Amsterdam wil vanaf 2018 in totaal 30.000 buurwoningen aardgasvrij maken

Amsterdam is een stand met een grote druk op de huizenmarkt. Er is veel vraag naar woningen maar weinig aanbod. De stad is druk bevolkt en dat zorgt er voor dat er veel CO2 wordt uitgestoten door de hoeveelheid gasgestookte CV-ketels. Dat maakt dat de stad nog een slag kan maken op het gebied van duurzaamheid. Zo kan Amsterdam haar burgers er toe aansporen om hybride warmtepompen of hybride ketels te installeren. Deze zorgen er voor dat de cv-ketel naast aardgas ook doormiddel van een warmtepomp het water op temperatuur brengt. De centrale verwarming is echter nog steeds iets dat wordt geassocieerd met aardgas. Er kan echter ook gebruik worden gemaakt van pelletketels die op houtpellets worden gestookt. Het verbranden van de houten pellets kan het cv-leidingwater verwarmen.

Energietranstie
Een geheel andere oplossing is stadsverwarming of blokverwarming. Hierbij worden woningen aangesloten op een warmwaterleidingnetwerk in plaats van een gasleidingnetwerk. Het water in deze leidingen wordt bijvoorbeeld verwarmt door het verbranden van huisvuil. De TU Delft heeft plannen gemaakt om Amsterdam energieneutraal maken. Dat uit zich in verschillende doelstellingen die door de stad Amsterdam worden ingevoerd. Zo heeft de stad de ambitie om de komende jaren in totaal 30.000 huurwoningen van het aardgas af te halen. Volgens wethouder Choho is daarvoor wel de samenwerking nodig met de woningcorporaties.
Deze woningcorporaties of woningbouwcorporaties zijn echter nog niet allemaal overtuigd van de noodzaak van de energietransitie aldus de wethouder. Toch zijn er ook woningbouwcorporaties die de uitdaging wel zien zitten. De komende tijd zal Amsterdam onderzoeken, bekijken en bespreken hoe de stad duurzamer kan worden. Daarvoor werkt het stadsbestuur met verschillende organisaties samen waaronder de TU Delft.