Aandeel groene energie is in 2018 gestegen naar 7,3 procent

Het aandeel groene energie ten opzichte van het totale energieverbruik is in 2018 gegroeid van 6,6 procent naar 7,3 procent. Dit is afgelopen maandag naar voren gekomen uit cijfers van Energieopwek.nl. Volgens de informatie op deze website werd er in 2018 vooral meer stroom geproduceerd met zonnepanelen. Er zijn aanzienlijk meer zonnepanelen geplaatst op woningen en utiliteit. Daardoor is ook de productie van groene energie uit zonnepanelen aanzienlijk toegenomen. Volgens de cijfers van Energieopwek.nl is de productie van groene energie doormiddel van zonnepanelen gestegen met 50 procent in 2018.

In tegenstelling tot de stijging in de energieproductie van zonnepanelen is de afgelopen tijd de productie van energie uit windmolens ongeveer gelijk gebleven. Daarnaast is de elektrische stroomproductie door het bijstoken van biomassa gestegen met meer dan 20 procent. Dat komt omdat er meer biomassa werd bijgestookt in kolencentrales. Inmiddels wordt biomassa voor ongeveer 5 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland gebruikt als brandstof. Ten opzichte van het totale elektriciteitsverbruik is het aandeel duurzame stroom gestegen van 15 naar 17 procent.

Daarnaast steeg de totale productie van energie uit hernieuwbare bronnen van 140 petajoule in 2017 naar 154 petajoule in 2018. Als men deze cijfers afzet tegen het totale energieverbruik in Nederland dan komt dat neer op een stijging van 6,6 procent tot 7,3 procent van het energieverbruik. De website Energieopwek.nl is opgericht na het Energieakkoord door verschillende organisaties die actief zijn in de energiesector, zoals Netbeheer Nederland en TenneT. Op de website worden de ontwikkelingen op het gebied van de energieproductie bijgehouden. Zo worden de ontwikkelingen in de energietransitie inzichtelijk gemaakt.