Wat is een stint?

Een stint is een voertuig dat elektrisch is aangedreven en wordt gebruikt voor het vervoeren van personen. Een stint wordt beschouwd als een bijzonder bijzondere bromfiets en kan maximaal 17 kilometer per uur rijden. De bestuurder van een stint staat achterop en heeft een stuur in de handen dat lijkt op een fietsstuur. Voor het stuur is een bak geplaatst waarin over het algemeen kinderen worden vervoerd. De bestuurder en de inzittenden van de stint zijn niet helmplichtig maar in het voertuig zijn wel gordels geplaatst zodat de kinderen tijdens het vervoer veilig zitten. De actieradius van de stint is ongeveer 25 kilometer.

Rijbewijs voor een stint
Voor het rijden met een stint is geen rijbewijs nodig. Dat is tenminste de situatie tot september 2018. Na het tragische ongeval in Oss in diezelfde maand zijn er steeds meer organisaties die benadrukken dat het belangrijk is dat er toch een rijbewijs of training wordt gevolgd voordat iemand daadwerkelijk op een stint mag rijden. De fabrikant verstrekt in ieder geval wel Stint rijvaardigheidstrainingen voor bedrijven die een stint hebben besteld. Ook Veilig Verkeer Nederland is groot voorstander van zulke trainingen. Volgens een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland is het belangrijk dat iemand die op een stint rijd weet wat de plaats van het voertuig is op de weg. Een stint is een ander voertuig dan een bakfiets. Ook zal men moeten wennen aan de besturing van de stint.

Bijzondere bromfiets
Na een advies van de Rijksdienst voor het Wegverkeer over de stint heeft de minister van Infastructuur in 2012 bepaald dat de Stint wordt beschouwd als een ‘bijzondere bromfiets’. Daardoor valt de stint ook onder de verkeersregels van de zogenaamde bijzondere bromfiets. Daardoor mag iedereen die een korte cursus heeft gevolgd op een stint rijden. Een bestuurder moet minimaal zestien jaar zijn voordat hij of zij er mag ermee rijden. Stints moeten een verzekeringsplaatje en een voertuigidentificatienummer te hebben. Verder is het dragen van een helm niet nodig. Ook een rijbewijs of kenteken zijn niet nodig volgens de overheid. Gehandicapte personen die jonger zijn dan zestien jaar kunnen in aanmerking komen voor speciale ontheffingen. Dan moeten ze beschikken over een OV-Begeleiderskaart, Valyspas of WMO-pas. Een gehandicapte mag met zijn of haar ontheffing op een voetpad rijden met een maximale snelheid van 6 km/u.

Stint, bolderkar of bakfiets
Een bolderkar is een eenvoudige kar die meestal wordt getrokken door een persoon. Bolderkarren worden ook gebruikt voor het vervoeren van kinderen. Omdat deze eenvoudige karren niet elektrisch aangedreven zijn gaan ze minder snel dan een stint. Bij een stint is de bestuurder ten opzichte van de kar anders gepositioneerd. Een bestuurder van een stint staat namelijk achter de bak. Daarbij staat de bestuurder loodrecht op twee wielen. Aan de andere kant van de bak, aan de voorkant, bevinden zich de andere twee wielen van het voertuig. Ook is een stint geen bakfiets. Er wordt immers geen gebruik gemaakt van een trapaandrijving. Ook staat de bestuurder en zit deze niet zoals bij een bakfiets wel het geval is.

Stint of Segway
Een Segway is een elektrisch aangedreven voertuig waarbij de bestuurder rechtop staat. In feite zou men een stint kunnen beschouwen als een Segway met een bak er voor. Een Segway heeft echter twee wielen is kan maximaal 1 persoon vervoeren. Een stint is geschikt voor het vervoeren van meerdere personen.

Techniek van de Stint
Een stint is een elektrisch aangedreven voertuig dat voorzien is van een accu. Deze accu kan worden opgeladen doormiddel van netstroom. Dat maakt de stint elektrisch en biedt tevens de mogelijkheid om het voertuig vrijwel geheel CO2 neutraal te maken. Dan moet de elektriciteit die gebruikt wordt voor het voertuig natuurlijk wel duurzaam zijn opgewekt doormiddel van zonnepanelen, windmolens of andere technische installaties die worden gebruikt om duurzame elektriciteit op te wekken. Een Stint kan maximaal ongeveer 17 km per uur rijden. Het voertuig bevat een knop voor ‘langzaam rijden’ en heeft ook een knopje voor snelheden tot maximaal 15 kilometer per uur. Als je sneller wilt rijden kun je een hendeltje gebruiken. Echter ga je dan niet sneller dan 17 kilometer per uur. Men kan op een display kan de accustand aflezen.

Veiligheid van de stint
Stints gaan niet heel snel maar snelheid is niet het enige aspect waarop een voertuig beoordeeld moet worden. Een voertuig moet ook zichtbaar zijn. Een stint heeft meestal opvallende kleuren. Dat is wel zo veilig in het verkeer. Daarnaast moet een stint ook voorzien zijn van rode en witte/gele reflectoren. Ook hebben stints verlichting aan de voorkant en achterkant van het voertuigen. Bovendien heeft een stint een richtingaanwijzer en een claxon. Het gebruik van de verlichting is verplicht bij slecht zicht en ’s nachts. De verlichting mag ook bestaan uit losse lampjes als deze maar in de juiste kleur zijn en goed werken. In een stint zijn heupgordels aangebracht zodat kinderen veilig vervoerd kunnen worden en niet tijdens het rijden uit de bak kunnen klimmen. De veiligheidsregels voor stints kunnen echter worden aangescherpt. Vooral na het ongeluk in Oss gaat men de veiligheidsrichtlijnen voor het gebruik van stints in het verkeer heroverwegen. Hou de berichtgeving van de overheid in de gaten met betrekking tot dit onderwerp als je gebruik wilt maken van een stint.

Gebruik van een stint
Stints zijn vooral vervoersmiddelen die in de kinderopvang en buitenschoolse opvang worden gebruikt. Het voertuig kan echter ook worden ingezet voor het transporteren van pakketten en andere goederen. Omdat het voertuig vrijwel geruisloos is en geen verbrandingsmotor bevat is een stint ook geschikt voor een milieuzone of een stadcentra. De afmeting van een stint is kleiner dan een auto en dat zorgt er voor dat dit voertuig op plekken kan komen die voor auto’s onbereikbaar zijn. De stint wordt overigens niet veel gebruikt ten opzichte van andere vervoersmiddelen in Nederland. In heel 2018 werden gemiddeld ongeveer 3.500 stints ingezet. Door het ongeluk in Oss kan het vertrouwen van het publiek in de stint echter dalen. Dat kan gevolgen hebben voor de verkoop en het gebruik van de stint.

Wat is een speed pedelec?

Speed pedelec is een benaming voor een elektrische fiets waarmee doormiddel van meetrappen een snelheid van 45 kilometer per uur kan worden behaald. De Speed pedelec is een E-bike omdat gebruik wordt gemaakt van een elektromotor met bijbehorende accu. De meeste E-bikes gaan echter tot een maximale snelheid van 25 kilometer per uur. Althans bij die snelheid stopt de trapondersteuning. Bij een Speed pedelec gaat de trapondersteuning van de elektromotor door tot een snelheid van 45 kilometer per uur. Door deze snelheid is een speed pedelec een serieuze vervanger van een brommer. Het voertuig maakt nauwelijks geluid in tegenstelling tot een brommer en is daarnaast minder milieuvervuilend tenminste als de elektrische stroom die voor de speed pedelec wordt gebruikt duurzaam is opgewekt. Geen wonder dat speed pedelecs populairder worden ik Nederland.

Speed pedelec voor woon-werkverkeer
Dagelijks moeten enorm veel werknemers in Nederland van en naar hun werk rijden. Een gangbaar vervoersmiddel hiervoor is nog steeds de auto maar met name in grote steden en andere dichtbevolkte gebieden blijkt het overschot aan auto’s op de wegen voor verkeersproblemen te zorgen. Daarnaast zorgt het gebruik van auto’s voor luchtverontreiniging waardoor veel steden het gebruik van een fiets in het verkeer aanmoedigen. Een gewone fiets moet volledig doormiddel van spierkracht worden aangedreven en is daardoor meestal niet een voertuig waarmee men zichzelf snel en makkelijk kan verplaatsen over afstanden van 5 kilometer of meer. De elektrische fiets of e-bike vormt voor dat probleem echter een oplossing. Een elektrische motor zorgt er voor dat de fietser wordt ondersteund. Daardoor kan de fietser niet alleen sneller rijden, de fietser zal ook minder snel vermoeid worden.

De speed pedelec is vanwege de hogere snelheid niet alleen een interessante vervanger voor een gewone fiets maar ook voor een snorfiets of brommer. Met de speed pedelec kan een fietser trapondersteuning krijgen tot 45 kilometer per uur. Dat zorgt er echter wel voor dat dit een voertuig is waarmee men gemiddeld sneller rijd dan met een e-bike of gewone fiets. Hoewel een goed getrainde fietser ook wel snelheden kan behalen van 45 kilometer per uur vormt de speed pedelec toch een voertuig waarvan men kan verwachten dat de bestuurder regelmatig op deze snelheid zal fietsen. Daarom moest de wetgeving voor de speed pedelec worden veranderd door de overheid.

Wetgeving speed pedelec
E-bikes die trapondersteuning boden tot en met 45 kilometer per uur werden in eerste instantie op de markt gebracht als een soort snorfiets. Dat zorgde er voor dat eigenaren van een speed pedelec in eerste instantie net als snorfietsers gebruik mochten maken van het fietspad. Dit is echter veranderd per 1 januari 2017. Vanaf dat moment is de speed pedelec van het fietspad verbannen. De speed pedelec wordt vanwege de snelheid beschouwd als een bromfiets. Het blauwe plaatje van deze e-bike wordt daarom vervangen voor een geel brommerplaatje. Daarnaast is een bestuurder van een speed pedelec verplicht om een helm te dragen net als voor bromfietsers de helmplicht van toepassing is. Voor speed pedelecs zijn echter speciale helmen ontworpen die lichter zijn dan de gemiddelde brommerhelm.

Is een speed pedelec gevaarlijk?
Er zijn maar weinig vervoersmiddelen in de basis gevaarlijk. Zolang een voertuig constructief stevig is en technisch verder in orde is kan men de veiligheid van het voertuig alleen beïnvloeden door het gebruik ervan. Dit houdt in dat de bestuurder van een speed pedelec in belangrijke mate bepaald of deze e-bike veilig is of niet. Het verschil in snelheid tussen een speed pedelec en een gewone fiets is groot. Dat kan er voor zorgen dat andere fietsers en voetgangers kunnen schrikken als er snel langs hen wordt gereden of als ze worden ingehaald door een snelle elektrische fiets. De gebruiker van de snelle fiets kan echter bellen en rekening houden met het ‘ruimtekussen’ rondom de overige verkeersdeelnemers.

Daarnaast moeten gebruikers van de speed pedelec zelf ook rekening houden met hun eigen snelheid en veiligheid. Drukke straten en onoverzichtelijke verkeerssituaties kunnen niet alleen gevaar opleveren voor de overige verkeersdeelnemers maar ook voor de bestuurder van de speed pedelec zelf. Als fietser ben je kwetsbaar ook wanneer je een verplichte helm draagt. De overige lichaamsdelen zijn niet of nauwelijks beschermd wat ze kwetsbaar maakt. De vraag of een speed pedelec veilig is kan daardoor alleen worden beantwoord als men daarbij ook het gedrag van de bestuurder meeneemt in de beoordeling.

Wat is constructiesnelheid?

Constructiesnelheid is de snelheid waarvoor een vervoersmiddel of voertuig is constructeur oftewel de snelheid waarvoor een voertuig is gemaakt. met het woord constructiesnelheid wordt duidelijk gemaakt dat voertuigen voor een bepaalde snelheid zijn ontworpen en gemaakt. Dit is logisch want voertuigen verschillen en de toepassing van voertuigen verschilt in de praktijk ook. Daarom zijn er door de jaren heen diverse soorten voertuigen ontworpen en geproduceerd. In feite heeft elk voertuig een constructiesnelheid maar meestal heeft men het specifiek bij snorfietsen en brommers over een constructiesnelheid. In deze tekst is nader ingegaan op de term constructiesnelheid en een aantal belangrijke onderwerpen die verband houden met dit begrip.

Constructieve stevigheid
Lang niet alle voertuigen zijn geschikt om er een bepaalde snelheid mee te behalen. Dit heeft te maken met de constructieve stevigheid van het voertuig maar ook met het vermogen van de motor. Wanneer er in een voertuig een zware motor wordt geplaatst maar het frame of de wielen van het voertuig zijn niet geconstrueerd voor een bepaalde snelheid dan kan het voertuig bij een bepaalde snelheid overbelast raken waarbij de zwakke voertuigdelen gaan vervormen, slijten of breken. Dit heeft meestal ernstige gevolgen voor het voertuig en de bestuurder.

Regeling Voertuigen
De Regeling Voertuigen wordt ook wel het Voertuigreglement genoemd en heeft een specifieke bepaling voor bromfietsen en snorfietsen als het gaat om de constructiesnelheid. Voor brom- en snorfietsen is in de Regeling Voertuigen bepaald dat:  “de door de constructie bepaalde maximumsnelheid, niet meer mag bedragen dan de op het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde maximum constructiesnelheid, vermeerderd met 5 km/h. Voor de meting van deze snelheid moet gebruik worden gemaakt van de daartoe bestemde en geijkte bromfietsrollentestbanken die de maximum constructiesnelheid vaststellen”.

Constructiesnelheid bromfiets
De constructiesnelheid van een bromfiets is vastgesteld op 45 kilometer per uur. Op deze constructiesnelheid is de bromfiets gebouwd. Dan heeft men het niet alleen over het frame van de bromfiets maar ook over de wielen en de remmen. Als men harder gaat rijden met een bromfiets dan deze constructiesnelheid dan kunnen deze onderdelen extra hard gaan slijten of vervormen, scheuren vertonen of gaan breken.

Daarnaast is het ook levensgevaarlijk om harder te rijden dan de constructiesnelheid als men niet zeker weet of de brommer wel op het gewenste moment tot stilstand komt als het remsysteem in werking wordt gezet. Om die reden is het verboden om brommers op te voeren. Brommers kunnen door de politie op een rollentestbank worden getest of ze niet zijn opgevoerd. Brommers mogen niet harder dan 45 kilometer per uur. Daar wordt 5 kilometer per uur bij opgeteld in Nederland. Dit houdt niet in dat iemand met een brommer ook daadwerkelijk 50 kilometer per uur mag rijden. De maximale snelheid voor een brommer op de weg is 45 kilometer per uur plus de wettelijke correctie van drie kilometer per uur.

Dit zorgt voor een totale maximale snelheid van 48 kilometer per uur. Deze maximale snelheid is echter alleen van toepassing in gebieden en wegen waar ook daadwerkelijk deze snelheid gereden mag worden. Op wegen waar bijvoorbeeld 30 kilometer per uur mag gereden worden zal een bromfiets ook niet sneller mogen dan de aangegeven maximumsnelheid. Er kan dus in de praktijk zeker een verschil zijn tussen de constructiesnelheid en de maximale snelheid die op verkeersborden is aangegeven.

Constructiesnelheid snorfiets
Een snorfiets is een voertuig dat in zijn meest eenvoudige vorm bestaat uit een fiets met een hulpmotor. Tegenwoordig zijn er echter ook verschillende andere modellen van snorfietsen ontwikkeld die op brommers en scooters lijken. Daarom heeft men het ook wel over snorscooters. Een snorfiets heeft een maximale constructiesnelheid van 25 km per uur. Deze snelheid staat op het kentekenbewijs of de kentekencard en is bovendien in het kentekenregister genoteerd. Als een snorfiets wordt getest op een rollerbank dan mag deze 4 kilometer per uur harder rijden dan de aangegeven 25 kilometer per uur. Als het voertuig harder kan dan 29 kilometer per uur dan is dat voor de politie een indicatie dat de snorfiets opgevoerd is of dat de snelheidsbegrenzing van bijvoorbeeld de snorscooter is verwijderd of is aangepast.

Dit is uiteraard verboden en de politie zal een boete opleggen aan mensen die hun snorfiets of brommer hebben opgevoerd. In de praktijk mag een snorfiets maximaal 25 kilometer per uur rijden plus een wettelijke correctie van drie kilometer per uur. Met een eenvoudige rekensom is de maximale snelheid die iemand met een snorfiets kan rijden zonder een boete te krijgen 28 kilometer per uur. Uiteraard moet iemand een snorfiets wel gebruiken op de plaatsen op de weg waarop dat mag. Een snorfiets mag uiteraard niet op het trottoir worden gebruikt behalve wanneer men de snorfiets te voet aan de hand meevoert. Een snorfiets wordt in de praktijk vaak op dezelfde manier gebruikt en moet zich aan dezelfde regels houden als een gewone ongemotoriseerde fiets.

Constructiesnelheid en constructieve stevigheid
In de alinea’s hiervoor heb je tussen de regels door kunnen lezen dat de term constructiesnelheid in de letterlijke zin niet altijd van toepassing is. Als men kijkt naar scooters en brommers die een snelheidsbegrenzing bevatten dan is het voertuig constructief sterk genoeg om een hogere snelheid aan te kunnen maar zijn er wijzingen doorgevoerd om dit te voorkomen. Snorfietsen zien er lang niet altijd meer uit als de klassieke Spartamet maar kunnen in plaats van een stevig fietsframe ook bestaan uit een frame van een brommer of scooter. Een dergelijk frame kan natuurlijk zwaarder belast worden en zou in theorie ook een hogere vastgestelde constructiesnelheid moeten hebben.

Ondanks dat heeft men het nog steeds over een constructiesnelheid van 25 kilometer per uur voor een snorfiets. De constructiesnelheid lijkt daardoor veel meer verband te houden met de snelheid die genoteerd is in het kentekenbewijs van het voertuig dan de snelheid die constructietechnisch gezien mogelijk is voor het voertuig. Desondanks wordt in de praktijk nog steeds de term constructiesnelheid gebruikt.

Wat is een snorfiets?

Een snorfiets is een gemotoriseerde fiets die gebouwd is om maximaal 25 kilometer per uur te mogen rijden. De snorfiets werd in Nederland in 1974 geïntroduceerd en is vanaf dat jaar in meer en mindere mate in gebruik geweest door verkeersdeelnemers in heel Nederland. De snorfiets wordt ook wel ‘de snor’ of ‘snor’ genoemd en wordt steeds populairder in Nederland. Vooral in drukke grote steden blijkt de snorfiets net als de elektrische fiets een interessant alternatief voor vervoer per auto. Deze tekst gaat over de snorfiets en aan welke wettelijke verplichtingen men moet doen als men een snorfiets in gebruik wil nemen.

Hoe snel mag een snorfiets?
De vraag hoe snel een snorfiets mag wordt regelmatig gesteld. Vooral wanneer men de snorfiets als vervangend vervoersmiddel wil gebruiken voor een auto, bromfiets of het openbaar vervoer is het van belang om te weten hoe hard men eigenlijk mag rijden op dit vervoersmiddel. De snelheid bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe lang men over een bepaalde afstand doet.

In de Regeling Voertuigen in bepaald dat: “de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer mag bedragen dan de op het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde maximum-constructiesnelheid, vermeerderd met 5 km/u”. Aangezien de snorfiets een zogenaamde constructiesnelheid heeft van 25 kilometer per uur kan men met dit vervoersmiddel dus maximaal 30 kilometer per uur rijden. Op de website van het Openbaar Ministerie wordt echter aangegeven dat bij snorfietsen de constructiesnelheid met 4 kilometer per uur mag worden verhoogd in plaats van 5 kilometer per uur (de verhoging van 5 kilometer per uur is wel van toepassing op bromfietsen). De maximale snelheid die men met de snorfiets mag rijden is echter 25 kilometer per uur en is van toepassing op wegen zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten. Als je de maximale snelheid helemaal precies wilt weten kun je de wettelijke correctie van 3 kilometer per uur er bij optellen. Dit zorgt er voor dat je op een snorfiets maximaal 28 kilometer per uur kunt rijden zonder boete te krijgen van de politie.

Helmplicht voor snorfietsen
Naast de vraag over de maximale snelheid van een snorfiets wordt al snel de vraag gesteld of een bereider van een snorfiets een helm moet dragen. In Nederland is dat echter niet verplicht. Berijders van snorfietsen hebben dus geen helmplicht. Wel moet de snorfiets voorzien zijn van een blauwe kentekenplaat. Bromfietsen moeten voorzien zijn van een gele kentekenplaat.

Rijbewijs voor snorfietsen
Hoewel een snorfiets in de praktijk niet harder zou kunnen rijden dan 30 kilometer per uur is het toch een gemotoriseerd voertuig. Dat brengt verhoogde risico’s op ongelukken met zich mee ten opzichte van een normale fiets. Daarom dient iemand die een snorfiets bestuurd in ieder geval over een rijbewijs AM te bezitten. Dit rijbewijs kan men vanaf 16 jaar trachten te behalen. Daarnaast is een WA-verzekering verplicht. Dit is een aansprakelijkheidsverzekering die aan de orde kan komen wanneer er ongelukken plaatsvinden waarbij een snorfiets betrokken is. Voor snorfietsen gelden verder dezelfde verkeersregels die ook voor fietsers van toepassing zijn. Men mag dus niet met een snorfiets op het trottoir rijden maar zal gebruik moeten maken van het fietspad indien dit aanwezig is.

Mobiel bellen op een snorfiets
Net als bij auto’s, motors en brommers is het ook op een snorfiets verboden om mobiel te bellen. Als men dit toch doet vergroot men het risico op ongelukken en zal men een boete van de politie kunnen krijgen. Net als bij alle voertuigen begint veilige verkeersdeelname bij jezelf. Doe de mobiele telefoon of smartphone uit tijdens de verkeersdeelname.  

Vermogen van een snorfiets
Een snorfiets is een soort bromfiets en kan worden beschouwd als een fiets die uitgerust is met een hulpmotor. De snorfiets heeft een maximale cilinderinhoud van 50 cc. Er zijn verschillende soorten snorfietsen ontwikkeld door de jaren heen. Sommige snorfietsen lijken sterk op zwaardere bromfietsen maar er zijn ook varianten die meer op een gewone fiets lijken zoals de bekende Spartamet.

Deze laatste variant van de snorfiets heeft een kleine hulpmotor met een cilinderinhoud van 30 cc. Daardoor heeft de Spartamet een beperkt vermogen van 0,7 pk (0,5kW). Tegenwoordig hebben de meeste snorfietsen echter een motor met een cilinderinhoud van 50 cc en een vermogen van 2 tot 4 kW. Door de meeste fabrikanten van snorfietsen worden verschillende modellen ontwikkeld. Dat zorgt er voor dat van een bepaald model een snorfiets wordt gemaakt die 25 km per uur kan rijden en dat van hetzelfde model ook een bromfietsvariant wordt gemaakt die maximaal 45 kilometer per uur mag rijden. In dit geval wordt voor de snorfietsuitvoering het vermogen teruggebracht via technieken die de maximale snelheid begrenzen. Deze begrenzende voorzieningen zijn niet aanwezig bij de bromfietsvariant van het model of de begrenzing is juist afgestemd op 45 kilometer per uur. Naast snorfietsen met een verbrandingsmotor zijn er ook snorfietsen met een elektromotor. Dit zijn elektrische snorfietsen en maken nauwelijks geluid als ze aan het verkeer deelnemen. Elektrische snorfietsen zijn een interessant alternatief voor elektrische fietsen en zijn bovendien ook duurzaam en stoten geen stinkende uitlaatgassen uit in tegenstelling tot snorfietsen met een verbrandingsmotor.

Populariteit van de snorfiets
Snorfietsen zijn in Nederland de laatste jaren enorm populair geworden. Vooral jongeren maken steeds vaker gebruik van snorfietsen. De snorfiets heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere voertuigen. Zo hoef je op een snorfiets geen helm te dragen. Men kan zo op een snorfiets stappen en wegrijden. Daarnaast zien veel snorfietsen er tegenwoordig net zo mooi uit als brommers en scooters. Dit zorgt er voor dat snorfietsen geen ‘suf’ imago hebben maar juist door veel jongeren als ‘hip’ worden beschouwd. Ongeveer vijfenzeventig procent van alle snorfietsen die verkocht worden zijn zogenaamde snorscooters. Dit zijn snorfietsen in een scooteruitvoering.

Wat wordt met cadans bedoelt in de fietstechniek?

In de fietstechniek en wielersport wordt het woord cadans gebruikt om het aantal omwentelingen van de pedalen per minuut aan te duiden. De cadans is bepalend voor de snelheid waarmee de fiets voortbeweegt. Het is echter niet de enige factor die de snelheid van de fiets of fietser bepaald. Ook de omtrek van het wil is van belang evenals de versnelling waarin de fiets is geschakeld.

Lage of hoge cadans
Hoewel sommige fietsen zijn uitgerust met een (elektrische) hulpmotor wordt voor de meeste fietsen nog volledig op de kracht van de fietser vertrouwd om de fiets voort te bewegen. De fietser zal baat hebben bij een goede cadans. Een te lage cadans is bijvoorbeeld slecht voor de knieën want die worden dan te zwaar belast. Een hoge cadans zorgt voor een hoge snelheid waarbij de benen minder snel vermoeid raken. Wielrenners maken bijvoorbeeld gebruik van een cadans van 100 of meer als ze op een vlakke weg rijden. Als ze in de bergen rijden zullen ze trachten om zo dicht mogelijk bij een cadans van 100 te komen maar de weerstand die ze ondervinden door de berghelling op te gaan maakt het wel moeilijker om een dergelijke cadans te bereiken. Daarom kan een wielrenner terugschakelen naar een lagere versnelling.

Hoe wordt de cadans gemeten?
Als men de cadans wil meten zal men daarvoor een fietscomputer moeten gebruiken. Deze moet verbonden zijn aan een cadanssensor. Er zijn ook speciale app’s die kunnen worden gebruik in samenwerking met een cadanssensor om inzicht te geven in de snelheid en afstand die een wielrenner heeft afgelegd.

Wat is een derailleur en waarvoor wordt dit onderdeel gebruikt?

Een derailleur is een onderdeel van een fiets die uitgerust is met versnellingen. Als men kijkt naar de versnellingen van een fiets dan ziet men dat deze bestaan uit tandwielen van verschillende diameters. Als een groot tandwiel een kleiner tandwiel aandrijft zal men versnellen en andersom zal juist de snelheid afnemen. Voor een goed werkende versnelling is het van belang dat de ketting van de fiets om de juiste tandwielen wordt gebracht. Daarvoor is het derailleur als onderdeel op de fiets aangebracht. Met het derailleur kan men het verzet van de fiets beïnvloeden. Er zijn twee verschillende derailleurs:

  • De voorderailleur
  • De achterderailleur

De beide derailleurs worden bedient door een versneller. Bekende merken voor derailleurs zijn de Shimano, SRAM en Campagnolo. Hieronder worden de verschillend tussen de voorderailleur en achterderailleur uitgelegd.

Achterderailleur
Deze derailleur is geplaatst bij de kettingwielen aan de achterzijde van de fiets. Daar zit deze bij de cassette met kettingwielen. Een derailleur heeft zelf echter meestal ook twee kleine kettingwieltjes waarover de fietsketting wordt geleid. Doormiddel van een veermechanisme worden de kettingwieltjes naar achteren gedrukt. Dit zorgt er voor dat de ketting van de fiets op spanning blijft. Dit is van belang want een slappe ketting kan makkelijk van de tandwielen afschieten en daarnaast kan een slappe ketting moeilijk de krachten overbrengen die op de tandwielen wordt uitgeoefend tijdens het fietsen. De derailleur aan de achterkant van de fiets wordt gebruikt voor het op spanning houden van de ketting. Daarom beweegt deze derailleur met de grootte van de kettingwielen mee. Als er naar grotere kettingwielen wordt geschakeld zal men meer ketting nodig hebben dan wanneer men naar kleinere kettingwielen schakelt.

Voorderailleur
De achterderailleur kan niet zonder de voorderailleur werken en andersom ook niet. De voorderailleur moet er namelijk voor zorgen dat de kettingbladen die op de trapas gemonteerd zijn goed kunnen worden gewisseld. In feite is de voorderailleur een soort beugel om de ketting te begeleiden. Daarbij hoeft de voorderailleur de ketting niet op spanning te houden omdat de achterderailleur daarvoor zorgt.

Wat is een Prestaventiel, Sclaverandventiel of Frans ventiel?

Voor het inlaten van lucht in fietsbanden worden verschillende soorten ventielen gebruikt. Bekenden ventielen zijn het Schrader ventiel dat ook wel Amerikaans ventiel wordt genoemd en het Hollands ventiel. Naast deze twee verschillende soorten ventielen is er ook nog het Prestaventiel dit ventiel wordt ook wel een Sclaverandventiel genoemd. In de Nederlandse vakhandel noemt men het Prestaventiel ook wel Frans ventiel in België gebruikt men de naam Belgisch ventiel. Dit ventiel heeft een mechanisme dat er voor zorgt dat de lucht niet uit het ventiel kan ontsnappen wanneer het eenmaal in de band is gepompt. Bij een Amerikaans ventiel maakt men gebruik van een pin die in het midden van het ventiel is geplaatst. Deze pin laat lucht in en uit wanneer deze ingedrukt wordt. Bij een Prestaventiel zal men voor het oppompen van een band eerst een moertje los moeten draaien. Hierdoor kan er lucht door het ventiel getransporteerd worden.

Een Prestaventiel heeft een belangrijk voordeel ten opzichte van andere ventielen. Buiten het terugslagmechanisme (dat vrijwel elk ventiel heeft) is het Prestaventiel verhoudingsgewijs klein. Het Prestaventiel heeft een 2 millimeter kleinere diameter dan gemiddelde fietsventielen. Door de diameter van 6,5 millimeter kan het Prestafietsventiel worden toegepast op smalle velgen. Vanwege dit voordeel worden Prestaventielen veel toegepast op ventielen van banden voor racefietsen.

Als men via een Prestaventiel een band wil oppompen met een Nederlandse fietspomp (met knijper) dan zal men een verloopnippel moeten gebruiken voor dit type ventiel. Een Prestaventiel past wel in een normale fietsvelg maar een Hollands ventiel of Amerikaans ventiel past niet in een velg die gemaakt is voor Prestaventielen. Het is echter niet aan te bevelen om binnenbanden met Prestaventielen te plaatsen in velgen met een groter ventielgat. Door het oppompen van de binnenband kan het ventiel in het gat heen en weer schuiven en dus beschadigen. Ook kan de binnenband hierdoor beschadigen. Men dient dus de juiste binnenband te hanteren voor een bepaald ventielgat.