nog ongeveer twintig jaar duren voordat de woningen binnen de Ring zijn opgeleverd. Dat zorgt dus niet voor een oplossing voor het huidige tekort aldus Bodewes. Fe formule is volgens hem een belemmering voor de woningmarkt. Bouwers kunnen door de formule hun investeringen niet meer terugverdienen en dat is een remmende factor. Hij wil daarom dat de formule verdwijnt zodat er meer projecten kunnen worden doorgevoerd waarop bouwbedrijven kunnen verdienen. Amsterdam wil in de komende jaren 50.000 woningen laten bijbouwen en dat moeten volgens Bodewes niet allemaal woningen zijn met een lage waarde. Dan krijg je namelijk “schrale wijken” en dat moet volgens de bouwondernemer worden voorkomen.