Vanaf 2019 kunnen 45-plussers gratis loopbaanadvies krijgen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft afgelopen maandag bekend gemaakt dat mensen van 45 jaar en ouder gratis loopbaanadviezen kunnen krijgen vanaf 2019. Deze loopbaanadviezen konden in het verleden alleen gratis aangeboden worden aan specifieke beroepsgroepen. Deze konden gebruikmaken van een dergelijke subsidie voor loopbaanadviezen. Hierbij kun je denken in mensen in speciale beroepsgroepen zoals ambulancemedewerkers, schoonmakers en leerkrachten.

Volgens minister van Sociale Zaken Wouter Koulmees waren alle mensen die er eerder gebruik hebben gemaakt van het gratis loopbaanadvies positief. Volgens de minister kunnen nog meer mensen voordeel hebben van loopbaanadvies om goede keuzes te maken voor hun toekomst op de arbeidsmarkt. Om die reden heeft de minister besloten dat alle 45-plussers in aanmerking kunnen komen voor de loopbaanadviessubsidie. Hiervoor wordt door de minister nog eens 3 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Daardoor is in totaal 17 miljoen euro beschikbaar voor het loopbaanadvies voor 45-plussers.