Woningbouw moet niet ten koste gaan van bedrijventerreinen in 2018

Ondernemersorganisatie VNO-NCW West heeft aangegeven dat ze groot voorstander is van het bouwen van meer woningen. De woningbouw moet toenemen om het tekort aan woningen in Nederland op te lossen en te voldoen aan de vraag op de woningmarkt. De ondernemersorganisatie geeft daarbij echter wel aan dat overheden er niet voor moeten kiezen om bedrijventerreinen te veranderen in percelen voor woningbouw.

Ruimte voor bedrijven
Er moet ruimte bestaan voor de bouw van bedrijven en utiliteit. De terreinen die bestemd zijn voor bedrijven moeten daarvoor ook worden gebruikt en niet voor woningbouw, meent de organisatie. Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West geeft aan dat de economische waarde van de woningbouw van groot belang is. Daarom is de woningbouw belangrijk. Wonen en werken moet echter volgens hem wel uit elkaar gehouden worden.

Nationale Woonagenda
De VNO-NCW heeft een reactie gegeven op de plannen uit de Nationale Woonagenda. Deze Woonagenda is een beleidsdocument waarin is weergegeven hoe de regering wil omgaan met de woningmarkt en het woningtekort in sommige gebieden. De Nationale Woonagenda werd afgelopen week door minister Kajsa Ollongren (Wonen) getekend. Daarnaast hebben ook provincies, marktpartijen en corporaties de Nationale Woonagenda ondertekend. Met het akkoord zouden er per jaar gemiddeld 75.000 woningen worden gebouwd in Nederland. In 2025 zouden er vanaf 2018 in totaal meer dan 700.000 woningen zijn bijgebouwd in Nederland.

Creatieve oplossingen noodzakelijk
Volgens de minister zijn creatieve oplossingen noodzakelijk. Daarbij zal er ook gebouwd moeten worden op industrieterreinen en in bijvoorbeeld havengebieden. In bepaalde gebieden hebben ondernemers hun zorgen uitgesproken over de voorgenomen plannen uit de Nationale Woonagenda. De VNO-NCW heeft de zorgen van deze ondernemers onder de aandacht gebracht. De organisatie zal er op aandringen dat economische effectrapportages worden gemaakt en dat belangrijke bedrijventerreinen worden gevrijwaard.