Energietransitie zorgt voor slechte kwaliteit elektrische stroom in 2019?

De kwaliteit van elektrische stroom zou achteruit gaan door onder andere de verduurzaming en energietransitie. Voor een goed werkend elektriciteitsnet is het belangrijk dat de netspanning constant op 230 volt blijft met een frequentie van 50 hertz. In het Financieele Dagblad (FD) staat op maandag 18 november 2019 een artikel waarin bedrijven waarschuwen voor een vervuild stroomnetwerk.

Elektrische apparaten die minder regelmatig elektrische stroom afnemen zoals laadpalen maar ook computers en datacentra zouden de elektrische spanning vervuilen. De afname van elektrische stroom wisselt sterk maar ook het aanbod aan elektrische stroom gaat met pieken en dalen. Dat heeft onder andere te maken met het grillige aanbod aan duurzame elektrische energie van zonnepanelen en windturbines. Ook zorgen windmolens en zonnepanelen er voor dat er elektrische energie wordt teruggeleverd aan het net. Daardoor kan de spanning op het lichtnet gedurende bepaalde periodes hoger zijn en op andere momenten terugvallen. Dat heeft geen gunstig effect op de stroomkwaliteit.

Deze duurzame energie is afhankelijk van de weersomstandigheden en die zijn niet stabiel en constant. Op dit moment heeft het Europese lichtnet, dus ook het Nederlandse lichtnet, een netspanning van 230 volt en een frequentie van 50 hertz. De apparaten die hier op aangesloten waren verbruikten deze stroom in het verleden op een regelmatige manier. Een aantal nieuwe apparaten doen dat niet. Hierdoor wordt de zuivere frequentie vervuild.

Doordat de stroomkwaliteit minder wordt kunnen ook elektrische apparaten worden aangetast. Er kunnen storingen ontstaan en branden volgens deskundigen. Dit zou onveilige situaties kunnen veroorzaken maar ook schade en hoge kosten. De experts die in de krant hun reactie geven benoemen ook dat de problemen vooral heel lokaal kunnen ontstaan. De verslechtering van de stroomkwaliteit zou daarom op dit moment nog niet zichtbaar zijn in landelijke metingen bij netbeheerders.