ING: er tot 2050 moet 13 biljoen dollar worden geïnvesteerd in energietransitie

Het ING Economisch Bureau heeft bekend gemaakt dat er tot 2050 ongeveer 13 biljoen dollar aan investeringen nodig is om het aandeel windenergie en zonne-energie in het wereldwijde stroomverbruik te laten stijgen van 8 procent naar 64 procent. Dat is omgerekend 11,6 biljoen euro. Het ING Economisch Bureau heeft dit bedrag berekend na een analyse. Op woensdag 24 april 2019 werden de resultaten van de analyse bekend gemaakt aan de media.

Als het aandeel van duurzame elektrische energie toeneemt tot 64 procent van het totale elektrische energieverbruik dan zal de totale CO2-uitstoot tot 2050 met bijna twee derde zijn gedaald vergeleken met de CO2 emissie die gemeten is 2019. De economen van de ING hebben berekend hoeveel investeringen er voor duurzame elektrische stroom nodig zijn als fossiele brandstoffen steeds meer vervangen zullen worden door duurzame energiebronnen.

Gerben Hieminga, sectoreconoom Energie van de ING, legt uit dat de wereldwijde elektriciteitsmix leunt nu voor twee derde op fossiele brandstoffen steunt. Het is mogelijk om dit percentage om te keren in 2050. Dan zou dus tweederde van de totale elektrische stroom uit duurzame energiebronnen kunnen komen. Daarvoor moeten echter forse investeringen worden gedaan. Er moet aanzienlijk meer geïnvesteerd worden in zonnepanelen en windmolenparken. Dat zorgt er voor dat de CO2 emissie daalt en dat de elektriciteitsmix minder afhankelijk wordt van de mondiale energiemarkt. Deze energiemarkt is sterk afhankelijk van fluctuaties in olieprijzen, kolenprijzen en gasprijzen.

De vraag naar elektrische stroom zal wereldwijd de komende jaren ook gaan toenemen. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de vraag naar elektrische stroom zal stijgen van 27.000 terawattuur in 2019 naar 57.000 terawattuur in 2050. Dat is een aanzienlijke toenamen. In een modern land als Nederland wordt jaarlijks ongeveer voor 120 terawattuur aan elektrische stroom verbruikt.