Oudere mannen werken vaker deeltijd in 2018

Deeltijd werken neemt toe onder werkende oudere mannen. De vooroorlogse generaties 60-plussers werkten nog niet of nauwelijks deeltijd. Gemiddeld werkte van deze groep nog ongeveer één op de veertien mannen parttime. Inmiddels is het aantal oudere mannen met een deeltijdbaan verhoogd naar één op de zes. Het Centraal Planbureau geeft aan dat de toename van deeltijdwerk onder oudere werknemers ongeveer gelijk is met de groei van de arbeidsparticipatie.

Hoe dichter de werknemer bij de AOW-gerechtigde leeftijd komt hoe vaker er wordt gekozen voor een deeltijd baan. Dit effect is merkbaar bij zowel mannen als vrouwen. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Planbureau (CPB) op maandag 28 mei 2018. Het CPB heeft een achtergronddocument over geleidelijke uittreding en de rol van deeltijdpensioen gepubliceerd. Werknemers in de leeftijd rond de 62 werken over het algemeen in vrij grote deeltijdbaan. Dat zijn deeltijdbanen van 20 tot 32 uur per week.

Werknemers in de leeftijdscategorie rond de 67 jaar kiezen over het algemeen vaker voor deeltijdwerk voor een minder urenaantal per week. Het gaat daarbij om deeltijdbanen van minder dan twaalf uur per week. Bij vrouwen zijn deeltijdbanen van twaalf tot 20 uur ook gangbaar. Dit zou volgens het CPB te maken hebben met de “de algemene voorkeur van vrouwen voor deeltijdwerk”. Het zou niet te maken hebben meteen “voorkeur voor geleidelijke uittreding”.