Overheid subsidieert elektrisch rijden tot 2022 met 700 miljoen euro

De overheid ziet elektrisch rijden als een belangrijke oplossing om de CO2 emissie terug te dringen. Op dit moment rijden de meeste auto’s nog op benzine, diesel en LPG. Het aandeel elektrische auto’s moet toenemen in het verkeerd. Daarvoor wil de overheid elektrisch rijden gaan stimuleren. Het stimuleren van elektrisch rijden is een echter een dure maatregel om de CO2-uitstoot terug te dringen volgens de Algemene Rekenmaker. Afgelopen woensdag heeft de Algemene Rekenkamer dit aangegeven in een brief aan de Tweede Kamer. In totaal zal het kabinet tot 2022 een bedrag van ongeveer 700 miljoen euro investeren aan de subsidiëring van elektrische auto’s. Volgens de Algemene Rekenkamer zijn de kosten per ton CO2-uitstoot reductie voor in 2018 aangeschafte auto’s ongeveer 2.000 euro. Dat is volgens de Rekenkamer ongeveer 300 euro meer dan het bedrag waar de overheid van is uitgegaan.

Daarnaast is het ook onduidelijk wat het fiscale voordeel precies zal zijn voor het bezit en gebruik van een elektrische auto. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën had eerder aangegeven dat dit voordeel kan oplopen tot ongeveer 5.600 euro per jaar. De Rekenkamer geeft aan dat dit echter een gemiddeld bedrag is. Volgens de Rekenkamer kan het belastingvoordeel aanzienlijk verschillen per auto. Met name de duurdere elektrische auto’s zouden veel belastingvoordeel opleveren. Dat zorgt er voor dat het elektrische rijden vooral interessant is voor mensen die veel geld kunnen besteden. Mensen die de elektrische auto voor de zaak gebruiken kunnen echter wel voordelig rijden door de maatregelen. Dit heeft onder andere te maken met de milieu-investeringsaftrek (MIA). Als iemand een elektrische auto koopt om deze privé te gebruiken zijn de regelingen van de overheid juist minder gunstig. Dan valt het bedrag voor de stimulering juist lager uit.