Elektrisch rijden is in opkomst in 2019

Het elektrisch rijden is in opkomst in Nederland maar ook wereldwijd. De energietransitie die wereldwijd plaatsvindt zorgt er voor dat er minder fossiele brandstoffen zullen worden gebruikt op termijn maar de vraag naar elektrische energie zal waarschijnlijk toenemen. Elektriciteit wordt vaak gebruikt als vervanger voor fossiele brandstof. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het elektrisch rijden. Elektrische voertuigen worden doormiddel van een elektromotor in beweging gebracht. Het elektrisch rijden wordt beschouwd als een duurzame manier van transport. Toch is elektrisch rijden pas echt significant duurzamer wanneer de elektrische stroom die voor het elektrisch rijden wordt gebruikt afkomstig is uit duurzame energiebronnen zoals windkracht en zonlicht.

Om die reden moeten er meer investeringen plaatsvinden op het gebied van windenergie en zonne-energie. In de praktijk betekent dit dat er meer zonnepanelen en windmolens moeten worden geplaatst. De economen van de ING geven aan dat er tot 2050 wereldwijd ongeveer 13 biljoen dollar moet worden geïnvesteerd om deze energietransitie tot een verdeling te laten komen van 64 procent duurzame energie en het overige percentage energie uit niet-duurzame bronnen. Tegen 2040 zal er ieder jaar net zo veel in duurzame energie worden geïnvesteerd als er in 2019 in olie en gas, denken de economen van ING.