Techniek en zorg hebben te maken met ernstige personeelstekorten in 2018

Op technischwerken.nl verschijnen regelmatig nieuwsberichten over personeelstekorten in de bouw en de techniek. In deze sectoren is echter niet alleen een personeelstekort merkbaar, ook andere sectoren hebben problemen met betrekking tot de personele bezetting. De zorginstellingen in Nederland hebben bijvoorbeeld 130.000 vacatures open staan in 2018. Dit heeft het UWV kortgeleden bekend gemaakt. De komende tijd zal dit tekort aan personeel niet makkelijk kunnen worden opgelost. Dit heeft te maken met het feit dat er maar een beperkte instroom plaatsvind. Bovendien zijn er verschillende sectoren, waaronder de bouw en de techniek, die ook te maken hebben met personeelstekorten. Deze sectoren zoeken allemaal naar geschikt personeel op de arbeidsmarkt en ‘vissen dus in dezelfde vijver’.

Economisch herstel
Door het economische herstel hebben veel bedrijven het goed en gaat het ook beter met de werkgelegenheid en de baangarantie van werknemers. Dat zorgt er voor dat veel werknemers langer aan het werk blijven. Ook flexwerkers blijven langer aan het werk en kunnen na een flexibel dienstverband vaak rekenen op een rechtstreeks contract onbepaalde tijd. Dat geeft meer zekerheid aan de werknemers maar ook aan de werkgevers. Gevolg is echter wel dat er steeds minder arbeidspotentieel op de arbeidsmarkt terecht komt. De werkloosheid neemt af en de werkzoekenden hebben lang niet altijd het juiste profiel om aan de slag te gaan in de bouw, techniek of de zorg.

Tekort aan personeel in de zorg
De komende vier jaar zal er in de zorg volgens schattingen een tekort ontstaan van 100.000 medewerkers. In de zorgsector ontstaat bovendien meer druk door de vergrijzing van de bevolking. Meer mensen hebben zorg nodig waardoor de druk op de zorgsector toeneemt. Daarnaast vergrijst ook het personeel in de zorgsector zelf. Ongeveer een kwart van de werknemers in de zorg 55 jaar of ouder. Dit betekent dat er de komende jaren veel mensen uitstromen uit de zorg.

Tekort aan personeel in de techniek en bouw
In de techniek en de bouwsector zijn er ook problemen met betrekking tot het invullen van de vacatures. Hier spelen naast vergrijzing ook andere factoren een rol zoals de aantrekkende economie waardoor er meer gebouwd wordt. Ook de energietransitie zorgt er voor dat er veel problemen zijn met betrekking tot het invullen van vacatures voor elektromonteurs en installateurs. Deze technici zijn hard nodig om de energietransitie succesvol te laten verlopen.