NBBU gaat discriminatie in uitzendbranche bestrijden in 2018 met mysterycalls en gelijkheidsbeleid

De Nederlandse bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is net als de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) een brancheorganisatie voor uitzendbureaus. Net als de ABU is ook de NBBU zich aan het bezinnen over de vraag hoe uitzendbureaus het beste discriminatie in de uitzendbranche kunnen bestrijden. Uitzendbureaus zijn intermediairs en zitten tussen opdrachtgevers en uitzendkrachten in. Deze intermediairs moeten vraag een aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen. De vraag komt hierbij van de opdrachtgevers die selectiecriteria aan de uitzendbureaus doorgeven.

Selectiecriteria
Uitzendbureaus hanteren selectiecriteria van opdrachtgevers als ze kandidaten zoeken en selecteren voor uitzendwerk. Deze selectiecriteria zijn meestal legitiem zoals opleidingsrichting, opleidingsniveau en werkervaring. Deze selectiecriteria treft men echter ook vaak aan in vacatures die bedrijven uitzetten. Soms worden er door opdrachtgevers ook selectiecriteria benoemd die als discriminerend kunnen worden beschouwd. Meestal gaan die discriminerende verzoeken over leeftijd. Werkgevers vragen dan aan uitzendbureaus om geen kandidaten te selecteren die ouder zijn dan een bepaalde leeftijd. Daardoor wordt een bepaalde groep op basis van leeftijd uitgesloten. Dat is niet goed vinden de ABU en de NBBU. Daarom willen ze een oplossing voor dit maatschappelijk probleem. De NBBU geeft aan: “Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem dat ook op de arbeidsmarkt nog geregeld de kop opsteekt, onder meer in het contact tussen opdrachtgever en uitzendonderneming”. Tot voor kort had de NBBU een aanpak die voornamelijk gericht was op het bieden van voorlichting en trainingen.

Gelijkheidsbeleid
De uitzendorganisaties die aangesloten zijn bij de NBBU moeten zich aan de gelijkheidsbepalingen houden. Daarnaast moeten de aangesloten intermediairs ook een zogenaamd gelijkheidsbeleid hebben. Er zullen verschillende onderzoeken worden gedaan waarbij gebruik wordt gemaakt van zogenaamde mysterycalls. Daarbij worden acteurs ingezet om contact op te nemen met uitzendorganisaties om te toetsen of deze organisaties zich aan de gelijkheidsbepalingen houden. Uitzendorganisaties die zich niet voldoende aan deze bepalingen houden zullen in een verbetertraject terecht komen. Er worden echter geen namen gepubliceerd van uitzendorganisaties die ingaan op discriminerende verzoeken van deze fictieve opdrachtgevers. Volgens de NBBU zorgt het verstrekken en publiceren van namen niet voor een oplossing van het probleem. De NBBU geeft aan: “Naming and shaming is wat de NBBU betreft alleen aan de orde na een eerlijke en onafhankelijke rechtsgang die leidt tot een veroordeling.”