AkzoNobel in 2050 volledig klimaatneutraal?

Chemieconcern AkzoNobel is deze week vaak in het nieuws geweest. Het ging daarbij vooral over PPG die een aantal keer een bod had uitgebracht op AkzoNobel. In totaal werd door PPG 2 keer een bod uitgebracht op AkzoNobel. Beide keren werd het bod door AkzoNobel afgewezen.  Er werden verschillende redenen genoemd waarom het bod van PPG werd afgewezen. Een belangrijke reden voor de afwijzing is bijvoorbeeld het aantal banen dat na de overname verloren zal gaan.  Ook het verschil in visie met betrekking tot de duurzaamheid en duurzaam ondernemen blijkt een belangrijke belemmering.

Klimaatneutraal

AkzoNobel wil graag grote stappen maken op het gebied van duurzaamheid.  Zo wil het chemische bedrijf tegen 2050 volledig klimaatneutraal opereren. Deze ambitie maakte het concern zaterdag 25 maart bekend. De doelstelling is zeker een hele ambitieuze want het bedrijf verbruik ieder jaar bijna net zo veel elektrische stroom als 1,5 miljoen huishoudens. In 2016 verbruikte AkzoNobel ongeveer 97 petrajoule aan energie. Hiervan was ongeveer 40 procent afkomstig uit duurzame energiebronnen. Het verbruik van 1,5 miljoen huishoudens is ongeveer 100 petrajoule.

Duurzaamheid in de toekomst

Zaterdag 25 maart 2017 kondigde het bedrijf aan voor 100 procent afhankelijk te willen worden van groene stroom. Bovendien wil AkzoNobel haar CO2 uitstoot tot nul reduceren. Het bedrijf wil duurzamer werken. Dat vereist lean management en lean manufacturing. Verder zet het bedrijf meer in op innovaties op het gebied van duurzaamheid. Het bedrijf heeft voor research and development of voor onderzoek en ontwikkeling het afgelopen jaar 363 miljoen euro opgebouwd. Dit bedrag werd volgens AkzoNobel vrijwel altijd volledig besteed aan duurzame innovaties. De komende jaren wil AkzoNobel dat dit budget in stand blijft.