Elektriciteitsnetwerk moet vanaf 2019 worden geoptimaliseerd

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is op dit moment nog niet klaar voor de toekomst. De komende jaren zal er nog meer elektriciteit moeten worden getransporteerd door het netwerk aan elektriciteitsleidingen van Nederland. De vraag naar elektrische stroom neemt alleen maar toe in de energietransitie. Denk hierbij aan de elektrische voertuigen die de komende tijd alleen maar meer op de Nederlandse wegen te zien zullen zijn. Ook zullen er meer windmolenparken worden aangelegd om de elektrische stroom duurzaam op te wekken.

Locatie windmolenparken
Over het algemeen worden windmolenparken niet geplaatst in drukke verstedelijkte gebieden. In plaats daarvan komen de meeste windmolens op zee in grote windmolenparken. Ook op land verschijnen de komende tijd meer windmolens maar dan wel in de buitengebieden. Het probleem is echter dat in die buitengebieden meestal geen grote elektriciteitsnetwerken beschikbaar zijn. Dat zorgt er voor dat er meer geïnvesteerd moet worden in nieuwe elektriciteitsleidingen.

Veelbelovend
De toekomst is veelbelovend voor de sectoren die zich bezighouden met het aanleggen van elektriciteitsnetwerken en het onderhouden daarvan. Er komt namelijk veel werk beschikbaar in deze branche en de nutsbedrijven die hierbij betrokken zijn staan voor grote uitdagingen. Dat geeft Matthijs Nieuwenhuis van netbeheerder Enexis aan in een gesprek met de NOS. “Overal stijgt de vraag naar energie als uitvloeisel van de verduurzaming. En verduurzaming leidt automatisch tot elektrificatie.”

Uitdagingen
Daan Schut van Liander wijst op het feit dat Nederland de komende tijd wil verduurzamen en daar stevige doelstellingen voor heeft afgesproken. In een gesprek met de NOS geeft hij het volgende aan: “In 2030 willen we met elkaar 49 procent minder CO2 uitstoten. Dat betekent heel veel zon- en windparken op plekken waar het net niet het dikst is. De infrastructuur moet dan twee tot vijf keer zo zwaar worden. Als je weet dat een verdeelstation bouwen acht jaar kan duren, dan is het al bijna 2030. We moeten die procedures dus echt versnellen”. Het is duidelijk dat de overheid nu met oplossingen moet komen om de verduurzaming in Nederland te bevorderen.