Gunstig investeringsklimaat in januari 2018

In de maand november van 2017 is het volume van investeringen in materiële vaste activa gestegen. In die maand kwamen de investeringen 8,8 procent hoger uit dat in dezelfde maand in 2016. Er werd in verschillende materiële vaste activa geïnvesteerd. Daarbij viel het op dat vooral meer geïnvesteerd werd in woningen, auto’s en machines.

CBS
De gegevens over de investeringen werden door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakt. Het CBS merkte op dat de stijging iets groter is dan een maand eerder. November 2017 heeft echter net zoveel werkdagen gehad als november 2016. Daarom zijn de cijfers niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen.

2018
Het Centraal Bureau voor de Statistiek is overigens ook positief over de investeringsmogelijkheden in 2018. Zou zouden de omstandigheden voor investeringen in januari 2018 nog gunstiger zijn dan de omstandigheden die aanwezig waren in november 2017 aldus het CBS.