VCU uitzendbureau Technicum heeft specifieke werkinstructie voor monteurs van zonnepanelen

Technicum uitzendbureau is VCU gecertificeerd, dat betekent dat het technische uitzendbureau extra veel aandacht heeft voor veiligheid, gezondheid en milieu. Vanuit de Arbowetgeving moeten uitzendbureaus de zogenaamde doorgeleidingsplicht hanteren in de arbeidsbemiddeling. Deze doorgeleidingsplicht is gericht op het verstrekken van veiligheidsinstructies en werkinstructies. Omdat de risico’s bij het monteren van zonnepanelen sterk afwijken van de risico’s bij het “normale” elektro installatiewerk, heeft Technicum een speciaal Arbodcument gemaakt waarin vooral veel aandacht is voor valgevaar.

Arbodocument voor monteurs in de zonnepanelen
Het nieuwe Arbodocument bevat alle werkvoorschriften en veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn in de installatietechniek plus de specifieke voorschriften die van toepassing zijn op werk als monteur in de zonnepanelen. Zo werken monteurs in de zonnepanelen via Technicum altijd met de juiste instructies en de beste persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat geeft een goed gevoel. Technicum hecht veel waarde aan de veiligheid voor haar personeel. De uitzendorganisatie beschouwt dit niet alleen als een verplichting die voortvloeit uit het VCU maar ook als een morele plicht die een technisch uitzendbureau als goed werkgever zou moeten hebben.