Investeringen in industrie uitgesteld tot 2017

Het gaat beter met de industrie in Nederland. Veel ondernemers verwachten dat er meer investeringen worden gedaan. In 2017 verwachten de ondernemers in de industriële sector dat er dertien procent meer wordt geïnvesteerd dan in 2016 werd gedaan. De investeringen zullen vooral worden gedaan in machines en gebouwen.

Vooral de chemische industrie denkt dat er meer investeringen worden gedaan in het komende jaar. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag 2 december 2016 bekend. In de chemische sector verwachten bedrijven in 2017 ongeveer 65 procent meer te besteden aan activa die direct in gebruik genomen kan worden. De stijging in de investering is een kentering. In 2016 zullen de investeringen naar schatting 25 procent lager uitvallen ten opzichte van 2015. Het jaar 2017 zal daarom een inhaalslag worden gemaakt in de chemische industrie.

De papierindustrie heeft echter volgens het CBS minder positieve verwachtingen met betrekking tot volgend jaar. In deze sector is sprake van een tegenovergestelde tendens. In deze sector zal naar verwachting in 2016 een toename van 85 procent zijn op het gebied van investeringen. In 2017 zullen de investeringen in deze sector naar verwachting gaan dalen met 29 procent ten opzichte van 2016.