Wat wordt met cadans bedoelt in de fietstechniek?

In de fietstechniek en wielersport wordt het woord cadans gebruikt om het aantal omwentelingen van de pedalen per minuut aan te duiden. De cadans is bepalend voor de snelheid waarmee de fiets voortbeweegt. Het is echter niet de enige factor die de snelheid van de fiets of fietser bepaald. Ook de omtrek van het wil is van belang evenals de versnelling waarin de fiets is geschakeld.

Lage of hoge cadans
Hoewel sommige fietsen zijn uitgerust met een (elektrische) hulpmotor wordt voor de meeste fietsen nog volledig op de kracht van de fietser vertrouwd om de fiets voort te bewegen. De fietser zal baat hebben bij een goede cadans. Een te lage cadans is bijvoorbeeld slecht voor de knieën want die worden dan te zwaar belast. Een hoge cadans zorgt voor een hoge snelheid waarbij de benen minder snel vermoeid raken. Wielrenners maken bijvoorbeeld gebruik van een cadans van 100 of meer als ze op een vlakke weg rijden. Als ze in de bergen rijden zullen ze trachten om zo dicht mogelijk bij een cadans van 100 te komen maar de weerstand die ze ondervinden door de berghelling op te gaan maakt het wel moeilijker om een dergelijke cadans te bereiken. Daarom kan een wielrenner terugschakelen naar een lagere versnelling.

Hoe wordt de cadans gemeten?
Als men de cadans wil meten zal men daarvoor een fietscomputer moeten gebruiken. Deze moet verbonden zijn aan een cadanssensor. Er zijn ook speciale app’s die kunnen worden gebruik in samenwerking met een cadanssensor om inzicht te geven in de snelheid en afstand die een wielrenner heeft afgelegd.