Wat is een CNC Ponsnibbelmachine of PNA?

Een CNC-ponsnibbelmachine is een computer gestuurd apparaat waarmee men voorgeprogrammeerde vormen uit plaatvormig materiaal kan ponsen. Een CNC-Ponsnibbelmachine wordt ook wel een PNA genoemd. De afkorting PNA staat voor ponsnibbelapparaat. In de praktijk bedoelt men met een PNA over het algemeen een CNC gestuurde ponsnibbelmachine. Veel grote bedrijven in de plaatbewerking hebben een ponsnibbelmachine in hun machinepark.

Plaatbewerking met een ponsnibbelmachine
Een ponsnibbelmachine wordt in de metaaltechniek gebruikt om vormen uit een metalen plaat te ponsen. Daarvoor maakt men gebruik van stempels die de gewenste vorm hebben. De stempels worden met een bepaalde druk door de plaat heen geperst. Daarbij snijd het stempel als het ware de gewenste vorm uit. Het stempelen met een ponsnibbelmachine is in feite een eenvoudige metaalbewerkingstechniek.
Men kan deze techniek echter wel gebruiken om complexe vormen uit een metalen plaat te halen. Daarnaast kan men het ponsnibbelproces ook schroefgaten maken in metalen platen. Men kan ponsnibbelen ook gebruiken voor afbramen. Bij het ponsnibbelen kunnen bramen ontstaan net als bij zagen en sommige snijtechnieken. Het is echter mogelijk dat de CNC-ponsnibbelmachine zo wordt ingesteld dat deze bramen direct worden verwijderd waardoor het eindproduct geen scherpe randen heeft.

Wat is CNC?
De afkorting CNC staat voor Computer Numerical Control. Dit betekend dat de machine programmeerbaar is. Plaatbewerking doormiddel van een CNC ponsnibbelmachine gebeurd op basis van een computerprogramma dat over het algemeen wordt gegenereerd uit een Computer-aided manufacturing systeem dat ook wel aangeduid wordt met een CAM-systeem. CAM is in de metaaltechniek vaak gekoppeld aan computer aided design, dit is een eveneens een computergestuurd systeem dat over het algemeen wordt aangeduid met CAD. De CAD tekeningen kunnen door een CNC ponsnibbelmachine worden gelezen.

Daarvoor kan de CNC-machine een rechtstreekse verbinding hebben met het computersysteem waarop de CAD-ontwerpen zijn gemaakt maar het is ook mogelijk dat men de CAD ontwerpen op een USB-stick upload om ze vervolgens door de CNC ponsnibbelmachine te laten uploaden. Door het ponsnibbelen computergestuurd oftewel CNC uit te voeren werkt men meer geautomatiseerd en kan men een hogere productie realiseren. Doormiddel van een CNC ponsnibbelmachine kunnen in een behoorlijk snel tempo vormen uit plaatwerk worden gestempeld. Daarom treft men een PNA, ponsnibbelapparaat of CNC-ponsnibbelmachine over het algemeen aan in grotere metaalbedrijven in de metaalproductie. Hierbij kun je denken aan grote plaatbewerkers die met name vormen uit dunne plaat maken.

Walsen in de plaatbewerking

Walsen is een techniek die wordt gebruikt voor het vervormen van plaatvormig materiaal. Over het algemeen past men het walsen toe in de plaatbewerking van metaalbedrijven. Bij walsen gebruikt men machines die twee of meer walsrollen bevatten. Doormiddel van walsen kan men dik plaatstaal vlak walsen tot dunnere platen. Men kan zowel warmwalsen als koudwalsen. Dit heeft te maken met de temperatuur van het materiaal.

Als metaal heet is wordt de vloeigrens lager, kortom het materiaal is beter vervormbaar. Koudwalsen heeft echter ook voordelen omdat het materiaal daardoor harder wordt, er treed namelijk versteviging op en dat zorgt voor een andere textuur. Of men gaat koudwalsen of warmwalsen is afhankelijk van de eisen die worden gesteld aan het materiaal en de toepassing waar het materiaal voor wordt gebruikt.

Walsen met quarto-walstuigen
Het gebruik van quarto-walstuigen komt veel voor in de walstechniek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een machine die twee strekwalsen bevat. Tussen deze strekwalsen wordt de plaat gewalst. Daarnaast zijn er twee grotere steunwalsen aangebracht. Deze grote steunwalsen zorgen er voor dat de krachten die op de strekwalsen inwerken worden opgevangen. Tijdens het walsen ontstaan trillingen deze worden opgevangen door de strekwalsen een aantal millimeters naar voren of naar achteren te zetten. Om de gewenste plaatdikte te krijgen worden meestal meerdere koudwalsen achter elkaar neer gezet. Het kan dus voorkomen dat in een bedrijf 3 tot 5 quarto-walstuigen achter elkaar zijn geplaatst.

Verschillende soorten walsrollen
Er worden verschillende soorten walsrollen gebruikt. De meest bekende walsrollen zijn de gewone cilindrische rollen. Deze worden gebruikt om platen dunner te walsen. Bij veel plaatwerk bedrijven worden deze walsrollen gebruikt. Het is goed mogelijk dat deze platen later nog doormiddel van kanten en of zetten in de gewenste vorm worden gebracht. Ook persen, ponsen en stansen kan voorkomen. Plaat kan echter ook in de gewenste vorm worden gesneden met bijvoorbeeld een watersnijder of lasersnijmachine.

Men kan er ook voor kiezen om rollen te gebruiken die een profiel bevatten. Deze rollen worden ook wel geprofileerde walsrollen genoemd. Deze walsrollen bevatten dus een bepaald profiel hierbij kan men denken aan T profielen of I profielen. Ook buizen kunnen in een bepaalde vorm worden gewalst evenals goten. Zelfs voor de vervaardiging van traanplaat worden profielwalsen gebruikt. Ook profielplaat kan later uiteraard in een andere vorm worden gebracht of bewerkt.

Wat is stansen en waar wordt deze bewerking voor gebruikt?

Stansen wordt met name in de plaatbewerking toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een stansmachine. Met deze machine kunnen vormen uit plaat worden gehaald. Met een stansmachine worden delen van het plaatmateriaal uit de basisplaat geslagen. Dit kan men over het algemeen toepassen bij dunne plaat. Daarnaast kan men de plaat in een bepaalde vorm of hoek zetten doormiddel van stempels.

Stempels
Voor het vervormen van plaat doormiddel van een stansmachine worden stempels in de stansmachine geplaatst. Deze stempels worden door gereedschapsmakers of stempelmakers gemaakt doormiddel van verspanende technieken zoals draaien en frezen. Daarnaast worden onderdelen van stempels nauwkeurig aan elkaar bevestigd doormiddel van verschillende verbindingstechnieken zoals lassen en schroefdraadverbindingen. Bij het stansen maakt men gebruik van een bovenstempel en een onderstempel. Deze stempels moeten goed op elkaar aansluiten wanneer men de stansmachine in werking zet.

Een stempel wordt met grote zorgvuldigheid gemaakt omdat de vorm van het stempel in het plaatmateriaal wordt geslagen. Het stansen gebeurd meestal seriematig. Er worden van een bepaalde vorm meerdere exemplaren gemaakt met behulp van een stansmachine. Een stansmachine wordt in de praktijk meestal gebruikt voor het aanbrengen van verschillende vormen in metalen plaat. Daarom zijn in een metaalbedrijf meestal meerdere stempels aanwezig die in de stansmachine kunnen worden geplaatst. Als men weer de dezelfde producten wil fabriceren kan men de stempels weer opnieuw gebruiken. Hierdoor hoeft een metaalbedrijf niet voor elke productieserie opnieuw stempels te laten maken. Het maken van stempels is namelijk zeer kostbaar omdat het werk specialistisch is.

Toepassing van stansen
Doormiddel van stansen kunnen verschillende producten worden gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan metalen bakjes en gereedschapskisten. Ook auto-onderdelen en machineonderdelen kunnen worden gestanst. Daarnaast kunnen de meest uiteenlopende siervormen worden gestanst met een stansmachine. Deze siervormen kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld hekwerken en woningdecoratie.

Stansen of ponsen
Stansen lijkt op ponsen. De benaming van deze twee bewerkingstechnieken wordt in de praktijk regelmatig doorelkaar heen gebruikt. Over het algemeen bedoelt men met ponsen het slaan van gaten uit een plaatmateriaal. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het ponsen van gaatjes in een blad papier. Ponsen is het aanbrengen van gaten in plaatmateriaal waarbij de plaat het product is en niet de vorm die tijdens het ponsen uit de plaat wordt geslagen of gesneden.

Bij stansen is de vorm die uit het gat komt het product. De plaat waaruit de vorm wordt gestanst is basismateriaal en zal na afloop worden verwijdert. De gestanste vormen worden indien nodig verder in het productieproces bewerkt of verwerkt.

Wat is ponsnibbelen en wat is een ponsnibbelmachine?

Ponsnibbelen is techniek die wordt gebruikt in de metaalbewerking. Binnen de metaalbewerking wordt het pons-nibbelproces met name gebruikt in de plaatbewerking. Bij het ponsnibbelen maakt men gebruik van een stempel. Het stempel heeft een specifieke vorm en is in de ponsnibbel machine geplaatst door de plaatbewerker of machinebankwerker die de machine bedient.

Stempels in een ponsnibbelmachine
Stempels worden gebruikt om een bepaalde vorm in het metaal te ponsen. Het kleine stempel wordt iedere keer opnieuw in een plaat geduwd waardoor de gewenste vorm wordt uitgestempelt in de plaat. Dit stempelen is in feite het maken van uitsparingen doormiddel van snijden met een bepaalde druk. Stempelen is een eenvoudige plaatbewerkingstechniek waarmee eenvoudige en complexere vormen uit metaal kunnen worden gehaald.

CNC ponsnibbelmachine
Ponsnibbelen kan men doen op een CNC ponsnibbelmachine, deze machine is computergestuurd. Hierdoor kunnen relatief snel vormen uit platen worden gestempeld. De productiesnelheid van een CNC ponsnibbelmachine is groot. Voordat men echter gaat produceren is het belangrijk dat de machine precies ‘weet’ waar de gaten en andere uitsparingen moeten worden aangebracht in de plaat. Een CNC ponsnibbelmachine bepaald de positie aan de hand van technische tekeningen. Deze computertekeningen (CAD) worden ingelezen door de machine. Volgens worden de gaten uitgestanst.

Nabewerking
Door het ponsen kunnen scherpe randen ontstaan bij de uitsparingen. Deze scherpe randen kunnen worden verwijderd doormiddel van trommelen of borstelen. Door deze nabewerking is het product minder scherp en kunnen de producten goed met de handen worden beetgepakt zonder dat er kans is op snijwonden. Over het algemeen is het ondanks de nabewerking toch nog verstandig om handschoenen te dragen wanneer men metalen platen bewerkt.

Waarvoor wordt een plaatschaar gebruikt en welke verschillende plaatscharen zijn er?

Plaatscharen worden gebruikt voor de bewerking van metalen platen. Er zijn verschillende plaatscharen die door de metaalbewerker kunnen worden gebruikt. De keuze van de plaatschaar is afhankelijk van de dikte van de plaat die geknipt moet worden. Daarnaast is het ook belangrijk om van te voren goed te weten over welke lengte metaal geknipt moet worden. De vormen die uit metalen platen kunnen worden gehaald kunnen onderling verschillen. Sommige vormen kunnen prima met een plaatschaar worden geknipt terwijl andere vormen beter doormiddel van een lasersnijder uit de plaat kunnen worden gesneden.

Plaat knippen machinaal of met de hand?
Het is belangrijk dat de juiste plaatschaar wordt gebruikt voor de juiste plaatdikte. Wanneer een plaatschaar wordt gebruikt voor materiaal dat te dik is voor de schaar kan de schaar beschadigen. Er zijn verschillende mogelijkheden op metalen platen te knippen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan met een handplaatschaar die met de hand wordt bediend. Daarnaast is het ook mogelijk om gebruik te maken van een elektrische plaatschaar. Voor dikke platen wordt ook wel gebruik gemaakt van zware plaatscharen die mechanisch aangedreven zijn. De voordelen van een mechanische plaatschaar zijn vooral van toepassing bij dikke platen en grote platen waar grote rechte vormen uit moeten worden gehaald. Een mechanische plaatschaar zorgt er voor dat het werk van de metaalarbeider aanzienlijk wordt verlicht. Daarnaast kan met een mechanische plaatschaar nauwkeurig worden gewerkt. Deze nauwkeurigheid kan ook worden bereikt met de gewone plaatschaar, of blikschaar maar dan is de kwaliteit wel sterk afhankelijk van de vaardigheid van de metaalarbeider.

Verschillende soorten handscharen voor plaatstaal
Er zijn verschillende scharen die kunnen worden gebruikt door de metaalarbeider om metalen platen te knippen. Elke schaar heeft voordelen en nadelen. Deze specifieke eigenschappen maken een schaar geschikt voor een specifieke toepassing. Hieronder is informatie weergegeven over de volgende scharen:

 • Plaatschaar blikschaar
 • Zinkschaar
 • Doorloopschaar
 • Rondbekschaar
 • Gatschaar
 • Vingerschaar
 • Stokschaar
 • Hefboomplaatschaar of hefboomschaar

De scharen die hieronder zijn behandelt zijn divers. Alle scharen zijn met de hand te bedienen en niet elektrisch, pneumatisch of hydraulisch aangedreven. Deze scharen moeten daardoor in beweging worden gebracht door de metaalarbeider zelf. Dit vereist vaardigheid en daarnaast moet de metaalarbeider goed opletten dat hij of zij niet met zijn of haar vingers of hand tussen de messen van deze scharen komt. Veiligheid is zeer belangrijk bij het knippen van metaal. Metaal knippen is een metaalbewerking die niet tot de verspaning wordt gerekend. Er komen geen spanen van het metaal af tijdens het knippen. Het metaal zelf is echter wel heel scherp en kan ook tot verwondingen leiden wanneer er onvoorzichtig mee word omgegaan. Wanneer deze veiligheidsaspecten goed in acht worden genomen kunnen met onderstaande knipgereedschappen prachtige producten worden vervaardigd.

Plaatschaar blikschaar
Wanneer veel kleine rechte stroken moeten worden geknipt dan is een plaatschaar of blikschaar geschikt. Deze schaar wordt met de hand bediend en is geschikt voor dunne plaat. De naam blikschaar wordt veel voor deze schaar gebruikt. De term ‘blik’ geeft al aan dat deze schaar geschikt is voor dunne plaat. Wanneer een plaat te dik is kan de plaat beter mechanisch of elektrisch op maat worden geknipt. Met een blikschaar of plaatschaar kunnen goed rechte vormen worden geknipt. Het is echter moeilijk om ronde vormen met deze handschaar te knippen. Dit komt doordat de messen van de blikschaar recht zijn. De plaat die geknipt word moet tijdens het knippen met de hand worden omgebogen.

Zinkschaar
Voor het knippen van zinken plaat word door dak- en zinkwerkers ook gebruik gemaakt van een zinkschaar. Dit is een schaar die voorzien is van dubbele scharnieren. Daarnaast is een zinkschaar voorzien van een veermechanisme. Dit veermechanisme zorgt er voor dat de zinkschaar automatisch weer open gaat nadat de benen van de schaar zijn ingeknepen. Het knippen met een zinkschaar gaat hierdoor lichter dan het knippen met een blikschaar.

Doorloopschaar
Het gebruik van een doorloopschaar is zeer geschikt voor het knippen van plaatstaal. In tegenstelling tot de blikschaar hoeft bij een doorloopschaar de plaat die geknipt wordt niet aan beide kanten gebogen te worden. Dit komt omdat bij het gebruik van een doorloopschaar de plaat onder de schaar doorloopt, vandaar de naam doorloopschaar. Voor de afvalkant moet de plaat wel met regelmaat worden opgebogen. Het gebruik van een doorloopschaar is zeer geschikt voor het knippen van rechte stukken plaat. Het knippen van ronde vormen is met deze scharen niet eenvoudig.

Rondbekschaar
Voor het knippen van ronde vormen kan beter voor een andere soort handschaar worden gekozen. De schaar die voor ronde vormen word gebruikt heeft een rond mes aan de onderzijde en wordt daarom rondbekschaar genoemd. Deze ronde vorm zorgt er voor dat het afgeknipte deel van de metalen plaat goed onder het mes kan verdwijnen. De rondbekschaar is geschikt om in één richting rond te knippen.

Gatschaar
Een gatschaar heeft in tegenstelling tot de rondbekschaar twee ronde bekken. Hierdoor kan de gatschaar worden gebruikt om in alle richtingen rond te knippen. Daarnaast kan de gatschaar, zoals de naam al doet vermoeden, gebruikt worden om gaten te knippen in metalen platen.

Vingerschaar
Voor heel dun plaatmateriaal kan men gebruik maken van een vingerschaar. Met vingerscharen kan daarnaast ook pakkingmateriaal en isolatiemateriaal worden geknipt. De meskanten zijn scherp en voorzien van kartels. Deze kartels zorgen er voor dat het materiaal dat geknipt moet worden niet wegglijd tijdens het knippen. Het is belangrijk dat bij vingerscharen niet te dik materiaal word geknipt omdat dan de schaar ernstig kan beschadigen of bot kan worden.

Stokschaar
Wanneer dikkere plaat met de hand moet worden geknipt kan gekozen worden voor de stokschaar. In tegenstelling tot de hiervoor genoemde scharen wordt bij de stokschaar aan één kant geklemd in de bakschroef. Hierdoor blijft de schaar goed op zijn plek wanneer de plaat tussen de bek word  gedaan en de lange kant naar beneden wordt gebracht om te knippen. Deze lange kant is het lange schaarbeen en wordt ook wel de stok genoemd. Hierop kan meer druk worden uitgeoefend. Door deze vergroting van druk kan meer knipkracht worden gerealiseerd. Dit zorgt er voor dat de stokschaar geschikt is om dikkere plaat te knippen.

Hefboomplaatschaar of hefboomschaar
Deze schaar is geschikt voor dikkere plaat dan de bovengenoemde soorten plaatscharen. Met een hefboomplaatschaar kan men platen doorknippen tot een maximum van 3 millimeter. De hefboomplaatschaar wordt aan de werkbank bevestigd doormiddel van een aantal bouten. Het ondermes staat hierdoor vast. Het bovenmes kan in beweging worden gebracht doormiddel van een hefboom die scharniert en daarbij het bovenmes naar beneden drukt. Door deze constructie staat deze schaar stevig vast en kan men sneller platen knippen dan met de gewone handschaar die voor plaatstaal wordt gebruikt. Daarnaast kan met de hefboomplaatschaar vaak nauwkeuriger worden gewerkt. De hefboomplaatschaar is alleen geschikt voor recht knippen van materiaal. Ronde vormen kunnen met deze schaar niet worden geknipt. Met de hefboom kan wel een grote knipkracht worden uitgeoefend. Het is belangrijk dat de plaat die tussen het bovenmes en het ondermes wordt aangebracht niet draait en tussen de messen kantelt. Daarom is er een plaatsteun aangebracht op de hefboomplaatschaar. Wanneer deze niet wordt gebruikt moet de metaalbewerker de plaat extra stevig vast houden en de hefboom voorzichtig naar beneden brengen.

Hoe knip je met plaatscharen?
Het is belangrijk dat de scharen die worden gebruikt voor het knippen van plaatstaal op de juiste manier worden gehanteerd. Hierbij moet gelet worden op de plaatdikte en de vorm van de schaar. Wanneer je rechtshandig bent wordt de schaar met de rechterhand vastgehouden. De schaar word aan de handgrepen vastgehouden. Met de linkerhand wordt de plaat vastgehouden die geknipt moet worden. Het is belangrijk dat de hand die de plaat vasthoud tijdens het knippen niet tussen de messen kan komen. Plaatscharen zijn zeer scherp en kunnen ernstige verwondingen toebrengen. De lijn waarlangs geknipt moet worden moet altijd goed te zien zijn voor de bek van de schaar.

Wat valt er onder metaaltechniek en welke metaalbewerkingstechnieken zijn er?

Metalen worden in de techniek gebruikt voor het vervaardigen van een grote diversiteit aan producten. De eigenschappen van metalen kunnen worden verbeterd doormiddel van legeringen. Met legeringen kunnen de eigenschappen van metalen elkaar versterken. Zo kunnen metalen op verschillende manieren worden gebruikt en verwerkt. Om metaal in de gewenste vorm te brengen zijn technieken nodig. De technieken waarmee metaal kan worden bewerkt verschillen onderling sterk.

Definitie van metaaltechniek
Metaal is materiaal en kan als grondstof dienen voor verschillende fabricaten en halffabricaten. De technieken waarmee dit gebeurd worden wel geplaatst onder de verzamelnaam metaaltechniek. Metaaltechniek kan als volgt worden gedefinieerd:

Metaaltechniek is een vakgebied waarbij metaal wordt bewerkt tot platen, profielen, onderdelen, constructies en werktuigen.  

De metaaltechniek is een zeer breed vakgebied. Er vallen verschillende bewerkingstechnieken onder metaaltechniek. Deze verschillende bewerktingstechnieken worden in de volgende alinea beschreven.

Verschillende metaalbewerkingstechnieken
Metaal kan op verschillende manieren worden bewerkt. Nadat ijzer voorzien is van een klein percentage koolstof ontstaat staal. Dit koolstofstaal wordt binnen metaaltechniek verreweg het meeste gebruikt. Naast koolstofstaal worden ook diverse anders staalsoorten gebruikt zoals roestvast staal. Ook metalen die niet als hoofdbestandsdeel ijzer hebben worden gebruikt in metaalbewerkingstechniek. De non-ferro metalen hebben de eigenschap dat ze minder last van corrosie hebben dan ijzer.  Daarom zijn deze non-ferro metalen geschikt voor toepassing in een omgeving waarbij ze voortdurend onder invloed staan van water en zuurstof. Voorbeelden van non-ferro metalen die veel worden gebruikt in metaalbewerkingstechniek zijn aluminium, koper en legeringen zoals messing.

Metaaltechniek kan op verschillende manieren worden ingedeeld. Hieronder volgt een indeling die Technisch Werken overzichtelijk vind. Per metaaltechniek zijn een aantal voorbeelden genoemd van specifieke technieken die hier onder vallen.

Plaatbewerking

 • Walsen
 • Kanten
 • Zetten
 • Kanten
 • Buigen

Zagen en snijden

 • Lasersnijden
 • Zagen
 • Watersnijden
 • Knippen

Verspaning

 • Draaien
 • Frezen
 • Eroderen
 • Elektrochemisch verspanen ECM

Lassen en solderen

 • MIG/MAG lassen
 • TIG lassen
 • Elektrode lassen
 • Onder poederdek lassen
 • Fleetwelding
 • Hardsolderen
 • Zachtsolderen

Nabewerken

 • Slijpen
 • Polijsten
 • Afbramen

Het verschil tussen metaaltechniek en werktuigbouw
Metaalbewerkingstechnieken kunnen verband houden met de bouw van werktuigen. Wanneer men metaalbewerkingstechnieken specifiek gebruikt voor de bouw van machines en andere werktuigen wordt ook wel over de werktuigbouw of werktuigbouwkunde gesproken. Naast de bouw van werktuigen worden metaalbewerkingstechnieken ook gebruikt voor de bouw van constructies. Metaaltechniek is daardoor breder dan de werktuigbouwkunde en metaalconstructie en gaat vaak aan de werktuigbouwkunde en constructie vooraf. Wanneer metaal bewerkt is tot profielen of onderdelen kan het metaal worden gebruikt voor de bouw van een constructie of machine. Metaaltechniek is hierdoor een basistechniek die noodzakelijk is voor andere technieken die daarop volgen.

Wat is werktuigbouwkunde?

De werktuigbouwkunde (afgekort met WTB) heeft binnen de techniek een bijzondere positie omdat de WTB naast veelzijdig en breed ook specialistisch is. De werktuigbouwkunde richt zich op het ontwerpen en fabriceren van machines en werktuigen. De producten en machines die in de werktuigbouwkunde worden ontworpen en geproduceerd zijn divers en voeren verschillende bewerkingen uit op grondstoffen of objecten. Zo zijn er machines die objecten kunnen wegen en meten. Daarnaast worden er ook machines ontwikkeld die zichzelf of andere machines en objecten kunnen verplaatsen. Ook machines die kunnen persen en verspanen, dieptrekken en extruderen behoren tot de werktuigbouw. Onder de werktuigbouwkunde worden verschillende functies in deelgebieden geplaatst. Technisch Werken maakt voor de duidelijkheid een onderverdeling. Een transparante onderverdeling is echter niet eenvoudig omdat functies zoals lasser ook onder plaatwerking kunnen worden geplaatst en onder apparatenbouw. De onderstaande verdeling wordt door Technisch Werken in grote lijnen aangehouden:

Middenkader                                    
Ingenieurs/ constructeurs
Werkvoorbereiders
Tekenaars
Calculators
Chef werkplaats

Plaatbewerking
Zagers/ knippers
Kanters/ zetters
Operators voor lasersnijmachines
Operators voor walsmachines

Constructie
Samenstellers / ijzerwerkers
Lassers Mig/Mag, Tig en Elektrode, OP-lassen
Scheepsbouwer / jachtbouwer
Sleutelaars staalconstructie

Verspaning
CNC frezen en draaien
Conventioneel draaien en frezen
Draadvonken
Boren en tappen

Monteurs
Assemblagemedewerkers
Onderhoudsmonteurs elektrotechnisch
Softwareprogrammeurs
Onderhoudsmonteur mechanisch

Voertuigentechniek
Monteur landbouwvoertuigen
Monteur treinen/ bussen
Monteur bedrijfswagens
Monteur vliegtuigen

Apparatenbouw en piping
Tankenbouwers
Pijpfitters
Flensmonteurs

Nabewerking
Spuiters
Polijsters
Slijpers

Offshore
De offshore is een aparte tak binnen de werktuigbouwkunde. Het is werk uit de kust en daar zijn aparte regels aan verbonden. Veiligheid is daarbij net als werk aan de wal erg  belangrijk maar de veiligheidsrisico’s zijn groter. Daarom krijgt offshorepersoneel vaak aanvullende trainingen. De offshore is een eigen cultuur met eigen functiebenamingen die veelal in het Engels zijn:

General Roustabout: ongeschoolde arbeider
Maintenance Roustabout: deck schoon houden en kleine reparaties
Roughneck: lichtbekwame arbeider
Toolpusher: licht administratief werk
Painters: schilder
Floorhand: onderhoudswerkzaamheden
Derrickman / Derrickhand: hulpje van de Driller
Driller / Assistant Driller: pertroleum uit de aarde halen
Crane Operator / Assistant Crane Operator: kraan bedienen
Radio Operators: radiocommunicatie

In een ander artikel van de kennisbank word nader ingegaan op de offshore en de functies die daar onder vallen.