Importheffingen VS op staal en aluminium uit EU gaan door in 2018

De Verenigde Staten blijken toch van plan te zijn om de importheffingen op staal en aluminium uit de Europese Unie door te voeren. Naast de Europese staal- en aluminiumproducenten krijgen ook metaalproducenten in Canada en Mexico te maken met Amerikaanse importheffingen op hun staal- en aluminiumproducten. De vrijstelling van deze landen bleek slechts van tijdelijke … Read more

Verkoop e-bikes omhoog ten koste van traditionele fietsen in 2018

Consumenten kopen steeds vaker een elektrische fiets. De zogenaamde e-bikes zijn steeds meer in opkomst alleen gaat dat wel ten koste van de verkoop van traditionele fietsen die niet zijn uitgerust met een elektromotor. De gegevens over de fietsenverkopen werden woensdag bekend gemaakt door ABN AMRO die hier een sectoronderzoek naar heeft gedaan. Het blijkt … Read more

Verbruik elektrische stroom uit windmolens nam 15 procent toe in 2017

Er wordt in Nederland meer gebruik gemaakt van elektrische energie die gewonnen wordt uit hernieuwbare energiebronnen. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend op woensdag 30 mei 2018. Windmolens zijn een bekende technische voorziening waarbij een windturbine de windkracht omzet in elektrische energie met behulp van een dynamo. Er wordt steeds meer elektrische … Read more

Dertig procent meer zonnestroom in 2017

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte woensdag 30 mei bekend dat het aandeel energie uit hernieuwbare energiebronnen aan het toenemen is in Nederland ten opzichte van de totale energie die wordt gewonnen uit energiebronnen. Deze toename kwam uit op 0,6 procent ten opzichte van 20176. Deze toename is niet heel fors en brengt Nederland … Read more

Aandeel hernieuwbare energie 6,6 procent gestegen ten opzichte van de totale energiebronnen in 2017

Hernieuwbare energiebronnen zijn energiebronnen die niet op kunnen raken omdat ze altijd aanwezig zijn. De bekendste voorbeelden van hernieuwbare energiebronnen zijn zonlicht en windkracht. Ook waterkracht is een hernieuwbare energiebron die wordt gebruikt in de vorm van waterkrachtcentrales en getijdencentrales. Hernieuwbare energiebronnen In Nederland wordt nog niet veel gedaan met waterkracht maar zonnepanelen en windmolens … Read more

CO2 neutraal maken huurwoningen kost ruim 108 miljard euro

Nederland wil van aardgas af en wil het woningbestand verduurzamen. Deze ambitie heeft de Nederlandse overheid niet alleen voor koopwoningen, ook huurwoningen moeten worden verduurzaamd. Dat kost per woning ongeveer 52.000 euro volgens Aedes. De organisatie Aedes is de koepelorganisatie van woningcorporaties. De organisatie heeft de totale kosten in kaart gebracht en raamt deze op … Read more

Huizenmarkt in Randstad verder onder druk in 2018

Al geruime tijd zijn beschikbare woningen in de grote steden in de Randstad een schaar goed. Er is meer vraag naar woningen dan aanbod. Het tekort aan aan aanbod zorgt er voor dat de vraagprijs van woningen omhoog gaat. Deze vraagprijs gaat niet alleen omhoog in Amsterdam en andere grote steden ook de randgemeenten er … Read more

Oudere mannen werken vaker deeltijd in 2018

Deeltijd werken neemt toe onder werkende oudere mannen. De vooroorlogse generaties 60-plussers werkten nog niet of nauwelijks deeltijd. Gemiddeld werkte van deze groep nog ongeveer één op de veertien mannen parttime. Inmiddels is het aantal oudere mannen met een deeltijdbaan verhoogd naar één op de zes. Het Centraal Planbureau geeft aan dat de toename van … Read more

Olieprijs omlaag na gesprekken tussen Saudi-Arabië en Rusland over opvoeren olieproductie in 2018

Er zijn aanhoudende signalen dat Saudi-Arabië en Rusland hun olieproductie weer willen opvoeren. Als dat gebeurd komt er een einde aan de bevriezing van de olieproductie van beide landen. Deze landen nemen een groot deel van de wereldwijde olieproductie voor hun rekening. Door de olieproductie op te voeren neemt het aanbod aan olie toe. Dat … Read more

Industrie verwacht investeringstoename van 25 procent in 2018

Nederlandse industriële ondernemers verwachten in 2018 aanzienlijk meer te investeren in materialen, machines en gebouwen. De investeringen in deze zogenaamde materiële vaste activa zullen in 2018 veel hoger uitvallen dan in 2017. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op maandag 28 mei 2018. Het statistiekbureau haalde haar informatie … Read more

Europa wil meer accu’s ontwikkelen voor elektrische auto’s vanaf 2018

De Europese Commissie wil elektrisch rijden stimuleren. Naast een goede infrastructuur met veel oplaadpunten is het daarbij belangrijk dat de actieradius van de elektrische auto’s omhoog gaat. De actieradius is bij een elektrische auto voornamelijk gekoppeld aan de oplaadcapaciteit van de accu en de snelheid waarmee de accu leeg raakt als de auto deelneemt aan … Read more

EU-toezichthouder verwacht dalende verkoop dieselauto’s in Europa na 2018

Dieselauto’s zijn nog volop op de Nederlandse en overige Europese wegen aanwezig. Dat is niet verwonderlijk want er zijn veel bedrijven en particulieren die een dieselauto in bezig hebben. Toch zijn dieselvoertuigen de laatste tijd voornamelijk negatief in het nieuws geweest. Voornamelijk door het dieselschandaal van Volkswagen en de nasleep daarvan zijn veel mensen negatief … Read more

Woningbouw moet niet ten koste gaan van bedrijventerreinen in 2018

Ondernemersorganisatie VNO-NCW West heeft aangegeven dat ze groot voorstander is van het bouwen van meer woningen. De woningbouw moet toenemen om het tekort aan woningen in Nederland op te lossen en te voldoen aan de vraag op de woningmarkt. De ondernemersorganisatie geeft daarbij echter wel aan dat overheden er niet voor moeten kiezen om bedrijventerreinen … Read more

Zonneparken nemen toe in 2018 maar er liggen nog volop mogelijkheden voor zonnepalen op daken

Het aantal zonneparken in Nederland neemt toe. Een zonnepark is in feite een grote groep zonnepanelen die op weilanden of andere grond worden geplaatst. Soms worden zonneparken aangelegd op akkerbouwgrond of braakliggend terrein. Een zonnepark kan voor een boer een interessante investering zijn die een nieuwe bron van inkomsten oplevert. Toch is de aanleg van … Read more

Wat is een BBL vacature?

Een BBL vacature is een vacature waaraan een opleiding gekoppeld is in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dat betekent dat een kandidaat of sollicitant die in aanmerking wil komen voor een BBL vacature solliciteert op werken en leren. BBL is namelijk werken en leren. Het werken doe je bij een erkend leerbedrijf die de BBL vacature … Read more

BBL elektrotechniek vacatures 2018

De installatiebranche heeft een groot tekort aan technisch personeel. Er zijn veel vacatures voor elektromonteurs en installatiemonteurs op internet te vinden. Ook zijn er steeds meer vacatures voor aankomend technisch personeel. Hierbij kun je denken aan zogenaamde BBL vacatures waarop mensen kunnen solliciteren met affiniteit in bijvoorbeeld elektrotechniek zonder dat ze daar specifieke werkervaring of … Read more

Benzineprijs omhoog in 2018 door maatregelen OPEC

De olieprijs is in 2018 weer omhoog gegaan op de wereldmarkten. Deze ontwikkeling heeft een effect op de prijs die de automobilist aan de benzinepomp betaald. Paul van Selms van United Consumers heeft een vermoeden dat de prijs van benzine naar meer dan 2 euro per liter zal gaan stijgen. Als dat doorgaat betekent dit … Read more

Scheepsbouw herstelt in 2018

Scheepswerven en maritieme toeleveranciers hadden in 2017 een moeizaam jaar. Het afgelopen jaar hebben veel scheepsbouwers en andere maritieme bedrijven te maken gehad met een terugloop in het aantal orders. Daar lijkt in 2018 echter verandering in te komen. Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) spreekt namelijk van tekenen van herstel. Dit herstel zou in de … Read more

Gemeente Hilversum selecteert Telindus voor netwerk van de toekomst

Utrecht, 24 mei 2018 – Gemeente Hilversum heeft voor de ontwikkeling, implementatie en het onderhoud van haar nieuwe netwerkomgeving gekozen voor Telindus. Het netwerk wordt gebaseerd op de Digital Network Architecture van Cisco, en wordt geleverd, geïmplementeerd en vervolgens voor een deel ook beheerd door Telindus. Met deze software defined en innovatieve netwerkomgeving zet de … Read more