Industrie verwacht investeringstoename van 25 procent in 2018

Nederlandse industriële ondernemers verwachten in 2018 aanzienlijk meer te investeren in materialen, machines en gebouwen. De investeringen in deze zogenaamde materiële vaste activa zullen in 2018 veel hoger uitvallen dan in 2017. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op maandag 28 mei 2018. Het statistiekbureau haalde haar informatie uit een zogenaamde voorjaarsenquête die door producenten is ingevuld. In deze enquête zijn producenten nog iets positiever over de verwachte investeringen dan een halfjaar eerder.

Aan het eind van 2017 hadden Nederlandse industriële ondernemers nog de verwachting uitgesproken dat ze 16 procent meer zouden gaan investeren in het komende jaar. Verder hadden de producenten aangegeven dat ze in 2017 in totaal 19 procent hoger zouden zijn geweest dan in 2016. In 2016 werd nog ongeveer 8 miljard euro geïnvesteerd in de industrie. Een groot deel van deze investeringen zit in de aanschaf van machines. Verder gaat het bij de investeringen in materiële vaste activa ook om de aanschaf van zoals gebouwen, vervoersmiddelen en computers.

In 2016 werd door Nederlandse bedrijven bijna 8 miljard geïnvesteerd in deze materiële vaste activa. Dit was twee procent lager dan in 2015. In de jaren 2014 en 2015 waren de investeringen van de industrie wel hoger dan een jaar eerder. Inmiddels willen bedrijven wel meer investeren in materiële vaste activa. De economie trekt aan en het gaat beter met de productie in de industrie.