Nieuwe stimuleringsregeling voor zonnepanelen positief voor energietransitie in 2019

De energietransitie in Nederland moet worden bevorderd in 2019. Als dat niet gebeurd zal Nederland de energiedoelstellingen niet kunnen behalen en wordt Nederland niet energieneutraal. Het is echter niet eenvoudig om Nederland compleet energieneutraal te maken. Daarvoor is namelijk een breed draagvlak onder burgers en bedrijven nodig. Dit draagvlak kan worden gerealiseerd door een tegemoetkoming in de investeringen die nodig zijn voor de energietransitie. Voor veel burgers is de aanschaf van zonnepanelen en warmtepompen een kostbare aangelegenheid. Daarom wil de overheid doormiddel van stimuleringsregelingen er voor zorgen dat mensen meer bereidheid hebben om zonnepanelen te kopen.

Er is door minister Eric Wiebes van Economische Zaken afgelopen vrijdag een nieuwe stimuleringsregeling voor zonnepanelen bekend gemaakt. Deze stimuleringsmaatregel zorgt voor zekerheid voor consumenten. Dat vinden de belangenorganisaties die zich inzetten voor de belangen van consumenten met het oog op de energietransitie. De overheid heeft er met de regeling voor gezorgd dat iedereen die zonnepanelen aanschaft een redelijk rendement zou kunnen behalen geeft Olof van der Gaag de directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie aan in een reactie. Hij vervolgt: “We verwachten dat hiermee de groei van het aantal zonnepanelen bij kleinverbruikers zal doorzetten.” Door de brief van minister Wiebes is er “definitief een einde gekomen aan een periode met sluimerende onzekerheid” geeft bestuurslid Peter Desmet aan. “Met deze keuze biedt de overheid de zonne-energiesector en de consument de gewenste zekerheid.”

Tot voor kort was er onzekerheid op het gebied van de subsidie voor zonnepanelen. Er was een salderingsregeling die woningeigenaren konden gebruiken voor zonnepanelen. De overheid overwoog om een terugleversubsidie in te voeren. Deze zou de huidige salderingsregeling moeten vervangen. De branchepartijen vreesden echter voor een administratieve rompslomp bij de invoering van de nieuwe regeling. Er zou door de terugleversubsidie mogelijk heel veel bureaucratie ontstaan. De terugleversubsidie zorgde er voor dat honderdduizenden mensen individueel een subsidieaanvraag zouden moeten doen. Deze aanvraag voor de subsidie op zonnepanelen zou dan ook per woning moeten worden beoordeeld. Daarnaast zou een subsidiepot ook op kunnen raken in de loop van 2019. Als de subsidiepot op is betekent dit dat ook de verkoop en het plaatsen van zonnepanelen zou komen stil te liggen. Dan zou de energietransitie ook vertraagd worden.