Energietransitie naar groene stroom zorgt voor grote personeelstekorten vanaf 2018 aldus netbeheerder

Netbeheerder Alliander geeft aan dat het aanpassen van het energienetwerk naar groene stroom of hernieuwbare energie zorgt voor veel problemen. Het energienetwerk moet drastisch worden aangepast onder andere vanwege de zonneparken en windmolenparken die worden geplaatst op verschillende locaties waaronder op zee. Daar moeten ook energievoorzieningen voor worden aangepast en netwerken worden uitgebreid.

Duurzame energienetwerken
Voor het uitbreiden van energienetwerken is veel geld en materiaal nodig. Daarnaast is er ook personeel nodig om alle netwerken en bijbehorende elektrische installaties te ontwerpen, te bouwen, te installeren en te onderhouden. Alliander heeft het over een “grote uitdaging” als het gaat op het invullen van alle vacatures die door de energietransitie ontstaan. De omschakeling naar duurzame energie zorgt er voor dat de energievoorziening Alliander ingrijpend zal veranderen. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het aansluiten van windmolenparken en zonneweides.

Elektrische auto’s

Elektrisch rijden heeft overigens ook invloed op de activiteiten van Alliander. Denk hierbij aan de infrastructuur die ontstaat op het gebied van laadpalen. De komende jaren wordt er in Nederland meer geld geïnvesteerd in de laadpaalinfrastructuur langs de Nederlandse wegen. Echter moeten naar deze laadpalen ook kabels worden aangelegd. Ook dan komen netbeheerders in beeld.

Aardgasvrij
De afschakeling van aardgas naar andere verwarmingsbronnen voor woningen heeft ook invloed op de werkdruk van netbeheerders. De komende jaren worden steeds meer nieuwbouwwijken gebouwd die volledig aardgasvrij zijn. Bestaande wijken worden ook aangepast van een aardgasaansluiting naar stadsverwarming, geothermie en andere verwarmingsoplossingen.

Honderden miljoenen
Alliander investeert op dit moment al veel geld in haar netwerk. In het eerste half jaar had de netbeheerder 302 miljoen euro gestoken in de vervanging en uitbreiding van haar energienetten. Dat bedrag ligt behoorlijk hoger dan de 246 miljoen euro die het bedrijf in de eerste helft van vorig jaar had uitgegeven aan haar netwerk. De nettowinst van het netwerkbedrijf ging echter wel omhoog. In de eerste zes maanden van 2018 kwam deze uit op 134 miljoen euro, tegen 93 miljoen euro in 2017.