Wat is de beroepsgeschikte bevolking?

De beroepsgeschikte bevolking is een breder begrip dan het begrip beroepsbevolking. Onder de beroepsgerichte bevolking van Nederland verstaat men in het kader van economische wetenschappen alle inwoners van Nederland in de leeftijd tussen 15 en 65 jaar die in staat zijn om arbeid te verrichten. Het totaal van de beroepsbevolking wordt gevormd door alle personen in Nederland tussen de leerplichtige leeftijd en de AOW-leeftijd, maar deze personen moeten wel in staat zijn om werkzaamheden uit te voeren. Er kunnen ook mensen zijn die vanwege psychische of fysieke redenen geen arbeid kunnen uitvoeren. Deze mensen worden vanwege deze redenen niet arbeidsgeschikt genoemd en behoren daardoor niet tot de beroepsgeschikte bevolking.

Arbeidsgeschikte en beroepsgeschikte bevolking
Er zijn een hoop mensen die wel in staat zijn om arbeid te verrichten en dus beroepsgeschikt en arbeidsgeschikt zijn. Niet iedereen die tot deze groep behoort voert daadwerkelijk ook werkzaamheden uit bij een bedrijf of organisatie. Er zijn ook mensen die wel kunnen werken maar die om wat voor reden dan ook geen werk uitvoeren. Er zijn bijvoorbeeld mensen waarvan de partner werkt maar die zelf niet werken. Hierbij kan men denken aan mensen die huisvrouw, huisman of mantelzorger zijn. Deze personen behoren tot de arbeidsgeschikte bevolking maar zijn geen onderdeel van de beroepsbevolking. De beroepsbevolking vormt het deel van de arbeidsgeschikte bevolking dat ook daadwerkelijk op zoek is naar werk of reeds aan het werk is.

Het verschil tussen beroepsgeschikten en beroepsbevolking
Het verschil tussen de beroepsgeschikten en de beroepsbevolking kan bondig worden uitgelegd:

De beroepsgeschikten (arbeidsgeschikten)  zijn de mensen die kunnen werken en de beroepsbevolking vormen de mensen die werk hebben of die kunnen en willen werken.