Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid: veel uitzendbureau werken mee aan discriminatie in 2019

Volgens de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid werken in Nederland veel uitzendbureaus mee aan discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Dit komt naar voren uit steekproeven die zijn gedaan in opdracht van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens dit onderzoek zou veertig procent van de uitzendbureaus meegaan in het verzoek om geen uitzendkracht met een buitenlandse afkomst te sturen.

De onderzoekers kwamen er achter dat uitzendbureaus die aangesloten zijn bij de brancheorganisaties ABU en NBBU veel minder snel geneigd zijn om mee te werken aan discriminerende selectiecriteria. Slechts dertien procent van de uitzendbureaus die aangesloten zijn bij de ABU ging namelijk mee in de discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Bij de NBBU lag dit percentage op 26 procent. Zowel de NBBU als de ABU voeren een actief beleid tegen discriminatie in de uitzendbranche.