Dertig procent meer zonnestroom in 2017

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte woensdag 30 mei bekend dat het aandeel energie uit hernieuwbare energiebronnen aan het toenemen is in Nederland ten opzichte van de totale energie die wordt gewonnen uit energiebronnen. Deze toename kwam uit op 0,6 procent ten opzichte van 20176. Deze toename is niet heel fors en brengt Nederland nog maar nauwelijks dichter bij het behalen van de energiedoelstellingen uit het klimaatakkoord. Het is wel duidelijk dat zonnestroom oftewel elektrische energie die uit zonlicht wordt gehaald een groot aandeel heeft in de hernieuwbare energiebronnen.

Zonnepanelen
In 2017 steeg de productie van zonnestroom met maar liefst 30 procent. Ondanks dat blijft zonne-energie nog slechts een kleine energiebron in Nederland. Het is wel een bekende energiebron omdat steeds meer mensen zonnepanelen plaatsen op daken van woningen en bedrijfscomplexen. Daarnaast zijn zonnepanelen ook goed zichtbaar voor mensen op straat. De zonnestroom nam toe in 2017 vanwege de toename van het aantal zonnepanelen in Nederland. De capaciteit van alle zonnepanelen in Nederland groeide in 2017 met een recordhoeveelheid. De toename in capaciteit steeg met ruim 800 megawatt naar bijna 2.900 megawatt.

Biomassa

Biomassa is een veel minder bekende energiebron. Toch is biomassa de grootste bron van “hernieuwbare energie” aldus het CBS. Biomassa wordt echter niet door iedereen beschouwd als een hernieuwbare energiebron. Biomassa in de vorm van houtsnippers of houtpallets wordt verbrand om stoom te verhitten in energiecentrales. In feite is biomassa een bijstookproduct voor kolencentrales. Dat maakt duidelijk waarom er zoveel van wordt gebruikt. Toch komt bij het verstoken van biomassa ook CO2 vrij en dat maakt deze brandstof niet behaald milieuvriendelijk. Wel wordt biomassa als minder milieubelastend beschouwd als bijvoorbeeld steenkool of bruinkool die veel meer CO2 produceren bij verbranding.

Aandeel biomassa in energievoorziening
Biomassa heeft een aandeel van 61 procent in de energievoorziening en is daarmee de grootste bron van hernieuwbare energie. In 2017 steeg het verbruik van biomassa met acht procent. Deze toename was volgens het CBS toe te schijven aan een toename in het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer. Bovendien werd er meer biomassa gebruikt in elektriciteitscentrales.