Ook Tsjechië overweegt invoering digitaks in 2019

De overheid van Tsjechië heeft plannen om een zogenaamde digitaks in te voeren. De digitaks is de afgelopen tijd vaker in het nieuws geweest. De digitaks is een belasting die van toepassing is op bepaalde diensten van grote techbedrijven. Deze bedrijven zoals Facebook en Google zouden een bepaald bedrag aan belasting moeten betalen als ze diensten via bijvoorbeeld internet aanbieden.

Frankrijk en Oostenrijk hebben eerder in 2019 een digitaks ingevoerd in 2019. Nadat deze landen een digitaks hadden ingevoerd hadden meerdere landen de digitaks op de agenda gezet waaronder Tsjechië. Het is op dit moment echter onduidelijk wanneer de digitaks zal worden ingevoerd in dat land. Als de wet wordt ingevoerd zullen techbedrijven in Tsjechië zeven procent van de inkomsten vanuit advertenties op internet moeten afstaan.

Het wetsvoorstel zal vermoedelijk in juni worden ingediend door het ministerie van Financiën van Tsjechië. De wet zal dan in halverwege 2020 van kracht worden. De digitaks zal ongeveer 5 miljard Tsjechische kronen opleveren. Dit is omgerekend een krappe 200 miljoen euro.

Gazprom leverde recordhoeveelheid aardgas aan Europa in 2018

Het afgelopen jaar heeft de Russische gasproducent Gazprom een recordhoeveelheid aardgas aan Europa geleverd. In totaal heeft de gasproducent in 2018 ongeveer 202 miljard kubieke meter aardgas naar Europese landen en Turkije geexporteerd. Dat bericht werd afgelopen maandag gemeld door Gazprom. De recordexport van aardgas was voor Gazprom zeer winstgevend. De prijs van aardgas is in 2018 omhoog gegaan. Dat zorgde er voor dat de gasproducent haar winst in het afgelopen jaar kon verdubbelen naar in totaal 1,5 biljoen roebel. Dat is omgerekend 20,7 miljard euro. Ook de omzet steeg. De omzet van het bedrijf steeg van 6,5 biljoen roebel naar 8,2 biljoen roebel.

Deze ontwikkelingen op het gebied van aardgas lijken allerminst gunstig te verlopen. Eerder had de Europese Commissie juist aangegeven dat EU-lidstaten minder aardgas moeten importeren uit Rusland. Uit de cijfers van 2018 komt echter naar voren dat aan deze oproep in de praktijk geen gehoor werd gegeven. Het aandeel dat Gazprom heeft op de Europese markt steeg van 34,7 procent in 2017 naar in totaal 36,7 procent in 2018. Dat is voor Gazprom goed nieuws maar ook voor Rusland. Gazprom is namelijk een Russisch staatsbedrijf. De gasverkoop van Gazprom is goed voor vijf procent van het Russische bruto binnenlands product (bbp). In totaal is ongeveer zeventig procent van de omzet van Gazprom afkomstig uit Rusland.

Woningtekort het grootst in Drenthe en Limburg in 2019

Het tekort aan woningen is in Nederland het grootste in de provincies Drenthe en Limburg. Dat hebben de onderzoekers van de ABN AMRO onderzocht. Op maandag 29 april 2019 werden de onderzoeksresultaten door de bank bekend gemaakt. Volgens de ABN AMRO hebben alle provincies in Nederland een tekort aan woningen behalve de provincies Friesland en Zeeland. Het tekort aan woningen neemt verder toe in veel gemeenten omdat er sprake is van een toenemende vraag naar woningen maar er worden nauwelijks woningen bijgebouwd. De ABN AMRO heeft aangegeven dat het absolute woningtekort zal toenemen in de provincies Drenthe en Limburg. Deze provincies hebben veel krimpgebieden.

De ABN AMRO is niet de enige organisatie die wijst op een oplopend woningtekort. Eerder kwam uit een onderzoek van Capital Value en ABF Research naar voren dat het woningtekort in Nederland de komende jaren zal oplopen tot 263.000 huizen. De organisaties hadden dit bericht al in februari bekend gemaakt. Volgens de onderzoekers zal het woningtekort tot 2030 nog op verschillende plekken in Nederland merkbaar zijn. Als men het tekort aan woningen wil terugdringen zou men de komende jaren in Nederland ongeveer 100.000 tot 200.000 woningen meer moeten bouwen dan men eerder had ingeschat.

ABN AMRO: minder nieuwbouwwoningen ondanks krapte op de woningmarkt in 2019

Volgens de ABN AMRO bank is er in Nederland sprake van een oplopend woningtekort. De bouw van nieuwe woningen loopt volgens de bank de komende jaren verder terug. Dit staat in een rapport van dat de ABN AMRO maandag 29 april 2019 heeft gepubliceerd. Het rapport van de bank gaat over de bouwsector. De terugloop in de nieuwbouwwoningen kwam vorig jaar uit op 5,7 procent. Volgens de ABN AMRO werden in Nederland de meeste vergunningen voor de bouw van nieuwe woningen afgegeven in de steden Den Haag en Amsterdam. In die steden is de krapte op de woningmarkt zeer groot. Ook in andere steden werden verhoudingsgewijs veel bouwvergunningen afgegeven. In de steden Utrecht, Almere, Groningen en Rotterdam werden in verhouding tot andere steden ook veel bouwvergunningen afgegeven.

Volgens de ABN AMRO is er in Nederland een groot gebrek aan middeldure huurwoningen in het vrije segment. Dit tekort geldt vooral voor de grote steden in Nederland. Niet alle gemeenten zijn van plan om nieuwe huurwoningen te laten bouw. Althans dat blijkt uit het feit dat hiervoor geen vergunningen zijn verstrekt. De onderzoekers van de ABN AMRO hebben uitgezocht dat in de provincies Groningen, Zeeland en Limburg veel gemeenten zijn die niet of nauwelijks bouwvergunningen hebben verleend voor de bouw van huurwoningen. Daardoor neemt het woonbestand van die gemeenten niet toe. Het woontekort kan daardoor oplopen.

Plastic Whale haalt 164 zakken vol plastic afval uit Amsterdamse grachten na Koningsdag 2019

Tijdens Koningsdag maar ook tijdens andere dagen wordt er veel plastic afval weggegooid. Een deel van dit plastic afval belang in het water. Ook de Amsterdamse grachten zijn na Koningsdag weer vol met plastic afval. Voor het schoon maken heeft Plastic Whale ook in 2019 het evenement Koningsvissen georganiseerd. Doormiddel van deze actie wordt het schoon maken van grachten naast belangrijk voor het milieu ook leuk voor de deelnemers.

Er namen aan de Plastic Whale in totaal 31 boten deel. Deze boten visten 294 mensen zondag 28 april 2019 plastic uit het water van de hoofdstad. Na afloop van deze actie waren er in totaal 164 zakken met plastic afval gevuld. Deze zakken hadden een inhoud van 60 liter. Van deze afvalzakken waren er 28 zakken gevuld met zogenaamde petflessen en 58 zakken werden gevuld met overig plastic. Daarnaast werden ook 78 zakken gevuld met restafval zoals blikjes en ander afval. Er werden verschillende soorten afval gevonden.

Het meest bijzondere afval was de twee gigantische pluchen knuffeldieren die de organisatie vond. In 2018 werd door de actie Plastic Whale een buit van 245 zakken afval uit het water gehaald waarvan 39 gevuld waren met petflessen. De actie Plastic Whale wordt al sinds 2014 uitgevoerd. Sinds dat jaar zoekt Plastic Whale de grachten af naar gedumpte flesjes en maakt daar bootjes en kantoormeubilair van. Op die manier draagt deze organisatie bij aan recycling en hergebruik van plastic. Het voorkomt ook dat het plastic in zee terecht komt.

BBL opleiding monteur zonnepanelen is oplossing voor energietransitie in 2019

In de komende maanden en jaren zullen in Nederland meer zonnepanelen worden geplaatst. Het plaatsen van zonnepanelen op daken is populair bij particulieren, bedrijven bij woningbouwcorporaties. Zonnepanelen zijn vrij een effectief middel om elektrische energie op te wekken uit zonlicht. Daarvoor moeten zonnepanelen echter wel professioneel worden geplaatst. Hiervoor is echter te weinig ervaren personeel beschikbaar op de arbeidsmarkt. De meeste bedrijven die in de installatiebranche actief zijn in het plaatsen van zonnepanelen hebben onvoldoende monteurs beschikbaar om alle projecten in de zonnepanelen tijdig uit te kunnen voeren.

Daarom is er een nieuwe instroom van personeel nodig in de installatietechniek. Omdat er nauwelijks ervaren personeel te vinden zullen er nieuwe krachten moeten worden ontwikkeld doormiddel van vakgerichte BBL opleidingen. Een BBL opleiding in de installatietechniek en elektrotechniek duurt al snel drie tot vier jaar. Daarom is er steeds meer vraag naar korte BBL opleidingen waarin een BBL-leerling specifieke kennis kan aanleren die nodig is voor de energietransitie. Een BBL opleiding zonnepaneelmonteur zou dan een uitkomst kunnen zijn. In Nederland zijn er een aantal opleidingsinstituten die hiermee experimenteren.

Overheid wil dat consumenten hun eigen zonnestroom verbruiken vanaf 2019

Aan het begin van 2019 zijn er steeds meer consumenten die zonnepanelen op hun daken hebben geplaatst. Dat zorgt er voor dat er steeds meer zonnestroom wordt opgewekt op daken van woningen. Deze zonnestroom wordt echter niet direct door de eigenaren van de woning zelf gebruikt. In de meeste gevallen wordt de elektrische stroom die is opgewekt doormiddel van de zonnepanelen teruggeleverd op het energienet. Doormiddel van een zogenaamde slimme meter kan men zien hoeveel energie is teruggeleverd vanuit de zonnepanelen.

De overheid wil echter stimuleren dat consumenten die zonnepanelen hebben zelf de geproduceerde zonnestroom te verbruiken. Er zijn inmiddels al systemen ontwikkeld waarmee eigenaren van zonnepanelen zelf hun eigen wasmachine kunnen laten draaien op de momenten dat zonnepanelen elektrische stroom produceren. Daarnaast zijn er ook projecten die er op gericht zijn dat elektrische auto’s worden opgeladen op momenten dat er veel zonnestroom kan worden opgewekt. Zo wordt een elektrische auto echt duurzaam. Daarnaast wordt er ook gekeken naar mogelijkheden om elektrische stroom uit zonlicht op te slaan in grote batterijen.

De directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie Van der Gaag geeft aan dat het de bedoeling is dat zoveel mogelijk elektrische stroom wordt gebruikt op het moment dat het uit duurzame middelen is opgewekt. Mensen moeten het financiële voordeel behouden over elektrische stroom die ze zelf hebben opgewekt. Als je stroom opwekt en verbruikt op momenten dat de zon schijnt zou je deze elektrische stroom niet hoeven te kopen. Dat is efficiënt en zorgt er voor dat mensen het volledige voordeel hebben.

Details voor subsidieregeling voor zonnepanelen wordt in 2019 nog verder uitgewerkt

In de nieuwe regeling die minister Eric Wiebes van Economische Zaken vrijdag bekend heeft gemaakt wordt in 2019 verder uitgewerkt. Het is in ieder geval duidelijk dat de nieuwe regeling er voor zorgt dat het fiscale voordeel voor kleine producenten van zonnestroom de komende jaren zal worden afgebouwd. Deze afbouw zal echter vanaf 2023 ik kleine stapjes plaatsvinden. In 2031 zou de subsidie op zonnepanelen volledig zijn afgebouwd.

Op dit moment worden de energiebelastingen op de geleverde zonnestroom en de verbruikte elektriciteit met elkaar verrekend. Er zullen echter nog meer aspecten van de nieuwe regeling moeten worden uitgewerkt. Het is goed mogelijk dat consumenten in de toekomst een speciaal lager tarief krijgen voor hun zonnestroom en dat de energieleverancier dit gaat verrekenen. Het is ook mogelijk dat er een variant komt waarin de particulier elk jaar een paar procent minder kilowattuur minder mag terugleveren op het energienet. Op die manieren kan de subsidieregeling in een paar treden worden afgebouwd. Er is op dit gebied echter nog wel veel onduidelijk. De overheid zal in de loop van 2019 met meer duidelijkheid komen over de afbouw van de subsidieregeling op zonnepanelen.

Nieuwe stimuleringsregeling voor zonnepanelen positief voor energietransitie in 2019

De energietransitie in Nederland moet worden bevorderd in 2019. Als dat niet gebeurd zal Nederland de energiedoelstellingen niet kunnen behalen en wordt Nederland niet energieneutraal. Het is echter niet eenvoudig om Nederland compleet energieneutraal te maken. Daarvoor is namelijk een breed draagvlak onder burgers en bedrijven nodig. Dit draagvlak kan worden gerealiseerd door een tegemoetkoming in de investeringen die nodig zijn voor de energietransitie. Voor veel burgers is de aanschaf van zonnepanelen en warmtepompen een kostbare aangelegenheid. Daarom wil de overheid doormiddel van stimuleringsregelingen er voor zorgen dat mensen meer bereidheid hebben om zonnepanelen te kopen.

Er is door minister Eric Wiebes van Economische Zaken afgelopen vrijdag een nieuwe stimuleringsregeling voor zonnepanelen bekend gemaakt. Deze stimuleringsmaatregel zorgt voor zekerheid voor consumenten. Dat vinden de belangenorganisaties die zich inzetten voor de belangen van consumenten met het oog op de energietransitie. De overheid heeft er met de regeling voor gezorgd dat iedereen die zonnepanelen aanschaft een redelijk rendement zou kunnen behalen geeft Olof van der Gaag de directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie aan in een reactie. Hij vervolgt: “We verwachten dat hiermee de groei van het aantal zonnepanelen bij kleinverbruikers zal doorzetten.” Door de brief van minister Wiebes is er “definitief een einde gekomen aan een periode met sluimerende onzekerheid” geeft bestuurslid Peter Desmet aan. “Met deze keuze biedt de overheid de zonne-energiesector en de consument de gewenste zekerheid.”

Tot voor kort was er onzekerheid op het gebied van de subsidie voor zonnepanelen. Er was een salderingsregeling die woningeigenaren konden gebruiken voor zonnepanelen. De overheid overwoog om een terugleversubsidie in te voeren. Deze zou de huidige salderingsregeling moeten vervangen. De branchepartijen vreesden echter voor een administratieve rompslomp bij de invoering van de nieuwe regeling. Er zou door de terugleversubsidie mogelijk heel veel bureaucratie ontstaan. De terugleversubsidie zorgde er voor dat honderdduizenden mensen individueel een subsidieaanvraag zouden moeten doen. Deze aanvraag voor de subsidie op zonnepanelen zou dan ook per woning moeten worden beoordeeld. Daarnaast zou een subsidiepot ook op kunnen raken in de loop van 2019. Als de subsidiepot op is betekent dit dat ook de verkoop en het plaatsen van zonnepanelen zou komen stil te liggen. Dan zou de energietransitie ook vertraagd worden.

Grote inval bij Chinese fabriek waar voor miljoenen nep LEGO wordt gemaakt in april 2019

In de maand april is een grote politieactie uitgevoerd bij een Chinese fabriek waar nep LEGO wordt geproduceerd en verkocht. Het bericht over de politie inval werd bekend gemaakt door verschillende media waaronder de BBC. Er werd al in 2018 door de politie ontdekt dat er bouwstenen van LEGO werden nagemaakt in de fabriek in de stad Shenzen. Er werd in de fabriek onder andere Starwars LEGO nagemaakt. Daarvoor werden ook de kenmerkende dozen van LEGO nagemaakt. Er zijn in totaal vier personen aangehouden bij de inval. De politie in Sjanghai heeft dit in een verklaring volgens de BBC bekend gemaakt.

Er werden tijdens de inval door de politie ongeveer 630.000 producten in beslag genomen. Deze producten hebben een geschatte waarde van ongeveer 200 miljoen Chinese yuan. Dat is ongeveer 26,2 miljoen euro. Het namaken van LEGO is verboden. De ontwerpen van LEGO worden nagemaakt in fabrieken die hiervoor geen bevoegdheid hebben. Dat zorgt er voor dat ze ver onder de marktwaarde de nepproducten op de markt brengen. Een doosje Lepin namaak LEGO speelgoed kost ter vergelijking 2,70 euro terwijl de prijs van een vergelijkbare doos LEGO minimaal 15 euro kost. LEGO wil dat het namaken van haar producten zo snel mogelijk stopt.

Olieprijs vrijdag 26 april 2019 gedaald na gesprekken tussen Amerika en OPEC over olieprijs

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gesprek gehad met oliekartel OPEC. De insteek van dit gesprek was dat de Amerikaanse president wil dat de olieprijs omlaag gaat. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd aanzienlijk omhoog gegaan. In begin april 2019 werd nog de hoogste olieprijs genoteerd sinds de maand oktober. De olieprijs moet echter omlaag volgens de Amerikaanse president. Daarom heeft hij er bij de OPEC op aangedrongen dat de prijs voor olie omlaag moet.

Alleen al het feit dat dit gesprek heeft plaatsgevonden heeft al een effect gehad op de oliemarkt. De olieprijzen zijn omlaag gegaan op vrijdag 26 april 2019. Door deze daling in de olieprijzen zijn eerdere prijsstijgingen teniet gedaan. De olieprijs ging de afgelopen maanden eigenlijk alleen maar omhoog. Dat kwam onder andere door de sancties die werden opgelegd op Iran waardoor Iran zich niet meer vrij op de oliemarkt kan begeven. Ook hebben andere olieproducerende landen productieafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd binnen de OPEC en ook Rusland doet daar aan mee. Dat zorgt er voor dat de olieprijs omhoog ging. Nu Amerika deze ontwikkeling wil tegen gaan is de olieprijs in waarde afgenomen.

Gemeente Borsele heeft meeste elektrische vermogen aan zonnepanelen in 2019

De gemeente Borsele heeft in Nederland het meeste vermogen aan zonnepanelen opgesteld staan. In deze gemeente staat voor 78 megawatt aan zonnepanelen. Dit enorme vermogen aan elektrische energie uit zonnepanelen is voor een groot deel afkomstig uit een zonnepark van 54,5 megawatt dat in 2018 is gebouwd bij de haven van Vlissingen.

Dit grote zonnepark levert een groot aandeel in het duurzaam opgewekte elektrische vermogen ten opzichte van de andere locaties waar zonnepanelen zijn aangebracht. In Borsele zijn namelijk ook woningen voorzien van zonnepanelen alleen zullen die woningen gezamenlijk niet snel het vermogen van het zonnepark kunnen overtreffen. Daarvoor zouden nog veel meer zonnepanelen op daken moeten worden aangebracht.

Vermogen aan zonne-energie 50 procent gegroeid in 2018

In Nederland is het totale vermogen dat is opgesteld aan zonnepanelen aanzienlijk gegroeid het afgelopen jaar. In 2018 nam het opgestelde vermogen aan zonnepanelen met ongeveer 50 procent toe ten opzichte van 2017. Aan het einde van 2018 stonden er in Nederland zoveel zonnepanelen dat het vermogen dat daar mee opgewekt kan worden uitkwam op 4.400 megawatt. Dit vermogen aan zonnepanelen was aan het einde van 2017 totaal 2.900 megawatt. Dit komt vrijdag 26 april 2019 naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2018 werd door alle zonnepanelen gezamenlijk ongeveer 3,15 miljard kilowattuur groene stroom opgewekt. Uit berekeningen komt naar voren dat dit vermogen ongeveer net zo veel is als het elektrische vermogen dat een miljoen huishoudens per jaar verbruiken. Het vermogen dat opgewekt wordt door zonnepanelen is ongeveer 2,7 procent van het totale stroomverbruik in 2018.

VCU uitzendbureau Technicum heeft specifieke werkinstructie voor monteurs van zonnepanelen

Technicum uitzendbureau is VCU gecertificeerd, dat betekent dat het technische uitzendbureau extra veel aandacht heeft voor veiligheid, gezondheid en milieu. Vanuit de Arbowetgeving moeten uitzendbureaus de zogenaamde doorgeleidingsplicht hanteren in de arbeidsbemiddeling. Deze doorgeleidingsplicht is gericht op het verstrekken van veiligheidsinstructies en werkinstructies. Omdat de risico’s bij het monteren van zonnepanelen sterk afwijken van de risico’s bij het “normale” elektro installatiewerk, heeft Technicum een speciaal Arbodcument gemaakt waarin vooral veel aandacht is voor valgevaar.

Arbodocument voor monteurs in de zonnepanelen
Het nieuwe Arbodocument bevat alle werkvoorschriften en veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn in de installatietechniek plus de specifieke voorschriften die van toepassing zijn op werk als monteur in de zonnepanelen. Zo werken monteurs in de zonnepanelen via Technicum altijd met de juiste instructies en de beste persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat geeft een goed gevoel. Technicum hecht veel waarde aan de veiligheid voor haar personeel. De uitzendorganisatie beschouwt dit niet alleen als een verplichting die voortvloeit uit het VCU maar ook als een morele plicht die een technisch uitzendbureau als goed werkgever zou moeten hebben.

Technicum uitzendbureau feliciteert 100ste BBL leerling van 2019

Het gaat goed met het aantal BBL trajecten bij Technicum uitzendbureau. De afgelopen jaren heeft Technicum honderden BBL-ers opgeleid. Ook in 2019 gaat het goed met het aantal BBL-trajecten dat via Technicum in werking is gezet. Op donderdag 25 april 2019 heeft Technicum de 100ste BBL-er van 2019 op taart getrakteerd.

Honderdste BBL opleiding in 2019
De kandidaat volgt de opleiding eerste monteur elektrotechniek via de beroepsbegeleidende leerweg. Dat is een opleiding die heel populair is op de technische arbeidsmarkt. Veel installatiebedrijven zijn op zoek naar ervaren elektromonteurs. Omdat ervaren krachten in deze sector vrij schaars zijn op de arbeidsmarkt zijn deze BBL trajecten van groot belang voor de toekomst van de Technicum. De kandidaat is momenteel via Technicum aan het werk bij een toonaangevend bedrijf in de installatietechniek. Hij kan rekenen op een technische loopbaan waarin volop werk is. De stap om de opleiding BBL eerste monteur elektrotechniek te volgen is een hele verstandige keuze geweest.

Wil je ook een BBL-opleiding volgen via Technicum?
Als je interesse hebt in een BBL opleiding via Technicum kun je jezelf inschrijven. Daarvoor kun je de knop “BBL Technicum” aanklikken op de menubalk. Via die knop kom je bij een aanmeldformulier waarop je jezelf kunt aanmelden voor een BBL opleiding in de installatietechniek of elektrotechniek bijvoorbeeld.

Gevolgen van de industriële revolutie en globalisering voor de arbeidsmarkt

Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op de arbeidsmarkt. Deze markt is namelijk net als andere markten onderhevig aan veranderingen. Door de economie en door technologie wordt de arbeidsmarkt sterk beïnvloed. Dit begon in feite al tijdens de industriële revolutie. Tjerk van der Meij heeft tijdens zijn opleiding Personeel en Arbeid de gevolgen van de industriële revolutie en de globalisering voor de arbeidsmarkt in kaart gebracht. In onderstaande alinea’s is beknopt te lezen wat uit dit onderzoek naar voren kwam.

Industriële revolutie
Voor de industriële revolutie was men voornamelijk bezig met landbouw en veeteelt. Dit was zeer arbeidsintensief werk. Veel werk werd nog met de hand gedaan of doormiddel van lastdieren, zoals trekpaarden en stieren. Eind 18e eeuw deed zich binnen dit vakgebied een trend voort. Door de mechanisering van processen kon men meer produceren en werd de spierkracht van mensen en dieren overgenomen door machines. Tot de eerste machines behoorden de stoommachines die doormiddel van stoomkracht in beweging werden gebracht.

Men kon steeds meer produceren met minder mankrachten. Fabrieken hadden meer mensen nodig en niet alleen het aantal producten nam toe ook de diversiteit aan producten werd groter. Door deze ontwikkeling konden mensen die niet meer binnen de agrarische sector hoefden te werken zich bezig houden met een andere productiviteit. Hierdoor groeide andere sectoren, naast de agrarische sector, immens. Er ontstonden nieuwe industriële bedrijven. Daardoor nam het aantal vacatures en functies op de arbeidsmarkt toe. Doordat ook de bevolking in Europa sterk groeide, groeide dus de vraag en het aanbod. De arbeidsmarkt werd complexer maar er was nog steeds een duidelijk verschil merkbaar tussen de arbeiders (fabrieksarbeiders, landarbeiders) en de vakkrachten zoals de (edel)smeden, schoenmakers, loodgieters enz. Er ontstond een verschil tussen specialisten die uniek vakwerk konden produceren en productiekrachten.

De toename in de productie zorgde er voor dat veel producten ook goedkoper werden. Men kon sneller produceren tegen lagere kosten. Daardoor konden ook auto’s (bijvoorbeeld de T-Ford) tegen een lage prijs worden gemaakt. Meer mensen waren in staat om producten te kopen. De koopkracht nam echter voor een bepaalde groep toe. Veel arbeiders hadden het aan het einde van de negentiende eeuw nog niet goed. Toch werden arbeiders mondiger en waren er vanuit de politiek verschillende partijen en personen die zich bekommerden om de positie van de arbeiders. Doordat arbeiders meer inkomenszekerheid kregen en goedkopere massaproducten konden kopen draaiden ook deze arbeidersklasse mee in de economie. Dit booste de economie enorm. Door deze enorme groeiende economie, de toename van industrie en het dalen van de agrarische sector, kwam gepaard met de industriële revolutie de globalisering over de jaren op gang.

Globalisering
Naarmate de geschiedenis vorderde, kon de beschaving zich op technologisch gebied verder ontwikkelen. Er kwam steeds meer geld beschikbaar om de kwaliteit van producten, machines en systemen te verbeteren. Het verbeteren van machines en het optimaliseren van technologie werd ook steeds noodzakelijker. De kenniseconomie deed haar intrede en kennis werd beschouwd als een belangrijk middel om concurrentievoordeel te behalen. Door middel van het voortdurend innoveren van nieuwe technieken werd de wereld spreekwoordelijk kleiner. Dit noemt men globalisatie.

Producten werden verhandeld over de landsgrenzen heen en bedrijven concurreren wereldwijd met elkaar. Door internet, skype en telecommunicatie kunnen bedrijven, afnemers, producenten en andere spelers op de markt wereldwijd met elkaar in contact komen zonder dat men zich fysiek hoeft te verplaatsen. Globalisering betekent ook dat de wereld steeds meer geïntegreerd wordt door nieuwe technieken. De technieken kunnen uit verschillende landen afkomstig zijn. Hierdoor werden afstanden en tijden korter. Daarnaast werd alle handel en productie opgenomen in een, voor ieder soort gelijk, kapitalistisch systeem. Door de snelle toename van de globalisering groeide de economie en daardoor ook de (massa-) industrie. Wegens deze groeiende economie en industrie werden relaties over de hele wereld opgebouwd.
Mensen werden afhankelijker van elkaar, maar ook bedrijven konden niet meer zonder elkaar. De arbeidsmarkt wordt niet nationaal maar juist internationaal. Er is in Europa in grote mate vrij verkeer van producten maar ook van arbeidskrachten mogelijk. Werknemers uit andere landen kunnen ook in Nederland werken en andersom is ook goed mogelijk. Dat zorgt voor nog meer dynamiek op de arbeidsmarkt. Doordat bedrijven de hele wereld kon voorzien van hun product, groeide de industrie sneller dan ooit. Ondanks het enorme opkomen van massa productie werd er door vakmensen nog steeds ambachtelijk werk verricht. Dit is in deze huidige tijd nog steeds in het samenlevingsbeeld terug te zien. Er is op de arbeidsmarkt nog steeds vraag naar specialisten. Dit is duidelijk merkbaar in de techniek, bouw, ICT en andere sectoren waarin technologie een grote rol speelt.

Arbeidsmarkt van de toekomst
Ook in de toekomst zal de arbeidsmarkt zeer dynamisch blijven. De rol van internet is al belangrijk en zal nog belangrijker worden. Uitzendbureaus, headhunters en andere arbeidsbemiddelingsbureaus hebben een groot deel van hun dienstverlening naar het internet verplaatst. Dat zorgt er voor dat solliciteren en het maken van een match op de arbeidsmarkt steeds vaker digitaal gebeurd. Zelfstandigen zonder personeel en opdrachtgevers vinden elkaar ook vaak via digitale wegen. De toekomst van de arbeidsmarkt is sterker afhankelijk van de techniek en automatisering dan ooit te voren. Deze ontwikkeling zal de komende jaren echter in stand blijven en verder worden uitgebouwd.

BBL installatietechniek volgen via uitzendbureau in 2019

BBL opleidingen worden steeds belangrijker in de techniek. Door het tekort aan technisch personeel wordt er meer aandacht besteed aan het opleiden van toekomstige vakkrachten. BBL opleidingen zijn hierbij erg in trek omdat BBL in feite werken en leren is. In de installatietechniek en elektrotechniek wordt veel samengewerkt met mbo-opleidingsinstituten op het gebied van BBL. Technische uitzendbureaus ondersteunen werkgevers in de installatiebranche in de praktijk ook op het gebied van BBL. Er moeten namelijk ook kandidaten worden gevonden om een BBL-opleiding te volgen. Uitzendbureaus zijn bij uitstek geschikt om geschikte kandidaten voor BBL opleidingen te zoeken en te selecteren.

BBL carrousel
De samenwerking tussen installatiebedrijven, opleidingsinstituten en uitzendbureaus wordt in de praktijk optimaal benut. Er worden door sommige uitzendbureaus zelfs speciale concepten op dit gebied ingevoerd. Hierbij kun je denken aan het BBL carrousel dat is ingevoerd door Technicum uitzendbureau. In het BBL carrousel wordt gerouleerd tussen uitzendkrachten met een BBL opleiding en opdrachtgevers in de installatietechniek en elektrotechniek. Dat zorgt er voor dat een BBL elektrotechniek of een BBL installatietechniek in kwaliteit wordt geoptimaliseerd. De BBL-er die één van deze opleidingen volgt krijgt namelijk tijdens het BBL-traject verschillende projecten in zowel de woningbouw, utiliteit en industrie. Zo ontstaat een breed beeld van de installatiebranche.

Aanmelden voor BBL installatietechniek of elektrotechniek
Het aanmelden voor een BBL opleiding in de elektrotechniek of installatietechniek is vrij eenvoudig. Dat kan bijvoorbeeld ook op deze website via de knop BBL Technicum. Deze knop vind je in de menubalk. Je komt dan op een aanmeldformulier waarmee je jezelf kunt aanmelden voor de BBL opleiding naar keuze. Mocht je nog niet weten welke opleiding je precies wilt gaan volgen dan is dat geen probleem. Een opleidingsadviseur geeft je kosteloos en vrijblijvend een advies over de opleiding die bij jou profiel past en die de grootste kans op een baan geeft. Met een BBL opleiding installatietechniek of een BBL opleiding elektrotechniek heb je een baangarantie van bijna 100 procent.

Vacatures in de techniek blijven onvervuld in april 2019

In de techniek staan veel vacatures open aan het begin van het tweede kwartaal in 2019. Dat komt omdat een groot aantal vacatures in 2018 door bedrijven is open gezet. Deze vacatures werden dat jaar niet of nauwelijks ingevuld. Omdat het nog steeds redelijk goed gaat met de economie in Nederland zijn er ook in 2019 vacatures bijgekomen. Dit vacatureaanbod is bovenop het reeds aanwezige vacatureaanbod gekomen. Daardoor is het totale aanbod aan vacatures nog groter geworden. Bedrijven vinden in april 2019 niet of nauwelijks geschikte kandidaten.

Ook uitzendbureaus in de techniek en headhunters die in deze sector actief zijn kunnen niet of nauwelijks geschikte kandidaten vinden. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Bedrijven leggen de focus steeds meer op werving van kandidaten omdat de druk op de werkvloer toeneemt. Dat komt omdat veel projecten met een beperkt aantal mensen moet worden uitgevoerd of bedrijven moeten noodgedwongen opdrachten afzeggen. Dat laatste doen bedrijven vaak in uiterste nood. Door het afzeggen van opdrachten kunnen bedrijven namelijk marktaandeel verliezen en dat is niet wat veel bedrijven voor ogen hebben. Er is in 2019 echter voldoende werk in de techniek. Dat zorgt er voor dat technische bedrijven ook meer geld kunnen verdienen. De kosten gaan echter ook omhoog in de techniek. Niet alleen de kosten voor materialen nemen toe maar ook de kosten van personeel. De lonen zijn namelijk de afgelopen tijd gestegen. Dat komt onder andere door de stijging van de cao lonen maar daar bovenop zijn ook de reguliere lonen in salarisonderhandelingen gestegen

Technisch uitzendbureau merkt sterke vraag naar monteurs in de energietransitie in april 2019

De vraag naar monteurs in de energietransitie blijft toenemen in het tweede kwartaal van 2019. Ook dit jaar blijken veel bedrijven en particulieren investeringen te willen doen in zonnepanelen, warmtepompen en hybride technologie op het gebied van verwarming zoals een hybride ketel. Voor al deze technische oplossingen zijn echter ervaren technische krachten nodig zoals installatiemonteurs en elektromonteurs. Ook zijn er specifieke monteurs nodig in de installatiebranche zoals warmtepompmonteurs en monteurs in de zonnepanelen. Verder worden er ook monteurs gevraagd die ervaring hebben in vergistingsinstallaties en geothermie. De aanvragen die uitzendbureaus binnen krijgen in de energietransitie zijn zo omvangrijk dat er steeds vaker néé moet worden verkocht. Dat betekent dat vacatures in de energietransitie langdurig open blijven staan.

Technische uitzendbureaus zetten vacatures breed uit op de arbeidsmarkt. Vacatures in de energietransitie worden gedeeld op vacaturewebsites, social media en natuurlijk ook op de websites en mailingen van technische uitzendbureaus zelf. Dat zorgt er voor dat er veel vacatures dubbel, driedubbel of zelfs nog vaker op internet worden gepubliceerd. De meeste installatiebedrijven werken namelijk niet samen met 1 maar juist meerdere uitzendbureaus. Door met meer technische uitzendbureaus te werken hopen de installateurs zoveel mogelijk kans te maken op de geschikte kandidaten die nog aanwezig zijn op de arbeidsmarkt. Dit heeft echter niet altijd succes en zorgt er bovendien voor dat technische uitzendbureaus meer met elkaar concurreren.

Elektrisch rijden is in opkomst in 2019

Het elektrisch rijden is in opkomst in Nederland maar ook wereldwijd. De energietransitie die wereldwijd plaatsvindt zorgt er voor dat er minder fossiele brandstoffen zullen worden gebruikt op termijn maar de vraag naar elektrische energie zal waarschijnlijk toenemen. Elektriciteit wordt vaak gebruikt als vervanger voor fossiele brandstof. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het elektrisch rijden. Elektrische voertuigen worden doormiddel van een elektromotor in beweging gebracht. Het elektrisch rijden wordt beschouwd als een duurzame manier van transport. Toch is elektrisch rijden pas echt significant duurzamer wanneer de elektrische stroom die voor het elektrisch rijden wordt gebruikt afkomstig is uit duurzame energiebronnen zoals windkracht en zonlicht.

Om die reden moeten er meer investeringen plaatsvinden op het gebied van windenergie en zonne-energie. In de praktijk betekent dit dat er meer zonnepanelen en windmolens moeten worden geplaatst. De economen van de ING geven aan dat er tot 2050 wereldwijd ongeveer 13 biljoen dollar moet worden geïnvesteerd om deze energietransitie tot een verdeling te laten komen van 64 procent duurzame energie en het overige percentage energie uit niet-duurzame bronnen. Tegen 2040 zal er ieder jaar net zo veel in duurzame energie worden geïnvesteerd als er in 2019 in olie en gas, denken de economen van ING.