Bouwmarkten draaiden topomzet in maart 2020

De doe-het-zelfwinkels in Nederland hebben in de maand maart een behoorlijke omzet behaald. In deze maand behaalden bouwmarkten in Nederland ongeveer een kwart meer omzet dan in dezelfde maand een jaar geleden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit de grootste omzetstijging voor bouwmarkten sinds 2005. Deze gegevens werden donderdag 30 april 2020 bekend gemaakt.

Volgens het statistiekbureau is er duidelijk een verschil merkbaar in de detailhandel sinds de coronamaatregelen zijn ingevoerd. Een deel van de winkels heeft het drukker gekregen maar er zijn ook winkels die het in deze periode juist rustiger hebben gekregen. De bouwmarkten zijn bij uitstek winkels die het drukker hebben gekregen. Doordat mensen meer thuis werken of meer dagen vrij moeten nemen worden meer klussen in en rondom de woning aangepakt. Ook mensen die hun baan kwijtgeraakt zijn en niet snel meer een nieuwe baan hebben gevonden kiezen er voor om in de woning allemaal klussen op te pakken.

Daarnaast zijn er woningeigenaren die er voor kiezen om het schilderwerk en ander onderhoudswerk aan de woning zelf op te knappen in plaats van een schildersbedrijf of bouwbedrijf. Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat er meer materialen bij bouwmarkten worden gehaald. De bouwmarkten draaien daardoor een goede omzet en behalen ook veel marge. In de gehele detailhandel steeg de omzet overigens. Deze stijging kwam echter slechts op 3,5 procent uit. Dat komt omdat er ook veel mensen zijn die bepaalde winkels juist niet bezoeken. Kledingwinkels en schoenwinkels hadden daardoor juist te maken met een ongekend omzetverlies. Dit omzetverlies kwam ongeveer uit op 40 procent. Online verkopen werden juist meer gedaan. Online steeg de omzet van winkelbedrijven met gemiddeld 30 procent.

Deens energiebedrijf wil Nederlands windpark op zee bouwen vanaf 2020

Het Deense energiebedrijf Ørsted heeft woensdag 29 april 2020 bekend gemaakt dat ze een Nederlands windpark wil gaan bouwen op zee. Daarvoor heeft het bedrijf besloten om deel te nemen aan een zogenaamde tender voor de aanleg van het windpark Hollandse Kust Noord. Nederland wil in 2023 in totaal 16 procent van haar energie uit duurzame energiebronnen halen. Daarvoor moeten veel meer windmolens worden geplaatst. De beste plek voor een groot windmolenpark is op zee omdat daar veel wind aanwezig is en bovendien is er veel ruimte.

De windparken zijn een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Martin Neubert, directeur van Ørsted Offshore, heeft in een reactie de Nederlandse overheid geprezen voor het vasthouden aan de aanbestedingsdeadline en de doelstellingen voor hernieuwbare energie in een tijd van wereldwijde onzekerheid. Daarmee doelt de directeur onder andere op de coronacrisis die voor veel onzekerheid heeft gezorgd.

Op dit moment wordt het windpark Borssele 1&2 voor de Zeeuwse kust al door Ørsted gebouwd. Dit zal het eerste windpark van Ørsted in Nederland worden en zal later in 2020 operationeel worden. Dit windmolenpark zal elk jaar net zoveel stroom produceren als een miljoen Nederlandse huishoudens verbruiken. Het ministerie van Economische Zaken zal bepalen wie het windpark in Nederland mag gaan bouwen. Volgens Het Financieele Dagblad doen ook Shell en Eneco mee aan de tender.

Producentenvertrouwen in april 2020 op laagste niveau sinds 1985

Het vertrouwen van producenten in Nederland is op het laagste niveau dat ooit gemeten is. In de maand april van 2020 is het vertrouwen producenten omlaag geschoten. Dit heeft alles te maken met de coronacrisis. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de stemming in de industrie gemeten en is tot de conclusie gekomen dat fabrikanten van alle sectoren negatief zijn over de komende tijd. Het vertrouwen van producenten is de komende tijd laag omdat veel overheden coronamaatregelen hebben doorgevoerd die de productie, consumptie en het transport raken van veel goederen. Toen de maatregelen van kracht werden merkte het CBS meteen de sterkste afname ooit.

Bij de publicatie van de gegevens maakte het CBS bekend dat met name het oordeel over de verwachte bedrijvigheid “ongekend sterk” is gedaald. Dat staat in groot contrast ten opzichte van februari 2018. Toen noteerde het CBS de meest positieve stemming op onder producenten. Twee jaar later is men in Nederland op een historisch dieptepunt beland op het gebied van het producentenvertrouwen. Het statistiekbureau neemt in haar berekening verschillende gegevens op. Zo kijkt het CBS naar verwachtingen van producenten over de te verwachten bedrijvigheid, de bestellingen en de voorraden. “Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren negatief”, schrijft het CBS over de maand april.

Chipmaker NXP verwacht fors verlies in tweede kwartaal 2020

De Nederlandse chipmaker NXP verwacht een verlies van maximaal 237 miljoen dollar te lijden. Dat is omgerekend 218 miljoen euro. Dit bericht heeft het bedrijf bekend gemaakt op dinsdag 28 april 2020 tijdens de presentatie van de eerstekwartaalcijfers van 2020. Net als veel bedrijven in de industrie heeft ook NXP te maken met de negatieve effecten die voortvloeien uit het bestrijden van het coronavirus. De zogenoemde coronamaatregelen hebben er voor gezorgd dat er bijvoorbeeld minder auto’s worden geproduceerd. De toeleveranciers van onderdelen voor autobedrijven merken dit in de terugloop in de vraag van hun klanten en afnemers.

Er worden minder NXP-chips aangekocht. De autoindustrie heeft een grote invloed op de omzet en afzet van NXP. Voor het lopende kwartaal gaat NXP uit van een omzet van 1,7 tot 1,9 miljard dollar. Als dit werkelijkheid wordt is er sprake van een daling van respectievelijk 23 procent tot 14 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. In het meest ongunstige scenario haalt NXP een verlies van 237 miljoen dollar en in het gunstigste geval een verlies van 115 miljoen dollar in het tweede kwartaal in 2020.

De voordelen en nadelen van isolatiechips als isolatiemateriaal

Isolatiechips ziijneen bekend isolatiemateriaal dat vaak wordt aangebracht onder de vloeren van woningen. Het bestaat uit kleine witte piepschuim deeltjes die onder vloeren worden gespoten of op een andere manier worden aangebracht. Er zijn verschillende soorten isolatiechips. Sommige hebben de vorm van een 8 terwijl andere de vorm hebben van een S. Er zijn verschillende bedrijven die beweren op basis van onderzoek dat ze het beste soort isolatiechips hebben. Dat is voor een consument soms lastig na te gaan. Een bekende merknaam is Drowa. Er zijn veel woningen voorzien van Drowa isolatiechips in de kruipruimte.

Aanbrengen van isolatiechips

Isolatiechips zijn een eenvoudige variant van het isoleren van de boden van de kruipruimte. Het vormt als het ware een isolerende deken tegen de bodem van de kruipruimte. Dan is het wel van belang dat er een grote laag wordt aangebracht van minimaal 30 centimeter dik. Een dikkere laag zorgt voor een hogere isolatiewaarde maar een dunnere laag zal waarschijnlijk niet het gewenste isolatieniveau bereiken. Piepschuim isolatiemateriaal in korrelvorm heeft een aantal voordelen. De belangrijkste voordelen zijn hieronder opgesomd in een rijtje:

Geschikt voor elke kruipruimte

Drowa isolatiemateriaal wordt op de bodem van de kruipruimte geplaatst. Dat zorgt er voor dat dit isolatiemateriaal in bijna elke kruipruimte kan worden aangebracht. Ook in kruipruimtes met nauwelijks voldoende hoogte kan men dit materiaal onder de vloer spuiten. Om die reden zijn de piepschuimdeeltjes van Drowa de meestgekozen optie voor ondiepe kruipruimtes.

Bestand tegen vocht

De Drowa korrels bestaan uit piepschuim. Dat is vochtbestendig en duurzaam. Dat maakt dat Drowa korrels geen vocht opnemen en hun isolerende waarde behouden. Het materiaal bestaat overigens uit 96 procent lucht. Dat maakt het heel geschikt om ook een vochtige kruipruimte voor een deel tegen het doorslaan van vocht te beschermen.

Goedkoop in aanschaf

Drowa korrels zijn ten opzichte van andere isolatiematerialen niet heel duur. Voor een relatief laag bedrag van rond de 16 euro per m2 kan men vaak Drowa onder de vloer laten aanbrengen. Bovendien is het materiaal duurzaam. Dat zorgt er voor dat je niet over een paar jaar opnieuw dit materiaal hoeft aan te brengen.

Eenvoudig aan te brengen

Een ander voordeel van Drowa korrels is het gemak waarmee het materiaal kan worden aangebracht. Er hoeft geen grote verbouwing te worden uitgevoerd en het materiaal zorgt ook niet voor schadelijke dampen of gassen zoals bij PUR schuim spuiten wel het geval is. Bovendien hoeft men vaak ook niet meters onder de vloer te kruipen om het materiaal aan te brengen. Dat zorgt voor grote voordelen. Een gespecialiseerd bedrijf kan de korrels met een machine onder de vloer blazen of spuiten. Dat gaat snel en gemakkelijk en kost in verhouding tot het aanbrengen van andere vormen van isolatiemateriaal nauwelijks geld.

Nadelen van Drowa isolatiechips

Net als elk isolatiemateriaal hebben ook Drowa korrels een aantal nadelen die wel het noemen waard zijn. Bovengenoemde voordelen moeten uiteraard in acht worde genomen bij het maken van een beslissing voor isolatiemateriaal maar de nadelen kunnen voor een deel de voordelen teniet doen.

Isolatie is niet optimaal

Hoewel Drowa een isolerende werking heeft zijn er isolatiematerialen die een hoger rendement hebben en meer effect hebben. Op internet zijn verschillende berichten te vinden waarin mensen aangeven dat er nauwelijks een verschil merkbaar is in de aardgasrekening. Er wordt wel een beetje meer rendement geboekt maar veel mensen die gelijk een warme vloer verwachten zullen teleurgesteld zijn.

Leidingen op de bodem van de kruipruimte niet zichtbaar

Afvoerleidingen en kabels die op de bodem van de kruipruimte liggen zijn minder goed zichtbaar. Dat komt omdat de leidingen onder een dikke laag isolatiemateriaal liggen. Dat zorgt er voor dat het soms lastig is om bij lekkage na te gaan waar het probleem zich precies bevind. In sommige gevallen is het noodzakelijk om de leidingen voor een deel uit te graven. Dat betekent dat de isolatiechips weggehaald moeten worden. Aan de andere kant hoeft dit ook weer niet veel werk te kosten. Bij het aanbrengen van isolatieschuim (PUR). Zitten de leidingen verstopt onder een laag pur. Dat is ook niet altijd wenselijk.

Technische arbeidsmarkt zal herstellen na april 2020

De technische arbeidsmarkt in Nederland zal tekenen van herstel tonen vanaf april. Dat komt omdat steeds meer fabrieken in Europa gaan opstarten. Daardoor komen er meer onderdelen beschikbaar. Aan het begin van de maand mei gaan de fabrieken in Italië weer open. Daarnaast is in Duitsland de auto-industrie ook weer aan het opstarten. Langzaam maar zeker komt de motor van de industrie in Europa weer op gang. Dat zorgt er ook voor dat andere bedrijven weer op gang komen. Denk hierbij aan logistieke bedrijven maar ook bouwbedrijven.

Omdat deze bedrijven het drukker gaan krijgen zullen er ook meer vacatures open komen te staan in deze sectoren. Dat is heel goed nieuws voor de technische arbeidsmarkt ook in Nederland. De afgelopen tijd is deze arbeidsmarkt gekrompen. Door de coronamaatregelen zijn verschillende bedrijven gaan afschalen. Dat betekent met name dat de flexibele schil van veel bedrijven is gekrompen. Veel flexkrachten zijn in de WW beland maar dit hoeft niet lang te duren. Als de arbeidsmarkt straks weer gaan opstarten zijn het met name de flexkrachten die als eerste worden ingezet. Daardoor krijgen flexkrachten en uitzendbureaus weer meer activiteiten. Dat is goed voor de arbeidsmarkt maar ook voor de economie.

Brandstofprijzen in maart 2020 ruim 6 procent gedaald

In de maand maart zijn de prijzen van motorbrandstoffen aan de pomp aanzienlijk gedaald ten opzichte van de maand daar voor. Gemiddeld  zijn de brandstofprijzen gedaald met 6,1 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit de sterkste daling in brandstofprijzen sinds 2008. De gegevens die het CBS voor haar berekening gebruikt heeft zijn afkomstig van data van Travelcard Nederland.

Uit de gegevens die dinsdag 28 april 2020 zijn gepubliceerd komt duidelijk naar voren dat de vraag naar olie is gedaald. Dat zorgt er voor dat de prijzen van brandstoffen aanzienlijk omlaag zijn geschoten. Naast een daling in de vraag naar olie is er de afgelopen tijd ook sprake geweest van een conflict op de oliemarkt. Dit conflict heeft er voor gezorgd dat de olieprijs nog verder naar beneden ging. De olieprijs daalde van 60 dollar (55,45 euro) voor een vat Brentolie in februari naar 37,5 dollar in maart.

Door de coronacrisis blijven veel mensen thuis. Mensen kunnen thuis werken of hebben minder werk waardoor ze ook vaker thuis zijn. Dat zorgt er voor dat veel mensen hun auto laten staan. Hoe meer mensen hun auto niet gebruiken hoe minder brandstof er wordt getankt. Deze daling in de vraag is volgens het CBS ingezet in maart 2020 maar is nog lang niet ten einde. Ook in april zullen de brandstofprijzen verder dalen. Het effect aan de benzinepomp zal echter gering zijn. Veel lager kunnen de brandstofprijzen niet. Een groot deel van de brandstofprijzen bestaan uit belastingen zoals accijnzen. Daar zal weinig in veranderen.

Grootste Volkswagenfabriek opgestart op maandag 27 april 2020

Volkswagen heeft de productie in haar grootste Europese autofabriek weer opgestart. Op maandag 27 april 2020 is de productie in het Duitse Wolfsburg weer hervat. Deze productie is stilgelegd vanwege maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Veel bedrijven in Europa zijn de afgelopen tijd stilgelegd. Dat heeft de industrie hard geraakt. De autoproductie is een wezenlijk onderdeel van de industrie vooral de Duitse industrie.

Duitsland is de motor van Europa vooral de motor van de auto-industrie van Europa. Daarom is de Duitse auto-industrie de afgelopen tijd hard geraakt en daarmee de gehele automotive in Europa. Het is belangrijk dat de eerste tekenen van herstel nu zichtbaar worden in de maatschappij en economie. Nu Volkswagen maandag weer is begonnen met de productie in de grootste autofabriek van Europa is dat goed nieuws voor de Europese auto-industrie. Dit kan een positieve kettingreactie in beweging brengen waarbij meerdere bedrijven besluiten om open te gaan. Denk hierbij aan bedrijven die onderdelen maken voor de Duitse autoproducent. Ook in Italië gaan veel fabrieken komende maand weer open. Dat zal voor de Duitse bedrijven ook belangrijk zijn want daar worden veel onderdelen gemaakt voor de autotechniek.

De autofabriek in Duitsland die vandaag haar productie heeft gestart is een fabriek die behoort tot de grootste automaker ter wereld. Deze fabriek behoort bij het bedrijf die merken als Audi, Porsche en Bentley bezit. De komende week verwacht de fabriek in Wolfsburg zo’n veertienhonderd auto’s te maken. Over twee weken wordt een productieaantal van zestienduizend per week verwacht. Dat is ongeveer 40 procent van het normale productieniveau.

Fabrieken in Italië weer open vanaf 4 mei 2020

De Italiaanse premier Conte heeft aangegeven dat vanaf 4 mei 2020 de zogenaamde coronamaatregelen zullen worden afgebouwd. Dat betekent dat er een versoepeling plaats zal vinden. Deze versoepeling zal vooral van toepassing zijn voor fabrieken en de bouwsector. In de praktijk betekent dit dat de fabrieken in Italië vanaf 4 mei 2020 weer open gaan. Dat is niet alleen goed nieuws voor Italië maar ook voor de rest van Europa. In Italië worden namelijk onderdelen gemaakt voor verschillende bedrijven in de autosector en de vervoer- en transportmiddelenbranche. Deze bedrijven kijken er rijkhalzend naar uit dat in Italië de fabrieken weer open gaan.

Dat kan namelijk ook een nieuwe impuls geven voor de fabrieken in Nederland. In Nederland zijn de coronamaatregelen veel minder streng. Dat zorgt er voor dat veel fabrieken nog open zijn en dat de productie nog door gaat. De onderdelen raken echter op wanneer deze afkomstig zijn uit gebieden met coronamaatregelen waar de fabrieken gesloten zijn. Gelukkig lijkt de griepgolf van corona nu langzaam maar zeker te worden uitgedoofd. Dat betekent dat de maatschappij maar ook de economie meer lucht krijgt.

Technicum zoekt ervaren technisch personeel vanaf april 2020

Het technische uitzendbureau Technicum is op zoek naar ervaren technisch personeel vanaf april 2020. Door de coronacrisis is er veel gebeurd op de arbeidsmarkt ook in de techniek. Verschillende bedrijven hebben het moeilijker gekregen door de maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er zijn echter ook bedrijven die nu kansen zien en kunnen benutten. Dat zorgt er voor dat er verschuivingen plaatsvinden op de technische arbeidsmarkt. Vactatures worden gesloten en er ontstaan nieuwe vacatures. Dat is een interessant speelveld waar Technicum als intermediair actief is.

Vacatures Technicum

Technicum weet daardoor goed welke vacatures open staan en welke vacatures in de toekomst op de arbeidsmarkt zullen verschijnen. Dat maakt Technicum een belangrijke speler voor mensen die op zoek zijn naar een (andere) baan in de techniek. Technicum heeft een groot vacatureaanbod in de techniek met functies in de bouw, installatietechniek, elektrotechniek maar ook in de metaaltechniek zoals functies voor lassers, constructiebankwerkers en onderhoudsmonteurs mechatronica. Meer weten over het vacatureaanbod van Technicum? Klik dan op de knop vacatures Technicum in de menubalk.

Start-ups kunnen vanaf 29 april 2020 in aanmerking komen voor de Corona-Overbruggingslening

Start-ups zijn kleine gespecialiseerde bedrijven die zich vaak richten op het produceren en het leveren van innovatieve diensten. Veel startups zijn zogenaamde pioniers in de markt. Dat zorgt er voor dat deze bedrijven een belangrijke rol kunnen spelen voor de kenniseconomie van Nederland en Europa. Het probleem is echter dat veel startups wel goede ideeën hebben maar eenvoudigweg te weinig geld. Vooral in de coronacrisis is het lastig om voldoende geld beschikbaar te krijgen om ideeën om te zetten in concrete producten en diensten. Investeerders zijn voorzichtiger geworden.

Corona Overbruggingslening

Dat zorgt er voor dat sommige jonge bedrijven in Nederland door de coronacrisis in de knel zijn gekomen. De overheid heeft daarvoor een oplossing bedacht. Vanaf volgende week woensdag kunnen startups en zogeheten scale-ups via de overheid in aanmerking komen voor de Corona-Overbruggingslening. In deze nieuwe regeling is in totaal 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit geld wordt beschikbaar gesteld in de vorm van leningen via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). De bedragen die beschikbaar worden gesteld variëren van 50.000 tot 2 miljoen euro en komen met een vast rentepercentage van 3 procent. Als er bedragen boven de 250.000 euro worden aangevraagd wordt er  door de overheid 25 procent cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Belangrijk voor de toekomst

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft in een reactie aangegeven dat start-ups en scale-ups van groot belang zijn voor de toekomst van onze economie en onze maatschappij. “Deze bedrijven zorgen voor de inkomsten en banen van morgen én dragen met hun innovatieve producten en diensten bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen – zoals de coronacrisis” aldus de staatssecretaris.

CNV is bezorgt over coronamaatregelen in bouwmarkten in april en mei 2020

Coronamaatregelen is een nieuw woord waar niemand voor 2020 ooit van had gehoord in Nederland. Inmiddels weet iedereen wat coronamaatregelen zijn en hebben mensen er ook allemaal wil in meer en mindere mate mee te maken gehad. Ook werknemers hebben in de praktijk vaak te maken met coronamaatregelen. Volgens de voorzitter van de CNV is het invoeren en handhaven van coronamaatregelen niet voor alle bedrijven mogelijk.

De voorzitter doelt hierbij op de situatie in bouwmarkten. Deze situatie is volgens de CNV zorgelijk. Bouwmarkten oftewel de doehetzelfwinkels worden momenteel drukbezocht. Veel Nederlanders zijn hele dagen thuis omdat ze thuis moeten werken of minder uren ingezet worden. Dat zorgt er voor dat veel Nederlanders van de gelegenheid gebruikmaken om het een en ander in huis en rondom de woning op te knappen.

Daarvoor zijn echter gereedschappen en bouwmaterialen nodig die men vervolgens massaal uit de bouwmarkten haalt. De CNV geeft aan dat er wel afspraken zijn over de veiligheid. Kleinere bouwmarkten zien echter af van een beveiliger voor de deur aldus voorzitter Fortuin. “Veel medewerkers hebben bovendien te maken met agressie van klanten.” De CNV-voorzitter noemt bouwmarkten om die redenen dan ook “een broeinest voor het coronavirus”.

Woningeigenaren kunnen betaalpauze voor hun hypotheek krijgen van zes maanden als ze niet aan betaalverplichtingen kunnen voldoen in 2020

Woningeigenaren die een hypotheek op hun woning hebben afgesloten hebben een hypotheekcontract waarin verschillende verplichtingen zijn opgenomen. Uiteraard dienen consumenten hun betalingsverplichtingen te voldoen. Deze verplichtingen bestaan uit het betalen van de hypotheekrente en in veel gevallen ook een maandelijkse aflossing. De coronacrisis zorgt er echter voor dat sommige consumenten in de problemen komen.

Dalende inkomsten

Door de coronacrisis kunnen de inkomsten van huishoudens dalen. Dit kan het gevolg zijn van een terugloop van werkzaamheden of zelfs door ontslag. De coronacrisis heeft het voor de overheid noodzakelijk gemaakt om bepaalde maatregelen door te voeren. Deze maatregelen pakken voor verschillende sectoren negatief uit als men kijkt naar omzet, afzet en winst. Werknemers in die sectoren zoals de horeca kunnen daardoor in de problemen komen. Het aantal uren dat ze per week werken kan teruglopen of er zijn helemaal geen uren waarop werkzaamheden kunnen en mogen uitvoeren.

Hypotheekrente betalen in een crisis

Door al deze ontwikkelingen kunnen mensen problemen krijgen met hun aflossing en rentebetaling op de hypotheek. Gelukkig weten de hypotheekverstrekkers dat de problemen veroorzaakt kunnen worden door de coronacrisis. Dat hebben de huizeneigenaren niet zelf in de hand. Banken kunnen de betalingsverlichting indien noodzakelijk tijdelijk stopzetten. Daardoor krijgen huizeneigenaren langer de tijd om die bedragen alsnog te voldoen. Ook komt de hypotheekrenteaftrek voor deze groep niet in gevaar.

Uitstel van betaling

Dit werd bekend gemaakt door staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën op afgelopen vrijdag. Consumenten die als gevolg van de coronacrisis in de knel komen en niet in staat zijn om aan hun hypotheekverplichtingen te voldoen, kunnen in overleg met de bank of andere hypotheekverstrekkers een betaalpauze van maximaal zes maanden inlassen.

Supermarkten nemen honderden extra werknemers aan voor bezorgdiensten tijdens coronacrisis in 2020

Veel supermarkten in Nederland hebben de afgelopen tijd extra personeel aangenomen om levensmiddelen bij klanten te laten bezorgen. Door de coronacrisis is er meer behoefte aan bezorgdiensten bij verschillende soorten winkels. Ook bij supermarkten is er sprake van een toenemende behoefte aan het bezorgen van voedsel en andere levensmiddelen. Door de coronacrisis is het bezorgen van levensmiddelen een belangrijke dienstverlening geworden. Mensen hoeven hun woning niet meer uit en krijgen hun levensmiddelen keurig bij hun woning afgeleverd. Daardoor hoeven mensen zelf niet de deur uit wat het verkeer op straat maar ook de drukte in de supermarkt verminderd.

Online boodschappen bestellen

De afgelopen tijd is het aantal online bestellingen in Nederland aanzienlijk toegenomen. Dat geven ook de supermarktketens in Nederland aan. Er zijn veel meer mensen nodig om al deze boodschappen en bestellingen te bezorgen. Daarom worden vacatures open gezet voor bezorgers. Ondanks deze vacatures komen supermarkten er achter dat het leveren van alle bestelde boodschappen een uitzonderlijk goede planning vereist. Veel supermarkten kunnen daarom niet binnen 24 uur de boodschappen afleveren. Er zijn zelfs supermarkten die een wachttijd hebben van een week of zelfs twee weken in bepaalde regio’s.

Online omzet stijgt

Het is opvallend dat steeds meer mensen in de coronacrisis meer inkopen doen via internet. Dat gebeurd niet alleen bij supermarkten maar ook bij webwinkels. Deze organisaties zien hun inkomsten aanzienlijk stijgen. Verder bestellen mensen ook per keer meer. Het online hamsteren gaat nog wel door tijdens de coronacrisis. Coop en Albert Heijn hebben de vraag naar hun online diensten zien vervijfvoudigen. Ook Jumbo heeft gemerkt dat de online-omzet met de helft is toegenomen.

Aantal miljoenenwoningen in 2019 gestegen met 21 procent

Het afgelopen jaar is het aantal miljoenenwoningen in Nederland met 21 procent gestegen. Daardoor kwam het aantal woningen met een actuele waarde van 1 miljoen of meer gestegen van 54.000 tot 65.000. Dit heeft het Financieele Dagblad (FD) vrijdag 24 april 2020 bekend gemaakt. Door de enorme krapte op de woningmarkt zijn er in Nederland in bepaalde gebieden steeds meer woningen die voor een miljoen of meer zijn verkocht. In die categorie vallen ook meer doorsneewoningen zoals rijtjeshuizen en tweeondereenkap woningen.

Woningprijzen gestegen

Afgelopen jaar zijn de woningprijzen in Nederland met zeven procent gestegen. Deze prijsstijging zorgde er ook voor dat bepaalde woningen in de categorie woningen van 1 miljoen of meer zijn terechtgekomen. Dit bericht heeft Calcasa bekend gemaakt in de jaarlijkse rapportage over miljoenenwoningen. Calcasa is een organisatie die naar eigen zeggen een onafhankelijk technologiebedrijf is dat vastgoed waardeert en analyseert. Volgens Calcasa is het grootste deel van de elfduizend extra miljoenenwoningen een bestaande woning. Slechts een klein deel van de miljoenenwoning is een nieuwbouwwoning.

Doorsneemiljoenenwoningen

Volgens Calcasa komen er in Nederland steeds meer ‘doorsneemiljoenenwoningen’ bij. Dit zijn geen grote luxe woningen zoals villa’s maar gewone woningen zoals rijtjeshuizen die gebouwd zijn na 1945 en een maximale vloeroppervlakte hebben van 200 vierkante meter. Het kenmerkende van deze miljoenenwoningen is dat ze staan in een goede buurt in Amsterdam of in de directe omgeving van deze stad. Calcasa noemt als voorbeeld de Henriëtte Bosmansstraat in Amsterdam. In deze straat heeft 84 procent van de woningen een actuele waarde van meer dan 1 miljoen euro. Dit lijkt natuurlijk wel een beetje de tulpenmanie die in de Gouden Eeuw ook in deze regio woede. Door een krapte op de woningmarkt worden voor vrij eenvoudige woningen veel te hoge bedragen betaald. Men kan zich dus terecht afvragen of de woningen werkelijk zoveel waard zijn of dat deze waarde slechts een tijdelijke notitie is op de woningmarkt. Door onzekerheden in de economie en de coronacrisis kunnen ook de woningprijzen de komende tijd aanzienlijk veranderen. Verschillende banken en financiële instellingen waarschuwen hiervoor. De rek is uit de woningprijs. Deze zal gemiddeld de komende tijd dalen.

Niet meer faillissementen begin 2020 ondanks coronavirus

In de eerste zestien weken van 2020 ligt het aantal faillissementen nog op hetzelfde niveau als vorig jaar. Dit kwam afgelopen donderdag 23 april 2020 naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens deze cijfers zijn er in de periode tot en met 17 april in totaal 986 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dit aantal is zelfs één faillissement minder dan in dezelfde periode in 2019. Daarnaast zijn er in Nederland Verder 164 eenmanszaken failliet gegaan. Ook dit aantal ligt lager dan in 2019. In totaal zijn er 36 minder eenmanszaken failliet verklaard vergeleken met vorig jaar. Zelfstandigen zonder personeel oftewel zzp’ers die besluiten om met hun bedrijf te stoppen worden echter niet meegenomen in de cijfers van het CBS.

Positief

De cijfers zijn bijzonder positief. Door de maatregelen ten gevolge van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus zijn veel bedrijven in de knel gekomen. Daardoor werden ook meer faillissementen verwacht. Deze toename in faillissementen blijft vooralsnog uit. Ook in bijvoorbeeld de horeca en onder kapperszaken is het aantal faillissementen nog niet toegenomen. Dit is echter nog maar het aantal faillissementen over het begin van 2020. Toen waren de maatregelen nog nauwelijks ingevoerd. De vraag is hoe het de komende tijd zal gaan verlopen. Veel bedrijven hebben hun zorgen geuit over de toekomst als het virus en de noodzakelijke maatregelen aanwezig blijven in Nederland.

Wie is aansprakelijk bij schade of een ongeval van een uitzendkracht bij opdrachtgever?

Aansprakelijkheid is een belangrijk onderwerp als er een incident plaatsvind op de werkvloer. Men stelt zich dan de vraag of de werkgever of werknemer aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade of inkomstenderving. Als de werknemer een flexkracht betreft in de vorm van een uitzendkracht of gedetacheerde kan deze vraag wellicht complexer lijken. Er is dan immers nog een andere partij bij betrokken namelijk het uitzendbureau of detacheringsbureau. Gelukkig is ook op dit gebied veel vastgelegd en te vinden op internet en in overeenkomsten tussen uitzendorganisaties en bedrijven. Ook hieronder is een korte tekst weergegeven waarin het antwoord op de vraag duidelijk of duidelijker wordt.

Ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Het ter beschikkingstellen van personeel verschilt wezenlijk met het aannemen van werk of het leveren van goederen. De uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming is gedefinieerd in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Deze definitie komt erop neer dat de uitzendovereenkomst een bijzondere arbeidsovereenkomst is tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht, waarbij de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

Wie is formeel werkgever?

De uitzendkracht is formeel in dienst van de uitzendonderneming. Hij is echter feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever maar er bestaat tussen hen geen (arbeids)overeenkomst. Leiding en het toezicht over het werk van de uitzendkracht liggen in de praktijk bij de opdrachtgever. De uitzendonderneming heeft hier geen invloed op. Dit brengt met zich mee dat de opdrachtgever ook verantwoordelijk is voor het werk en de veiligheid van de uitzendkracht.

Verzekering

In de Arbowet wordt dan ook gesteld dat de opdrachtgever is aan te merken als ‘werkgever’ in de zin van die wet. In het verlengde hiervan is de opdrachtgever aansprakelijk als zich schade of letsel voordoet. Uitzendorganisaties adviseren opdrachtgevers dan ook om hun eigen verzekeringspolis hierop na te zien. Dit is vastgelegd in de meeste Algemene Leveringsvoorwaarden van uitzendbureaus en detacheringsbureaus.

Is 5 mei 2020 Bevrijdingsdag een doorbetaalde feestdag in de Grootmetaal Metalektro CAO

Vijf mei 2020 is een bijzondere dag. Het is namelijk de dag waarop Nederland viert dat het 75 jaar geleden is dat ons land is bevrijd. Veel mensen hebben de hoop dat vanwege dit bijzondere jubileumjaar vijf mei als doorbetaalde vrije dag zal worden beschouwd. Dit is echter lang niet overal aan de orde. Zo hebben medewerkers die vallen onder de grootmetaal cao oftewel de Metalektro CAO geen doorbetaalde vrije dag op vijf mei tenzij de medewerkers zelf de beslissing nemen om vrij te zijn. Natuurlijk is het wel mogelijk dat in overleg met de ondernemingsraad is besloten om de vrije dag toe te kennen maar dan zal deze dag als een collectieve ADV dag worden ingepland in de meeste gevallen. In overleg met de ondernemingsraad hebben bedrijven namelijk de mogelijkheid om maximaal 3 collectieve vrije dagen toe te kennen.

Dit jaar is echter wel een heel bijzonder jaar waarin het coronavirus een grote invloed heeft op de bedrijven en bedrijfsprocessen. Bedrijven proberen hun personeel zo goed mogelijk aan het werk te houden maar er zijn sectoren waarin een verplichte ADV dag of meerdere verplichte ADV dagen worden ingepland. Ook komt werktijdverkorting voor en verschillende soorten van deeltijd-WW. Het kan dus goed mogelijk zijn dat een bedrijf toch besluit om op 5 mei 2020 de deuren te sluiten en het personeel niet te laten werken. Hoe die uren worden uitbetaald kan verschillen. Een verplichte ADV is mogelijk of een collectieve vrije dag. Bedrijven dienen het personeel hiervan goed op de hoogte te brengen en te houden.

Ook bedrijven in de Grootmetaal dienen hun personeel tijdig op de hoogte te brengen van de roosters op 5 mei 2020. Zeker in het kader van de wet arbeidsmarkt in balans in het belangrijk dat de werknemers tijdig weten wat hun rooster wordt. Ook de uitzendkrachten, oproepkrachten en overige flexwerkers. Brengen bedrijven hun personeel te laat op de hoogte van de verplichte vrije dag en valt deze normaal wel in hun rooster dan zal de werkgever in veel gevallen deze dag alsnog moeten uitbetalen. Communicatie is dus de sleutel.

Is Bevrijdingsdag 5 mei 2020 voor CAO Klein Metaal een nationale feestdag?

In 2020 is 5 mei geen officiële vrije dag in de CAO voor de Klein Metaal oftewel de cao metaal en techniek. Er zijn echter wel politieke partijen die van deze dag verplichte vrije dag willen maken in 2020 omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat de Duitse bezetting in Nederland ten einde kwam. Toch is 5 mei 2020 volgens de CAO voor de kleinmetaal geen officieel erkende feestdag. De cao-partijen hebben namelijk 5 mei 2020 niet uitgeroepen tot nationale feestdag waarop niet wordt gewerkt

Bedrijven kunnen echter in overleg met de ondernemingsraad besluiten om in een jaar maximaal 3 collectieve verlofdagen vast te stellen. Men zou er dus voor kunnen kiezen om 5 mei aan te wijzen als collectieve verlofdag. De vraag is echter of dit in 2020 wel heel veel zin heeft. Hoewel er wel veel aandacht is voor de 75 jarige bevrijding van Nederland zijn er maar weinig activiteiten die door gaan in verband met corona. Veel herdenkingsbijeenkomsten kunnen niet worden bijgewoond door mensen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Een echte feestdag met festivals zal het ook niet worden. Via internet hoopt men echter nog wel aandacht te kunnen besteden aan deze bijzondere dag maar de vraag is of dat echt door veel mensen live gevolgd gaat worden of juist op een later tijdstip wordt bekeken. Vijf mei 2020 zal de geschiedenis in gaan als een bijzondere dag. Ook wanneer deze niet als feestdag wordt erkend in de CAO voor de kleinmetaal.

Elektrische auto’s gebruiken in energievoorziening vanaf april 2020

Eigenaren van een elektrische auto en een woning met een slimme elektriciteitsmeter kunnen in de toekomst een belangrijke rol spelen in de beschikbaarheid van elektriciteit. Deze mensen kunnen honderden euro’s per jaar gaan bijverdienen. Het is de bedoeling dat mensen met een elektrische auto elektrische energie gaan opslaan in hun accu en deze weer terugleveren aan het energienet wanneer ze de elektrische energie niet nodig hebben maar er wel meer vraag is naar elektrische energie.

Op die manier functioneren elektrische auto’s als een soort elektrische energiebuffer. Daarvoor is natuurlijk een netwerk nodig en een platform. Dit platform heeft netbeheerder Tennet ontwikkeld. Op het platform kunnenmiljoenen Europese particulieren actief deelnemen aan de elektriciteitsmarkt. Het platform wordt vanaf donderdag 23 april 2020 actief. Het wordt geïntroduceerd in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italië, en naar verwachting volgen er meer landen. Door het platform te gebruiken kunnen mensen met een elektrische auto geld verdienen door in een tijd van overschot aan elektrische energie hun auto op te laden en in een tijd van een tekort aan elektrische energie hun auto aan te sluiten op het netwerk en hun batterij te ontladen. Zo kunnen ze de elektrische energie door het terugleveren weer verkopen tegen een hoger tarief. Op die manier kan geld worden verdiend. Door het gebruik van elektrische auto’s en zonnepanelen kunnen veel huishoudens functioneren als energieleverancier. Uiteindelijk zouden elektrische auto’s het Europese elektriciteitsnetwerk stabiel kunnen houden door dit proces.