ABU start met een meldpunt voor discriminatie in zomer 2018

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is van plan om in de zomer van 2018 een onafhankelijk meldpunt op te richten om discriminatie in de uitzendbranche te bestrijden. Dit bericht werd dinsdag 1 mei 2018 bekend gemaakt door de brancheorganisatie. Het discriminatiemeldpunt moet inzicht verschaffen in de omvang en de aard van discriminerende verzoeken die (potentiële) opdrachtgevers aan uitzendorganisaties doen.

Mysterycalls
Verder zal de ABU ook zelf met uitzendorganisaties contact laten opnemen door onderzoeksbedrijven. Deze zullen trachten de respons van uitzendorganisaties op discriminerende verzoeken in kaart brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde mysterycalls. Dat zijn telefoongesprekken die worden uitgevoerd door acteurs die zich voordoen als een potentiële opdrachtgever die uitzendpersoneel nodig heeft. Daarbij zullen ook selectiecriteria aan het uitzendbureau worden doorgegeven die discriminerend zijn. Er wordt dan door de onderzoeker/ acteur in kaart gebracht hoe de uitzendorganisatie reageert op deze verzoeken. De resultaten van het onderzoek zullen echter zonder namen worden bekend gemaakt.

Antidiscriminatiebeleid
De ABU wil dat de leden die bij haar branchevereniging zijn aangesloten een actief antidiscriminatiebeleid gaan voeren. Uitzendorganisaties dienen zich hieraan te houden. Wanneer een uitzendorganisatie dat niet doet kan deze door de ABU worden geroyeerd. Naast de ABU heeft ook de Nederlandse bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) actie ondernemen tegen discriminatie in de uitzendbranche.