Windenergie is afhankelijk van draagvlak lokale bevolking

Een paar dagen geleden werd door het kabinet gepubliceerd dat er in Nederland op 11 verschillende locaties windparken zullen worden geplaatst. Verder zullen naast deze grote windparken ook nog diverse kleine windparken in Nederland worden gerealiseerd. Eric Luiten is de Rijksadviseur voor Landschap en Water en heeft de plannen van het kabinet bestudeerd. Hij is bezorgd over de uitvoering van de plannen. De impact van de plannen die door het kabinet zijn genoemd is groot. Het landschap zal aanzienlijk veranderen door de windmolenparken die nodig zijn om windenergie op te wekken. Volgens Eric Luiten is het belangrijk dat burgers betrokken worden bij de plannen voor de windmolenparken.

Lessen uit het verleden
De burgers die in de omgeving wonen van windmolenparken merken dat hun omgeving aanzienlijk is verandert. De windparken langs het Hartelkanaal zijn hier een goed voorbeeld van. Bij de dorpen Heenvliet en Geervliet zijn twee windparken gerealiseerd. Het eerste windpark zorgde voor weinig weerstand bij de bevolking. Dit had te maken met het feit dat de windmolens in het eerste windpark verhoudingsgewijs klein zijn zodat ze de omgeving van de dorpen niet aanzienlijk werd veranderd. Het tweede windpark werd echter dichter bij de dorpskernen geplaats. Deze molens waren daarnaast groter dan de windmolens in het eerste windpark. Hierdoor ontstond meer weerstand bij de bevolking die hun horizon aanzienlijk zagen veranderen.

Een groot deel van het ongenoegen van de bevolking is gericht op de informatieverstrekking van de gemeenten. De gemeente van de eerder genoemde dorpen had verzuimd om de bewoners van de dorpen van te voren voldoende te informeren. De bewoners spanden een rechtszaak aan en werden door de rechter in het gelijk gesteld. Deze uitspraak zorgde er voor dat het tweede windpark bij Heenvliet langs het Hartelkanaal nu illegaal is geplaatst. Dit zorgt er vervolgens voor dat de gemeente Rotterdam op een enorme schadeclaim kan rekenen.

De bewoners hebben genoemd dat ze niet tegen een tweede windpark zijn maar dat ze wel willen meebeslissen over de locatie van het windpark en de omvang daarvan. Als ze aan het begin van de projectontwikkeling waren benaderd hadden ze graag gewild dat de windmolens verder bij de dorpskern uit de buurt werden geplaatst. Als dat was gebeurd hadden ze geen problemen gehad met het windpark en was de rechtszaak niet nodig geweest. Draagvlak onder de lokale bevolking is van groot beland. Verder moeten burgers in de omgeving van windmolenparken kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van windenergie. Burgers moeten daarom in een zo vroeg mogelijk stadium worden benaderd zodat ze inspraak hebben in de plannen voor winmolenparken.

Reactie van Technisch Werken
Windenergie is een belangrijke duurzame energiebron. Hiervoor zijn echter wel windparken nodig. Nederland is een valk land en dat zorgt er voor dat windmolenparken rendabel kunnen zijn. Een nadeel van Nederland is dat het een dichtbevolkt land is. Hierdoor zullen windmolens altijd in het zicht staan van mensen die in de buurt wonen. Uiteraard willen mensen weten welke plannen in hun omgeving kunnen worden gerealiseerd. Meebeslissen is een belangrijk onderdeel van het creëren van draagvlak onder de lokale bevolking. Dit gebeurd echter nog veel te weinig. als een windmolenpark eenmaal is geplaatst is het te laat. Uit het hiervoor genoemde voorbeeld is gebleken dat een rechter achteraf ook kan beslissen of een windpark op de juiste manier is gerealiseerd. Als een rechter hierbij oordeeld dat er onjuist is gehandeld kan dat grote financiële gevolgen hebben. Daarom is draagvlak niet alleen een morele verplichting, het is ook zakelijk gezien een verstandige beslissing om de bevolking in de omgeving te betrekken bij de plannen.