Zonneparken nemen toe in 2018 maar er liggen nog volop mogelijkheden voor zonnepalen op daken

Het aantal zonneparken in Nederland neemt toe. Een zonnepark is in feite een grote groep zonnepanelen die op weilanden of andere grond worden geplaatst. Soms worden zonneparken aangelegd op akkerbouwgrond of braakliggend terrein. Een zonnepark kan voor een boer een interessante investering zijn die een nieuwe bron van inkomsten oplevert. Toch is de aanleg van zonneparken niet zonder maatschappelijke discussie. Er worden wel meer zonneparken aanlegt maar daken van huizen, utiliteitscomplexen en industriële gebouwen blijven leeg. Deze daken kunnen in feite nergens anders voor dienen terwijl de akkerbouwgrond en de weilanden ook in een natuurgebied zouden kunnen worden veranderd.

Zonnepanelen op utiliteit
Jaap Baarsma van branche-organisatie Holland Solar geeft aan dat men voor vele gigawatts aan zonnepanelen zou kunnen plaatsen op daken van scholen en overige utiliteit. Hollans Solar heeft uitgezocht waarom veel daken niet worden voorzien van zonnepanelen. De belangrijkste reden zou zijn dat overheden er te weinig beleid voor hebben vrij gemaakt. Volgens Baarsma zouden overheden doelen kunnen stellen met betrekking tot het aantal zonnepanelen dat op utiliteitsgebouwen zou moeten worden geplaatst. Daarnaast huren veel bedrijven hun bedrijfsruimte en eigenaren van deze utiliteitscomplexen zouden moeten investeren in zonnepanelen maar doen dit vaak niet. De voordelen van de zonnepanelen komen vaak terug op de stroomrekening van de huurder in plaats van de verhuurder. Daar moet overleg over plaatsvinden aldus de heer Baarsma. Er kan in Nederland nog veel gedaan worden op het gebied van zonne-energie en het plaatsen van zonnepanelen. Het is jammer dat bedrijven, overheden en verhuurders nog niet alle kansen optimaal benutten.