Technischwerken heeft ruim 4500 bezoekers op 25 september 2018

Techniek en duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen op internet zeker in combinatie met de arbeidsmarkt. Op www.technischwerken.nl wordt veel over deze onderwerpen geschreven en wordt daarnaast ook informatie verstrekt over opleidingstrajecten waaronder BBL. In de bouw en de techniek staan verhoudingsgewijs veel vacatures open. Mensen die werk zoeken komen deze vacatures tegen en gaan op zoek naar meer informatie over de techniek. Daardoor komen ze regelmatig op de website van technischwerken.nl. Op deze website wordt zo goed mogelijk geprobeerd om internetgebruikers op de hoogte te brengen van de technische arbeidsmarkt en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Geen wonder dat het aantal bezoekers op technischwerken.nl al sinds begin 2018 aanzienlijk aan het stijgen is. Het voorlopige bezoekersrecord vond plaats op 25 september 2018. Toen hebben ruim 4500 internetgebruikers de website bezocht.

Ontwikkelingen op de technische arbeidsmarkt
Het is belangrijk dat de ontwikkelingen op de technische arbeidsmarkt op één punt op internet samenkomen. Daardoor blijft het voor de internetgebruikers overzichtelijk. Veel websites publiceren alleen maar vacatures over de techniek maar geven verder geen informatie over de beroepen, gereedschappen, materialen en ontwikkelingen die in de technische sectoren plaatsvinden. Het blijkt dat de technische vacatures met het huidige aanbod op de arbeidsmarkt niet kunnen worden ingevuld. Daarom is er behoefte aan ontwikkelingstrajecten waarmee werkzoekenden kunnen worden opgeleid richting de techniek of bouw. Daarvoor moeten ze uiteraard wel gemotiveerd zijn. De techniek moet bij je passen. Als je alleen voor techniek kiest omdat je graag een baan en inkomsten wilt hebben is het in de praktijk vaak moeilijk om een langdurige loopbaan te hebben in deze complexe sectoren op de arbeidsmarkt.

Flexibilisering in de techniek
Een belangrijke ontwikkeling die ook veelvuldig aan bod komt op de website is de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Uitzendbureaus, detacheringsbureaus en payrollingbedrijven zijn actief in de techniek om hun opdrachtgevers zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun personeelsvraagstukken. De productie van veel bedrijven is afhankelijk van de orderstroom vanuit klanten maar is ook afhankelijk van andere marktfactoren. Daarbij kun je denken aan importheffingen op staal en aluminium maar ook de olieprijs speelt een belangrijke rol als brandstof en grondstof voor veel bedrijven. Olie is een belangrijke fossiele brandstof die door de energietransitie wellicht van iets minder groot belang gaan worden in de wereldeconomie.

Energietransitie
De energietransitie is ook een heel belangrijk onderwerp in de media. Veel bedrijven, overheden maar ook huishoudens oriënteren zich op de ontwikkelingen in de verduurzaming in de energievoorziening. Er is veel informatie maar deze informatie is versnippert. Op technischwerken.nl proberen we een zo goed mogelijk beeld te scheppen van de ontwikkelingen in de energietransitie. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en worden niet altijd duidelijk gepubliceerd op internet. Daarom kunnen mensen en bedrijven die nieuwe innovatieve oplossingen hebben bedacht in de energietransitie deze delen met een groot publiek via technischwerken.nl.

Samenwerking met Technicum uitzendbureau
Inmiddels werkt technischwerken.nl een aantal maanden samen met Technicum uitzendbureau. Daardoor worden de bezoekers van de website nog beter ondersteund bij de zoektocht naar werk of naar een BBL traject. Daarom blijven de linken naar Technicum de komende tijd op technischwerken.nl staan.