Sasol Solar Challenge gewonnen door Nuon Solar Team in 2018

Het Nuon Solar Team heeft de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika gewonnen. Het team bestaat uit studenten van de TU Delft en deed mee met de Nuna9S. Deze zonnewagen lag al lange tijd op kop in de wedstijd. De wedstrijd duurde echter acht dagen waardoor de overige deelnemers nog volop kansen konden benutten. Een belangrijk aspect dat een rol speelde in deze wedstrijd was een straf die het Nederlandse team kreeg.

Op een dag voor de laatste etappe werd het team ingehaald door het Japanse team. Dit gebeurde omdat een van de Nederlandse studenten zijn per ongeluk tas in een volgauto van de concurrent uit Japan had gezet. De Japanners gebruikten dit voorval om de Nederlanders aan te klagen voor spionage. De Japanners kregen hun zin en er werd een kilometer aftrek ingevoerd. In totaal werd het team van de TU Delft 116 kilometer teruggezet op de afstand die ze al hadden afgelegd. desondanks wist het Nederlandse team toch de wedstrijd te winnen. De Nuna9S had een afstand afgelegd van 4.030,4 kilometer. De Japanners stonden op twee met 3.941,4 kilometer.

Intelligente cruisecontrol
Een belangrijk technisch aspect waarmee het Nederlandse team zuiniger kon rijden is de intelligente cruisecontrol die is ingebouwd in de Nuna9S. Deze cruisecontrol zorgt er voor dat de auto minder brandstof verbruikt. De cruisecontrol bevat een systeem dat anticipeert op andere weggebruikers. Daardoor zorgt de cruisecontrol er voor dat de zonnewagen snelheid mindert wanneer andere voertuigen op de weg ook snelheid minderen. Dan hoeft er minder geremd te worden en dat scheelt energie.

Wat is een kopstudie?

Een kopstudie is een extra studieperiode bovenop een afgeronde opleiding. Over het algemeen wordt een kopstudie als keuzemogelijkheid aangeboden voor leerlingen die een bepaalde opleiding hebben afgerond. Hierbij kun je denken aan een hbo oftewel een bacheloropleiding. Over het algemeen duurt een kopstudie korter dan de opleiding waar de kopstudie op volgt. Gemiddeld duurt een bacheloropleiding vier jaar en een kopstudie duurt dan bijvoorbeeld nog 1 jaar. Een bacheloropleiding is een volledige opleiding. Het volgen van een kopstudie is niet verplicht maar is een vrije keuze.

Is een kopstudie verplicht?

Iemand kan er voor kiezen om toch een kopstudie te volgen zodat hij of zij een bepaalde verdiepingsslag kan maken in een bepaalde studierichting of vakgebied. Op die manier kan een kopstudie er voor zorgen dat iemand gespecialiseerd wordt of nog beter ontwikkeld is voor een bepaald beroep of sector. De waarde van kopstudies op de arbeidsmarkt is minder concreet dan de waarde van lbo, mbo, hbo en wo opleidingen.

Post-hbo en kopstudie

Een post-hbo-opleiding is in feite een kopstudie die gevolgd kan worden nadat iemand succesvol een hbo-opleiding heeft afgerond. Een posthbo-opleiding kan worden beschouwd als een kopstudie op een hbo opleiding. De waarde van een posthbo-opleiding op de arbeidsmarkt is net als andere kopstudies niet voor iedereen duidelijk. Dat betekent dat werkgevers over het algemeen meer kijken naar diploma’s van reguliere opleidingen, bijvoorbeeld een associate degree, bachelordegree of een master degree. Een post-hbo opleiding wordt echter vaak HBO plus genoemd en met HBO + aangeduid.

Deze aanduiding doet vermoeden dat een post-HBO opleiding meer waarde heeft dan de hbo opleiding zelf oftewel de bachelor. Dat is echter niet het geval op de arbeidsmarkt. Sommige studenten zijn er op een bepaalde manier in geslaagd om alleen de post-hbo-opleiding te volgen zonder de volledige bachelor te hebben afgerond. Na het behalen van de post-hbo opleiding krijgt men echter van menig werkgever te horen waarom niet de volledige hbo opleiding is gevolgd. Het volgen van volledig hbo onderwijs heeft daarom wel de voorkeur op de arbeidsmarkt.

Acer en Yulon Motor presenteren autonome auto eind september 2018

Samen met de Taiwanese autofabrikant Yulon heeft Acer een autonome auto ontwikkeld en gepresenteerd. De zelfrijdende auto is van het merk Yulon Motor maar bevat zelfrijdsoftware van fabrikant Acer. Dat werd zaterdag 29 september 2018 bekend gemaakt door DigiTimes. Het voertuig waarin de software werd geplaatst is van het type Luxgen S3 EV.

Luxgen S3 EV+
De Luxgen S3 EV is een auto die elektrisch wordt aangedreven. De implementatie van de software in de Luxgen S3 EV is een extra optie. Dat betekent dat er twee varianten zijn van de Luxgen S3 EV namelijk de standaard uitvoering die gewoon Luxgen S3 EV wordt genoemd en de uitvoering die uitgerust is met de speciale software die het autonoom rijden mogelijk maakt de Luxgen S3 EV+.

Volgens het blad de DigiTimes is het voertuig een “quasi-level 4” zelfrijdende auto. Auto’s die in deze categorie vallen zijn vrijwel in elke verkeerssituatie in staat om zelfstandig te kunnen rijden. Daarbij kun je ook denken aan extreme weersomstandigheden. Door de software van Acer kan het voertuig haar plaats op de weg bepalen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd Lidar-radarsysteem.

Lidar-radarsysteem
Voertuigen moeten een duidelijk beeld van hun omgeving kunnen vormen en ook kunnen waarnemen wanneer er dingen veranderen en er gevaar nadert. Het Lidar-radarsysteem is hiervoor een effectief systeem. Dit systeem zorgt er voor dat obstakels en hindernissen op de weg worden herkend. Deze waarnemingen worden vervolgens doorgestuurd zodat er beslissingen genomen kunnen worden door de kunstmatige intelligentie.

Kunstmatige intelligentie
Uiteraard bevat het voertuig kunstmatige intelligentie die er voor zorgt dat de juiste ‘beslissingen’ worden genomen wanneer de sensoren iets opvangen. Het waarnemen is slechts 1 aspect het beslissen om tot een bepaalde handeling of actie over te gaan is het tweede aspect. Net als een mens moet ook een autonome auto in staat zijn om dingen waar te kunnen nemen en vervolgens te beslissen wat de beste oplossing is. Daarvoor is kunstmatige intelligentie nodig. Het voertuig bevat verschillende technische, innovatieve systemen. Momenteel is de Luxgen S3 EV+ nog een conceptversie. De fabrikanten hebben niet bekend gemaakt of het voertuig ook voor consumenten op de markt aangekocht zou kunnen worden.

Wat is een leer-werkovereenkomst of leerovereenkomst?

Een leer-werkovereenkomst, leerarbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een leerling, waarin de leerling gedurende een bepaalde periode gaat werken en leren bij een werkgever om zodoende de vaardigheden en competenties in een bepaald vakgebied te leren. De leer-werkovereenkomst niet hetzelfde als een arbeidsovereenkomst. Het verschil tussen een leer-werkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst zit in het doel van de overeenkomst. De leer-werkovereenkomst is in de eerste plaatst gericht op het ontwikkelen van de leerling zodat hij of zij de opleiding goed kan afronden. Om die reden staat het leren meer centraal dan de arbeid. Dat betekent overigens ook dat een leerling van de werkgever ook een bepaalde begeleiding kan en mag verwachten tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Leer-werkovereenkomst en arbeidsovereenkomst
In de eerste alinea werd duidelijk dat een leerovereenkomst of leer-werkovereenkomst primair bedoelt is voor de ontwikkeling van de leerling. Wanneer een werkgever en een leerling/ werknemer er voor kiezen dat de arbeid meer centraal moet staan en dat het leren van ondergeschikt belang is dan kan men er voor kiezen om toch een arbeidsovereenkomst op te stellen. Het verschil tussen deze arbeidsovereenkomst en de leer-werkovereenkomst is dat de leerling in feite meer als werknemer wordt beschouwd en dat er van hem of haar ook een bepaalde kwantiteit en kwaliteit in het werk wordt verwacht door de werkgever.

Men kan er ook voor kiezen om een leerovereenkomst en een arbeidsovereenkomst te sluiten. In dat geval is het heel belangrijk om duidelijke afspraken te maken over wat men van elkaar kan verwachten tijdens het dienstverband. Daarbij kun je denken aan de tijd die de werknemer of leerling mag besteden aan het leren van nieuwe vaardigheden. Ook moeten er afspraken worden gemaakt over de begeleiding en de instructies op de werkvloer. Voor werkgevers is het belangrijk om te weten dat voor werknemers loonbelasting en premies volksverzekering moeten worden ingehouden op het loon en tevens de premies werknemersverzekering.

Werken en leren of BBL
Leer-werkovereenkomsten worden over het algemeen afgesloten in het kader van werken en leren. Een voorbeeld van werken en leren zijn de zogenaamde BBL trajecten. De afkorting BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. In feite leert een leerling via BBL een specifiek beroep door naast een theoretische ondersteuning op het opleidingsinstituut ook praktijk ondersteuning te krijgen bij een erkend leerbedrijf. Daarbij wordt er een leer-werkovereenkomst gesloten waarin vaak ook het opleidingsinstituut wordt benoemd. Dat houdt in dat een leer-werkovereenkomst of leerarbeidsovereenkomst door drie partijen wordt getekend: de leerling, het erkend leerbedrijf en het opleidingsinstituut waar de BBL opleiding wordt gevolgd.

BBL belangrijke oplossing voor invullen technische vacatures eind september 2018

In de techniek staan veel vacatures open in Nederland. Dat blijkt onder andere op de jobboards, vacaturekranten en de vele websites van bedrijven en uitzendbureaus. Ondanks de grote hoeveelheid vacatures worden nog maar weinig kandidaten gevonden voor een baan in de techniek. Er zijn namelijk minder werkzoekenden in de techniek. Mensen met een technische achtergrond konden de afgelopen maanden en zelfs jaren prima aan een baan komen. Daarom hebben de ervaren technici in 2018 bijna allemaal een baan.

Bedrijven die echter behoefte hebben aan nieuw technisch personeel moeten creatieve oplossingen bedenken. Als geschikt personeel niet gevonden kan worden moet je werkzoekenden zonder technische achtergrond ontwikkelen tot een vakkracht. Daarvoor zijn BBL opleidingen heel geschikt. Geen wonder dat na de bouwvak nog veel mensen en bedrijven er voor kiezen om BBL trajecten in te zetten. Een BBL traject heeft voordelen voor de werkzoekende omdat hij of zij dan een nieuwe invalshoek krijgt in de loopbaan en de kans op werk wordt vergroot.

Voor een werkgever zijn BBL trajecten een nuttig middel om een bredere instroom aan nieuw personeel te krijgen. Juist in een tijd waarin er krapte is op de arbeidsmarkt kunnen BBL trajecten er voor zorgen dat er nieuwe kandidaten solliciteren die eerder geen aansluiting hadden op de vacatures voor ervaren krachten. Daarom zetten steeds meer bedrijven vacatures open voor BBL-ers. Dit zijn zogenaamde BBL vacatures. Daarvoor schakelen bedrijven ook mbo opleidingsinstituten in en technische uitzendbureaus (voornamelijk VCU gecertificeerde uitzendbureaus). Door samen te werken op de arbeidsmarkt wordt de krapte aan personeel in de techniek effectief opgelost. Via deze website kun je overigens ook in aanmerking komen voor BBL. Gebruik daarvoor de knop BBL Technicum.

Banken waarschuwen voor aflossingsvrije hypotheken in 2018

Banken willen hun klanten er op wijzen dat een aflossingsvrije hypotheek extra risico’s met zich meebrengt. Het is belangrijk dat mensen hun risico’s beperken en dat ze er voor kiezen om hun hypotheek af te lossen of om voldoende geld opzij te zetten voor de toekomst. Er wordt door de banken een campagne gevoerd waarin mensen die een aflossingsvrije hypotheek hebben worden gewaarschuwd voor financiële risico’s van een dergelijke hypotheek.

Het bericht hierover werd zaterdag 29 september 2018 gemeld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Deze organisatie heeft aangegeven dat banken hun klanten actief gaan benaderen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat mensen met bepaalde hypotheekproducten in de toekomst in moeilijkheden komen. Mensen die een aflossingsvrije hypotheek afsluiten kunnen niet meer in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek. Toch zijn er nog steeds woningeigenaren die jaren geleden zo’n hypotheek hebben afgesloten. Deze groep heeft nog wel recht op een hypotheekrenteaftrek. Dit recht verdwijnt echter na een periode van 30 jaar. Dat zorgt er voor dat als de hypotheekrenteaftrek verdwijnt er veel meer geld betaald moet worden aan de hypotheekrente van de woning. Bovendien kan het inkomen van iemand dalen waardoor er nog meer risico’s ontstaan. Hierbij kun je denken aan mensen die met pensioen gaan.

Aan het einde van de looptijd van de hypotheek moeten mensen minimaal de helft van de marktwaarde van een woning hebben afgelost als ze een nieuwe hypotheek willen afsluiten. Dat zou kunnen betekenen dat er hogere maandlasten ontstaan. Als dit financieel niet haalbaar is bestaat de kans dat een woning gedwongen verkocht moet worden. het oversluiten van een aflossingsvrije hypotheek zou daardoor een oplossing kunnen zijn. De Vereniging Eigen Huis (VEH) is echter van mening dat banken geen kosten in rekening moeten brengen wanneer hun klanten er voor kiezen om hun aflossingsvrije hypotheek om te zetten in een veiliger hypotheekproduct. De Vereniging Eigen Huis heeft daarom een brief met dit pleidooi gestuurd naar een aantal banken: ABN AMRO, Rabobank, ING en SNS bank.

Wat is de ambachtsschool?

Ambachtsschool is een benaming voor een praktijkgericht dagonderwijs in de ambacht en nijverheid die in Nederland gevolgd kon worden van 1865 tot 1968. Voor mensen die een vak of ambacht wilden leren was de ambachtsschool zeer geschikt. Voor mensen die na het afronden van de lagere school geen mogelijkheden hadden om langer door te leren was de ambachtsschool een uitkomst. Door de invoering van de ambachtsschool en de verlening van de leerplicht konden veel arbeiders zich verder ontwikkelen en ging bovendien het vakmanschap en het scholingsniveau omhoog in Nederland.

Ambachtsschool en huishoudschool
De ambachtsschool was altijd het opleidingsinstituut voor technische opleidingen. Die werden traditioneel aan jongens aangeboden. Naast de ambachtsschool was er de huishoudschool. Die school was met name gericht op meisjes. Op de Ambachtsschool werden opleidingen aangeboden van twee, drie of vier jaar. Sommige vierjarige opleidingen konden na drie jaar worden afgerond en daarvoor kon men een passend getuigschrift krijgen.

Opleidingsrichtingen van de ambachtsschool
Op de ambachtsschool leerden de leerlingen een beroep. Er waren verschillende vakrichtingen waaruit een leerling kon kiezen. De diversiteit in deze beroepsgroepen was groot. Zo kon iemand een opleiding volgen tot smid, loodbewerker, zinkbewerker of bankwerker. Ook waren er opleidingen in het hout zoals meubelmaker of timmerman. Verder waren er opleidingen zoals huisschilder maar werden ook opleidingen aangeboden in de voertuigentechniek zoals motorvoertuigenhersteller, automonteur en rijwielhersteller.

Lagere Technische School (lts) en vmbo
Het opleidingsaanbod op de ambachtsschool was gebaseerd op de behoefte van het bedrijfsleven, toekomstige arbeiders en werkgevers. Vanaf 1968 werd de ambachtsschool in het kader van de invoering van de Mammoetwet de Lagere Technische School (lts) genoemd. Daar werden veelal vierjarige opleidingen gegeven. Sinds 1999 maakt de Lagere Technische School als onderwijs deel uit van het vmbo. Daar is de Lts geïntegreerd in de beroepsgerichte leerwegen.

De hypotheekrente stijgt in 2019

De hypotheekrente van tien jaar of langer zal volgens hypotheekbemiddelaar De Hypotheker gaan stijgen in de loop van komend jaar. De stijging van de hypotheekrente is het gevolg van de wijziging van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Deze Europese instelling heeft er geruime tijd voor gezorgd dat de rente omlaag werd gehouden. Dit deed de ECB door massaal obligaties aan te schaffen. In 2018 heeft de ECB al aangegeven dat de opkoopprogramma waarschijnlijk zal worden gestopt aan het einde van 2018. Daardoor zal de rente het komende jaar omhoog gaan en dus ook de hypotheekrente.

De commercieel directeur van De Hypotheker Twan Cats geeft aan dat de ECB haar plannen waarschijnlijk zal uitvoeren als de economische groei blijft aanhouden en de inflatie gehandhaafd blijft. Als deze factoren daadwerkelijk zo blijven gaat de langlopende hypotheekrente wel verhoogd worden door de meeste geldverstrekkers. Dat zullen de mensen die in de loop van 2019 een hypotheek gaan afsluiten of oversluiten wel merken. De hypotheekrenteverhoging wordt met name verwacht voor de langere termijn hypotheken. Voor kortlopende hypotheken wordt er niet een hypotheekrenteverhoging verwacht door De Hypotheker. Pas in het najaar van 2019 zal de renteverhoging in beeld komen volgens de Hypotheker.

Kans op huizenbubbel neemt toe in vijf Nederlandse steden in 2018

De term huizenbubbel doet denken aan de economische crisis die mede werd veroorzaakt door het ineenstorten van de woningmarkt in Nederland. Dit in elkaar storten van de woningmarkt was het gevolg van woningprijzen die te ver waren opgedreven. Dit werd ook wel een zeepbel genoemd op de woningmarkt oftewel een huizenbubbel. Net als wel vaker gebeurd lijkt ook nu de geschiedenis zich te herhalen. Alleen gebeurt dat nu in vijf grote steden wereldwijd. Ook de Nederlandse stad Amsterdam behoort tot de steden in de top vijf. Daar ontstaat nu namelijk een risico op een huizenbubbel.

Woningprijzen

De woningprijzen zijn in bepaalde steden, waaronder Amsterdam, sterk overgewaardeerd in relatie tot andere economische aspecten zoals de inkomensontwikkeling en de werkgelegenheid. Op donderdag 27 september 2018 werd de jaarlijkse Global Real Estate Index bekend gemaakt. Deze index is van de Zwitserse bank UBS en waarschuwt nu voor een nieuwe huizenbubbel in Amsterdam. Als de huizenprijzen te ver zijn opgedreven en niet meer goed in verhouding staan met andere economische elementen en ontwikkelingen zoals de inflatie dan bestaat er een grote kans op een correctie. Er zijn verschillende steden in de wereld waarin dit risico aanwezig is. Als de zogenaamde huizenbubbel knapt heeft dat meestal een sterk effect op de woningprijs en woningwaarde. Op dit moment zijn de enige steden in de wereld die een groter risico op een huizenbubbel lopen: Hongkong, München, Toronto en Vancouver. Op plaats vijf komt Amsterdam en op plaats zes Londen.

Risico
Het risico van Amsterdam zit in de grote prijsstijging die hier heeft plaatsgevonden. De woningen zijn nauwelijks nog betaalbaar en in verhouding tot andere grote steden ook erg duur. De lonen zijn echter niet zo snel gestegen, ook niet in Amsterdam. Dat zorgt er voor dat op een gegeven moment de vraag naar de dure woningen afneemt. Mensen kunnen het eenvoudigweg niet meer betalen. Als de hypotheekrente in 2019 ook nog om hoog gaat zal het effect zeker gemerkt worden in de gemiddelde verkoopprijs van een woning in de Nederlandse hoofdstad. Inmiddels blijken de woningprijzen al minder hard te stijgen in Nederland. Ook verschillende banken, waaronder de Rabobank, geven aan dat de groeicijfers voor de woningmarkt iets minder sterk zullen zijn voor het komende jaar.

Oostenrijkse fruitteler veroordeeld voor bijenmoord door gebruik chloorpyrifos in 2017

Een fruitteler in Oostenrijk is veroordeeld voor het gebruik van chloorpyrifos als insectengif voor de fruitteelt. Door het gebruik van dit zware gif zijn in totaal ruim 800.000 bijen gestorven. Dit is een aanzienlijke schade. In totaal zijn 50 bijenvolken door het gebruik van het gif gestorven. De 47 jarige fruitteler kreeg een celstraf van twaalf maanden. Van deze celstraf zijn vier maanden voorwaardelijk. Bovendien moet de veroordeelde een schadevergoeding betalen van 20.000 euro aan de gedupeerde imkers. Volgens de rechtbank in Klagenfurt is de Oostenrijker schuldig bevonden aan het “opzettelijk beschadigen van het milieu”. De fruitteler had beter moeten weten. Hij is de voorzitter van de lokale fruittelersvereniging. Daarnaast staat hij bekend vanwege zijn kennis en ervaring in de sector. De rechter geeft aan dat de fruitteler heel goed weet wat er in de wet en regelgeving staat over het gebruik van insecticide.

Het incident met de insecticide vond plaats in mei 2017. Toen had de fruitteler er voor gekozen om het insecticide chloorpyrifos te gebruiken. Dit is een bestrijdingsmiddel dat alle insecten doodt. Daardoor zijn ook de honderdduizenden bijen gestorven. De bijen kwamen in contact met het dodelijke middel toen de bloemen in de bloesem stonden. Deze bloesem trekt bijen aan en bijen zorgen voor de bestuiving van de fruitbomen. Door het contact met de bomen raakten de bijen vergiftigd. De imkers hadden de massale sterfte van de bijen gezien bij de bijenkasten en bijenkorven. Daar zag het zwart van de dode bijen aldus een getroffen imker. Wereldwijd lijkt er een probleem te ontstaan met betrekking tot de bijen. Het belang van de bijen voor het milieu en ook de gezondheid van de mens wordt nog veel te vaak onderschat. De bijenvolken zijn van groot belang voor de natuur en alle planten, bomen en andere gewassen die hierin aanwezig zijn.

Stakingen in de Metalektro CAO in september 2018

Door FNV zijn stakingen in september aangekondigd voor bedrijven die vallen onder de Metalektro cao. De vakbonden willen met deze stakingen een betere Metalektro cao voor de metaalarbeiders afdwingen. Hieronder staat per datum aangegeven bij welke bedrijven wordt gestaakt. Dit zijn een aantal bedrijven die onder de Metalektro cao vallen. De stakingen worden dus niet bij alle bedrijven die onder de Metalektro cao vallen gehouden. De bedrijven waar wel gestaakt wordt zijn benoemd in een nagekomen brief FNV Metaal.

Op 27 september en 28 september 2018 wordt er gestaakt bij:

 • Accell Groep-Batavus,
 • Accell Groep-Koga,
 • Avek International/Avek Slaapsystemen,
 • Barkmeijer Stroobos,
 • Biddle Kootstertille,
 • Damen Bergum,
 • De Jong Gorredijk,
 • De Vries Makkum,
 • Hubert Stavoren,
 • Kwant Controls,
 • Landindustrie,
 • Neopost Technologies,
 • Oreel Hallum,
 • Staalbouw Nauta Heeg,
 • Spaans Babcock Balk,
 • Stertil,
 • Stork Turbo Blading,
 • Tetra Pak CPS,
 • YKK Nederland,
 • Ziemann Holvrieka

Op 28 september en 1 oktober 2018 wordt er gestaakt bij:

 • Ardagh,
 • Ardagh te Deventer,
 • Ardagh te Hoogeveen,
 • Ardagh te Veenendaal,
 • Ardagh te Zaandijk,
 • Bodewes,
 • Damen Bergum.
 • Damen Shiprepair,
 • De Vries,
 • Gea Hefhekken,
 • Jongia,
 • Icon,
 • Miedema/De Wulf,
 • Meijer Metal,
 • Neways,
 • Oostwoud,
 • Thecla,

Mogen uitzendkrachten doorwerken tijdens de staking?
Op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is het verboden om personeel beschikbaar te stellen aan bedrijven waar gestaakt wordt (het zogenaamde “onderkruipersverbod”). Daarnaast is in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen inzetten voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht. Uitzendkrachten die al aan het werk waren bij deze bedrijven, mogen gewoon doorwerken mits ze niet het werk van de stakers overnemen maar gewoon hun eigen werk blijven doen.

Kosten windenergie dalen spectaculair in 2018

Windenergie is duurzame energie omdat windkracht altijd aanwezig is raakt deze energiebron nooit op. Windmolens zijn echter niet zo duurzaam als de windenergie zelf. Winmolens, die ook wel windturbines worden genoemd, worden gebouw van aluminium, metaal en kunststoffen. Het produceren van windmolens kost tijd, geld en zorgt ook voor CO2 emissie. Desondanks worden investeringen in windmolens als duurzame investeringen beschouwd. Voor het aanleggen van windmolenparken wordt door de overheid nog steeds subsidie verstrekt in 2018.

Dat betekent dat de bouw van deze installaties nog niet volledig op eigen kracht kan worden bekostigd door bedrijven omdat er nog onvoldoende rendement komt uit de windmolenparken. Het bouwen van windmolenparken zonder overheidssubsidie is daarom in 2018 nog toekomstmuziek. De kosten voor het bouwen van windmolenparken dalen echter wel aanzienlijk. Dat komt ook naar voren uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer. De resultaten van dat onderzoek werden donderdag 27 september 2018 gepubliceerd.

De afgelopen jaren zijn de aanlegkosten voor windmolenparken gedaald. De komende tijd zullen de kosten van het aanleggen van windmolenparken nog verder naar beneden gaan. De aansluitingskosten zouden echter wel oplopen volgens de Rekenkamer. Tot en met 2023 heeft de overheid 4 miljard euro aan subsidie gereserveerd voor de aansluitkosten. Inmiddels heeft TenneT al aangegeven dat dit bedrag onvoldoende zal zijn indien er tegenvallers plaatsvinden in de aansluiting van de windmolenparken. In de periode van 2023 tot 2030 zullende aansluitkosten hoger uitvallen en neerkomen op vijf tot zes miljard euro. De reden van deze kostenstijging ligt in de locatie van de windmolenparken. In de toekomst zullen windmolenparken verder uit de kust worden geplaatst waardoor de aansluitingskosten omhoog gaan.

Technischwerken heeft ruim 4500 bezoekers op 25 september 2018

Techniek en duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen op internet zeker in combinatie met de arbeidsmarkt. Op www.technischwerken.nl wordt veel over deze onderwerpen geschreven en wordt daarnaast ook informatie verstrekt over opleidingstrajecten waaronder BBL. In de bouw en de techniek staan verhoudingsgewijs veel vacatures open. Mensen die werk zoeken komen deze vacatures tegen en gaan op zoek naar meer informatie over de techniek. Daardoor komen ze regelmatig op de website van technischwerken.nl. Op deze website wordt zo goed mogelijk geprobeerd om internetgebruikers op de hoogte te brengen van de technische arbeidsmarkt en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Geen wonder dat het aantal bezoekers op technischwerken.nl al sinds begin 2018 aanzienlijk aan het stijgen is. Het voorlopige bezoekersrecord vond plaats op 25 september 2018. Toen hebben ruim 4500 internetgebruikers de website bezocht.

Ontwikkelingen op de technische arbeidsmarkt
Het is belangrijk dat de ontwikkelingen op de technische arbeidsmarkt op één punt op internet samenkomen. Daardoor blijft het voor de internetgebruikers overzichtelijk. Veel websites publiceren alleen maar vacatures over de techniek maar geven verder geen informatie over de beroepen, gereedschappen, materialen en ontwikkelingen die in de technische sectoren plaatsvinden. Het blijkt dat de technische vacatures met het huidige aanbod op de arbeidsmarkt niet kunnen worden ingevuld. Daarom is er behoefte aan ontwikkelingstrajecten waarmee werkzoekenden kunnen worden opgeleid richting de techniek of bouw. Daarvoor moeten ze uiteraard wel gemotiveerd zijn. De techniek moet bij je passen. Als je alleen voor techniek kiest omdat je graag een baan en inkomsten wilt hebben is het in de praktijk vaak moeilijk om een langdurige loopbaan te hebben in deze complexe sectoren op de arbeidsmarkt.

Flexibilisering in de techniek
Een belangrijke ontwikkeling die ook veelvuldig aan bod komt op de website is de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Uitzendbureaus, detacheringsbureaus en payrollingbedrijven zijn actief in de techniek om hun opdrachtgevers zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun personeelsvraagstukken. De productie van veel bedrijven is afhankelijk van de orderstroom vanuit klanten maar is ook afhankelijk van andere marktfactoren. Daarbij kun je denken aan importheffingen op staal en aluminium maar ook de olieprijs speelt een belangrijke rol als brandstof en grondstof voor veel bedrijven. Olie is een belangrijke fossiele brandstof die door de energietransitie wellicht van iets minder groot belang gaan worden in de wereldeconomie.

Energietransitie
De energietransitie is ook een heel belangrijk onderwerp in de media. Veel bedrijven, overheden maar ook huishoudens oriënteren zich op de ontwikkelingen in de verduurzaming in de energievoorziening. Er is veel informatie maar deze informatie is versnippert. Op technischwerken.nl proberen we een zo goed mogelijk beeld te scheppen van de ontwikkelingen in de energietransitie. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en worden niet altijd duidelijk gepubliceerd op internet. Daarom kunnen mensen en bedrijven die nieuwe innovatieve oplossingen hebben bedacht in de energietransitie deze delen met een groot publiek via technischwerken.nl.

Samenwerking met Technicum uitzendbureau
Inmiddels werkt technischwerken.nl een aantal maanden samen met Technicum uitzendbureau. Daardoor worden de bezoekers van de website nog beter ondersteund bij de zoektocht naar werk of naar een BBL traject. Daarom blijven de linken naar Technicum de komende tijd op technischwerken.nl staan.

MKB Innovatie Top 100 gewonnen door slimme emmer in 2018

De MKB Innovatie Top 100 van 2018 is gewonnen door het bedrijf Groasis uit Steenbergen. Dit bedrijf heeft een intelligente, biologisch afbreekbare emmer ontwikkeld. Deze emmer kan worden gebruikt als een plantkuip in woestijnen en ander gebieden met een slechte voedingsbodem voor planten. Door het winnen van de Innovatie Top 100 is het bedrijf een jaar lang het meest innovatieve bedrijf van Nederland.

Groeiemmer Groasis
Groasis heeft een speciale vierkante bak ontwikkeld die gemaakt is van gerecycled papier en voorzien is van een speciale coating. Deze emmer wordt eenmalig gevuld met water. Dit water wordt iedere dag in kleine hoeveelheden afgeven aan de flora die in de bak is geplaatst. Deze flora kan een boom zijn, een struik, groenten of andere gewassen die in de emmer zijn geplaatst. Deze zogenaamde groeibakken worden in meer dan 30 landen gebruikt. Er zou volgens de jury een grote behoefte zijn aan deze innovatieve oplossing om planten te laten groeien in vruchteloze gebieden. Daarom heeft de jury besloten dat Groasis met haar oplossing de echte winnaar is van de MKB Innovatie3 Top 100 van 2018. “financierbare voedselproductie voor arme boeren in combinatie met een efficiënt waterverbruik. Een echte winnaar” aldus het oordeel van de jury.

Powernest
De tweede plek van de MKB Innovatie Top 100 was voor het bedrijf Ibis Power. Dit bedrijf deed mee met het product Powernest. Het Powernest is een innovatieve oplossing in de energietransitie. Een Powernest is namelijk een combinatie van zonne- en windenergie op daken van hoogbouw.

Importtarieven op staal en aluminium kosten autoproducent Ford 1 miljard dollar in 2018

De importtarieven op staal en aluminium blijken voor bepaalde bedrijven veel geld te kosten. Zo maken Amerikaanse autoproducenten nog steeds gebruik van staal dat afkomstig is uit andere landen. De Amerikaanse importtarieven zorgen er voor dat dit staal veel duurder is geworden. Autoproducenten zoals Ford zien daardoor de kosten van hun belangrijke grondstoffen aanzienlijk stijgen. Men heeft het in de markt over een staal- en aluminiumoorlog. Volgens de Ford topman James Hackett zorgt de zogenaamde tarievenoorlog er voor dat een deel van de winst van Ford wordt afgepakt. Dat heeft de topman verklaard tegenover het financieel persbureau Bloomberg in New York. De topman hoopt dat er veranderingen worden doorgevoerd want anders loopt de schade voor de autoproducent alleen maar verder op.

Het grootste deel van het staal en aluminium dat Ford nodig heeft voor de autoproductie wordt overigens in Amerika zelf gekocht van Amerikaanse staal- en aluminiumproducenten. Desondanks heeft het bedrijf hinder van de hogere importtarieven op staalproducten en aluminiumproducten uit het buitenland. De importtarieven zijn door de Verenigde Staten ingevoerd in juni. Vanaf dat moment werd op buitenlands staal een importheffing op van 25 procent en aluminium van 10 procent van kracht. Door de verhoging van de importtarieven kregen bedrijven de keuze om hun prijzen te verhogen of hun winst te verlagen.

Inmiddels gaan de prijzen van auto’s die in Amerika worden geproduceerd omhoog. Daardoor zal echter de verkoop in de auto-industrie gaan dalen. De Amerikaanse president Donald Trump had gehoopt dat er juist meer Amerikaans staal en aluminium zou worden geproduceerd en verkocht. Dit gewenste effect blijkt echter nauwelijks merkbaar. Als de verkoop echter daalt in de auto-industrie heeft dat ook een nadelig effect op de werkgelegenheid. In de toekomst kunnen 300.000 banen verdwijnen. Daarnaast is het goed mogelijk dat de economische groei ongeveer 1 tot 2 procent lager uitvalt.

Mbo’ers tonen hun vakmanschap tijdens Euroskills 2018

In Boedapest heeft op dinsdag 25 september 2018 een openingsceremonie plaatsgevonden van Euroskills. Dit zijn de Europese Kampioenschappen voor beroepen. Tijdens de Euroskills kunnen Nederlandse leerlingen van het beroepsonderwijs hun vakmanschap tonen in een competitie waarmee ze de strijd aangaan met andere leerlingen van het beroepsonderwijs in Europa. In totaal doen 31 Nederlandse talentvolle mbo’ers aan het evenement. Er zijn verschillende soorten vakmanschap die tijdens de Euroskills aan de orde komen. Vanuit Nederland zijn er een bloembinder, een meubelmaker, een webdesigner en nog een aantal andere specialisten aanwezig.

Euroskills voor vakmanschap
Door de Euroskills kunnen leerlingen hun vakmanschap tonen. Bovendien leren ze tijdens deze wedstrijd dat vakmanschap iets is om trots op te zijn. Vakmensen zijn veel waard op de arbeidsmarkt. Niet alleen in de genoemde vakgebieden kunnen vakmensen aan de slag ook in de techniek worden veel vakmensen gevraagd. In de metaaltechniek, installatietechniek en elektrotechniek worden steeds meer vakmensen gevraagd. Dat blijkt uit de grote hoeveelheid vacatures in deze sectoren. Geen wonder dat het bedrijfsleven en de overheid het ontwikkelen van vakmanschap steunt.

Vakmanschap voor de toekomst
Het mbo wordt belangrijk voor de Nederlandse maatschappij. Er zijn gelukkig veel leerlingen die een BOL of BBL opleiding volgen via een ROC of ander middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Deze leerlingen vormen een belangrijke groep op de arbeidsmarkt van de toekomst. Zonder vakmanschap kan de bouw, de metaaltechniek, de installatietechniek en ook de energietransitie niet succesvol worden. Dit zijn slechts een paar technische gebieden waarin vakmanschap vereist is. Er zijn nog veel meer sectoren waarin vakmanschap een sleutelpositie vormt.

Suzuki heeft gegevens emissie-onderzoek vervalst

De Japanse autoproducent Suzuki blijkt gegevens van onderzoeken te hebben vervalst. Het gaat hierbij om onderzoeksgegevens met betrekking tot de uitstoot van auto’s. De onderzoeksresultaten zouden zijn gemanipuleerd om een positiever beeld te schetsen dan de werkelijkheid. Suzuki kwam zelf achter de mistanden en heeft daarvoor contact opgenomen met het Japanse ministerie van Transport. Dit maakte het Japanse persbureau Jiji bekend in de media.

Volgens Suzuki zijn er meerdere voorvallen bekend waarin auto’s niet op de juiste manier zijn getest. Op dit moment is niet duidelijk hoeveel afdelingen en personen op de hoogte waren van het feit dat er testgegevens werden vervalst. Ongeveer twee jaar geleden had de autoproducent ook moeten toegeven dat er misstanden zijn geweest met het testen van haar voertuigen. Toen ging het mis op het gebied van het brandstofverbruik. Twee jaar geleden had Suzuki in totaal 2,1 miljoen auto’s op de verkeerde manier getest. De autoproducent zal zich nu voor deze mistanden moeten verantwoorden.

AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen vanaf 2021?

De leeftijd waarop werknemers in de AOW kunnen gaat misschien minder snel omhoog dan eerder door het kabinet werd aangegeven. Dat bericht werd bekend gemaakt in de Volkskrant. De krant had voor haar berichtgeving gebruik gemaakt van anonieme bronnen. Door de AOW leeftijd te verlagen hoopt minister Koolmees van Sociale Zaken er voor te zorgen dat er een doorbraak komt in het sociaal overleg. Op dit moment is het kabinet nog in overleg met de werkgevers en de vakbonden over de modernisering van het Nederlandse pensioenstelsel.
Volgens de nieuwe plannen zal de pensioenleeftijd van 67 jaar niet in 2021 worden bereikt maar vier jaar later. Dat zou er voor zorgen dat mensen in de leeftijd van zestigplus meer ruimte hebben om te wennen aan het feit dat ze langer moeten gaan doorwerken.

Inmiddels zijn verschillende partijen het met elkaar eens dat het pensioenleeftijd moet veranderen en dat het pensioenstelsel gemoderniseerd zal moeten worden. de afgelopen tijd is de arbeidsmarkt veranderd. Werknemers werken bij verschillende werkgevers in plaats van een groot deel van hun leven bij één werkgever.

Hoewel de meeste partijen het er over eens zijn dat er wat moet gaan veranderen worden de partijen het niet met elkaar eens over de uitwerking van de details. Zo wil de vakbond FNV geen akkoord gaan sluiten als de linkse partijen zich niet kunnen herkennen in het akkoord. Er moet dus een akkoord komen waarin ook de linkse partijen kunnen meegaan. Dat zorgt er voor dat er een vertraging in de besluitvorming optreed.

Autoproducent BMW komt met winstwaarschuwing in 2018 vanwege handelsconflicten

De automaker BMW heeft aangegeven dat haar winst voor de belasting iets zal dalen in 2018. Deze daling is het gevolg van de handelsspanningen en de prijsdruk aldus de autoproducent. De winstwaarschuwing volgt op een eerder bericht waarin gemeld werd dat de resultaten van het bedrijf vergelijkbaar zouden zijn met 2017. Er is de afgelopen tijd echter veel gebeurd op de wereldmarkt en de auto-industrie heeft dat gemerkt. In een verklaring heeft BMW aangegeven dat de internationale handelsconflicten een negatief effect hebben op de marktsituatie waardoor er meer onzekerheid ontstaat. “Deze omstandigheden beïnvloeden de vraag meer dan verwacht en zetten de prijzen in verschillende markten onder druk” aldus de reactie vanuit BMW.

De prijzen in de autobranche staan ook onder druk vanwege de strenge richtlijnen waaraan de auto’s moeten voldoen op het gebied van CO2 uitstoot. Door de strenge emissievoorwaarden moeten autoproducenten meer investeren in het beperken van de emissie van schadelijke stoffen. De ontwikkeling van deze technologie kost tijd en geld. Ook concurrenten van BMW moeten investeringen doen op dit gebied. Daarom heeft bijvoorbeeld autoproducent Daimler haar winstverwachting ook naar beneden toe bijgesteld.

In een reactie geeft BMW aan dat haar bedrijf voorop ligt als het gaat om het aanpassen van haar voertuigen aan de nieuwe eisen. Dat heeft er voor gezorgd dat de prijs zich negatief heeft ontwikkeld omdat er meer kosten zijn gemaakt. Bovendien zijn er ook productieonderbrekingen geweest die een negatief effect hebben op de totale productie van de autoproducent. De winstmarge zal dalen bij BMW. Eerder had de autoproducent aangegeven dat de winstmarge op ongeveer 8 tot 10 procent zou neerkomen. Inmiddels is deze verwachting bijgesteld naar een winstverwachting van ongeveer 7 procent.

Europa moet batterijen voor elektrische auto’s zelf ontwikkelen en produceren vanaf 2018

De Duitse overheid pleit er voor dat Europa zelf batterijen blijft ontwikkelen en produceren van elektrische auto’s. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft hierover aangegeven dat het “van extreem belang” is dat Europese bedrijven batterijen ontwikkelen. De voertuigenindustrie is volop in beweging en is net als andere sectoren bezig met innovaties op het gebied van de energietransitie. In de mobiliteitsbranche betekent deze energietransitie de omschakeling van fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden. Dit wordt ook we de omschakeling naar e-mobiliteit genoemd.

Elektrische auto’s halen de voeding voor hun elektromotoren uit grote accu’s die in feite batterijen zijn. De kwaliteit van deze batterijen is van doorslaggevend belang voor de betrouwbaarheid en de levensduur van deze voedingsbron. Daarnaast is de oplaadtijd en de actieradius van groot belang voor de kwaliteit van de batterij. Duitsland en verschillende andere Europese landen zijn actief in de autoproductie. Deze autoproducenten ontwikkelen steeds meer elektrische modellen. Het is daarbij belangrijk dat de onderdelen voor deze auto’s zoveel mogelijk van Europese bodem komen.

Daardoor ben je niet afhankelijk van andere landen die in handelsconflicten de levering van onderdelen zouden kunnen opschorten of de prijzen van deze onderdelen zouden kunnen verhogen. Om die reden is het belangrijk om de technologie voor de ontwikkeling van batterijen zoveel mogelijk in eigen Europese handen te houden net als de productie van deze batterijen. Merkel gaf dinsdag 25 september 2018 op een conferentie in Berlijn aan dat Europa de technologische vaardigheden moet ontwikkelen om zelf batterijcellen te produceren. “Dat wordt de komende decennia zeer belangrijk” volgens Merkel.