Kosten windenergie dalen spectaculair in 2018

Windenergie is duurzame energie omdat windkracht altijd aanwezig is raakt deze energiebron nooit op. Windmolens zijn echter niet zo duurzaam als de windenergie zelf. Winmolens, die ook wel windturbines worden genoemd, worden gebouw van aluminium, metaal en kunststoffen. Het produceren van windmolens kost tijd, geld en zorgt ook voor CO2 emissie. Desondanks worden investeringen in windmolens als duurzame investeringen beschouwd. Voor het aanleggen van windmolenparken wordt door de overheid nog steeds subsidie verstrekt in 2018.

Dat betekent dat de bouw van deze installaties nog niet volledig op eigen kracht kan worden bekostigd door bedrijven omdat er nog onvoldoende rendement komt uit de windmolenparken. Het bouwen van windmolenparken zonder overheidssubsidie is daarom in 2018 nog toekomstmuziek. De kosten voor het bouwen van windmolenparken dalen echter wel aanzienlijk. Dat komt ook naar voren uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer. De resultaten van dat onderzoek werden donderdag 27 september 2018 gepubliceerd.

De afgelopen jaren zijn de aanlegkosten voor windmolenparken gedaald. De komende tijd zullen de kosten van het aanleggen van windmolenparken nog verder naar beneden gaan. De aansluitingskosten zouden echter wel oplopen volgens de Rekenkamer. Tot en met 2023 heeft de overheid 4 miljard euro aan subsidie gereserveerd voor de aansluitkosten. Inmiddels heeft TenneT al aangegeven dat dit bedrag onvoldoende zal zijn indien er tegenvallers plaatsvinden in de aansluiting van de windmolenparken. In de periode van 2023 tot 2030 zullende aansluitkosten hoger uitvallen en neerkomen op vijf tot zes miljard euro. De reden van deze kostenstijging ligt in de locatie van de windmolenparken. In de toekomst zullen windmolenparken verder uit de kust worden geplaatst waardoor de aansluitingskosten omhoog gaan.