Britten hebben meer groene stroom dan grijze stroom opgewekt in derde kwartaal 2019

Het gaat goed met de verduurzaming van de Britse energievoorziening. De afgelopen tijd heeft Groot-Brittannië meer duurzame elektriciteit opgewekt ten opzichte van de elektrische stroom die door elektriciteitscentrales is opgewekt. Elektriciteitscentrales verbanden aardgas, olie en kolen waardoor deze veel CO2 uitstoten.

Bij het opwekken van elektrische energie uit windmolenparken, zonnepanelen, biomassa en waterkrachtcentrales wordt geen CO2 uitgestoten. Uit deze duurzame energie-installaties heeft het Verenigd Koninkrijk meer elektriciteit weten te halen dan de elektrische energie uit vervuilende energiebronnen. Dat komt naar voren uit een analyse van Carbon Brief. Dit is het kennisplatform van de European Climate Foundation. Voor het Verenigd Koninkrijk is dit een gunstige ontwikkeling omdat een mijlpaal is gehaald. Het is namelijk voor het eerst dat er meer stroom werd geproduceerd uit hernieuwbare bronnen dan uit fossiele energiebronnen.

In totaal werd 29,5 terawattuur (TWh) uit duurzame energiebronnen gehaald in juli, augustus en september. Dat is iets meer dan de 29,1 TWh aan elektrische energie die uit fossiele brandstoffen werd gewonnen blijkt uit de analyse. Voor het Verenigd Koninkrijk is windenergie de belangrijkste bron van duurzame elektrische stroom. In totaal wordt 20 procent van de elektriciteit in het Verenigd Koninkrijk opgewekt met windmolens.