Windenergie is in 2014 nog onnodig duur

In Nederland is windenergie onnodig duur. Dit heeft onder andere te maken met de pachtprijzen die betaald moeten worden voor de grond waarop windparken worden aangelegd. De pachtprijzen worden doorberekend in de prijs voor windenergie. De grondprijzen voor windparken zijn gemiddeld tien keer hoger dan de grondprijzen die kolencentrales moeten betalen. Dit heeft te maken met de tarieven van het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (ROVB). De NOS heeft onderzoek gedaan naar de grondprijzen voor windparken en is er achter gekomen dat een belangrijk deel van de kosten voor windenergie zijn te wijten aan de grondprijzen.

Grondprijzen voor windmolens
Windmolens die worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit worden ook wel windturbines genoemd. Deze windturbines zijn in handen van exploitanten die deze turbines op verschillende locaties in Nederland hebben geplaatst. De exploitanten van windturbines moeten aan de particuliere grondeigenaren een bedrag betalen voor het gebruiken van de grond. Dit bedrag verschilt per regio en gebied. Gemiddeld moet per windmolen 35.000 tot 50.000 euro per jaar worden betaald aan pacht. Deze prijzen zijn afgeleid van de pachtprijzen die door het Rijk worden gerekend voor het ter beschikking stellen van grond voor het plaatsen van windmolens. De ROVB geeft in een rapport uit 2013 aan dat er met marktconforme prijzen moet worden gerekend en met particuliere grondeigenaren moet worden geconcurreerd. Deze prijzen liggen vast in contracten. De pachtcontracten hebben een gemiddelde duur van vijftien tot twintig jaar.

Windenergie in de toekomst
Doordat de pachtprijzen ieder jaar moeten worden betaald kan de totale pacht die betaald moet worden voor de grond van een windmolen enorm oplopen. In het meest extreme geval kan de pacht oplopen tot 1 miljoen euro per geplaatste windmolen. Dit bedrag is veel te hoog volgens sommige Kamerleden. Hierdoor verdwijnt er veel subsidiegeld dat betaald wordt aan grondspeculanten en worden de prijzen voor windenergie onnodig hoog. Op donderdag 24 april 2014 wordt er in de Tweede Kamer gesproken over windenergie. Het kabinet wil investeren in windenergie. De komende jaren moet er drie keer zoveel windenergie worden opgewerkt door windmolens die op land staan geplaatst. Daarnaast moeten er ook grote windparken op zee worden aangelegd. Deze investeringen moeten er voor zorgen dat Nederland in 2013 ongeveer 16 procent van haar energie uit duurzame energiebronnen haalt. Op dit moment haalt Nederland nog ongeveer 4 procent van haar totale energiebehoefte uit duurzame energiebronnen.

Reactie van Technisch Werken
Windenergie moet een belangrijker aandeel krijgen in de Nederlandse energiewinning. Daarnaast moet windenergie aantrekkelijk zijn voor consumenten en bedrijven. De potentiële afnemers zullen eerder voor windenergie kiezen wanneer de prijzen van deze duurzame energie laag zijn. Daarom is het jammer dat windenergie op dit moment onnodig duur is. De grondprijzen zijn te hoog en daar moet wat aan veranderen. Het Kabinet zal hierover een besluit moeten maken. Het is natuurlijk vreemd dat de grondprijzen voor een vervuilende kolencentrale lager zijn dan de kosten voor de grond van windmolens waarmee duurzamere energie wordt opgewekt.