Importheffingen VS op staal en aluminium uit EU gaan door in 2018

De Verenigde Staten blijken toch van plan te zijn om de importheffingen op staal en aluminium uit de Europese Unie door te voeren. Naast de Europese staal- en aluminiumproducenten krijgen ook metaalproducenten in Canada en Mexico te maken met Amerikaanse importheffingen op hun staal- en aluminiumproducten. De vrijstelling van deze landen bleek slechts van tijdelijke aard. De vrijstelling voor de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium uit de Europese Unie duurde twee maanden ongeveer.

Amerikaanse importheffingen
De Amerikaanse president Donald Trump had in maart 2018 algemene importtarieven van 25 procent ingesteld op staal en 10 procent op aluminium. Echter werden bondgenoten uitgesloten van deze importheffingen. De landen Canada, Mexico, Brazilië, Australië, Argentinië en de EU werden tot eind mei uitgezonderd van de Amerikaanse importheffingen. De Amerikaanse minister Wilbur Ross van Handel heeft donderdag 31 mei 2018 laten weten dat vanaf 0.00 uur lokale tijd de importtarieven voor staal en aluminium ook voor deze landen zullen gaan gelden.

Vrijstelling vervalt

De tijdelijke vrijstelling van twee maanden voor de EU, Mexico en Canada vervalt op vrijdag 1 juni 6.00 uur Nederlandse tijd. Dat betekend dat staalproducenten en aluminiumproducenten uit Mexico, Canada en de EU vanaf dat moment meer geld moeten betalen als ze hun producten op de Amerikaanse markt willen verkopen. De Europese Unie is niet blij met de Amerikaanse houding ten opzichte van de handelsbetrekkingen. Daarom heeft de EU meteen laten weten met tegenmaatregelen te komen. Verder zal de Europese Unie.

Reactie EU en Nederland
Ook gaat de EU een procedure starten bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Nederland is lid van de EU en is bezorgd over de ontwikkelingen. Het Nederlandse kabinet heeft de beslissing van de VS om de importheffing door te laten gaan onverstandig en betreurenswaardig genoemd.