Vier grote bedrijven in Rotterdamse haven tekenen voor CO2 opslag eind 2019

De emissie van CO2 vormt een groot probleem voor het milieu en met name het klimaat. Om die reden worden verschillende oplossingen bedacht waarmee de emissie van CO2 gereduceerd kan worden. Als men onvoldoende in staat blijkt om de emissie van CO2 te reduceren dan kan men naar noodoplossingen grijpen. Een bekende noodoplossing is het afvangen van CO2 en het opslaan hiervan onder de grond in bijvoorbeeld lege gasvelden.

Vier bedrijven in de haven van Rotterdam hebben besloten om mee te doen aan een groot project dat gericht is op het afvangen en opslaan van CO2. Het gaat hierbij om de bedrijven Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products. Deze bedrijven committeren zich aan de plannen om CO2 op te slaan. Het CO2 wordt opgevangen voordat het in de atmosfeer terecht komt. Doormiddel van een centrale pijpleiding zal het broeikasgas CO2 vervolgens naar een leeg gasveld worden getransporteerd. Dit gasveld bevind zich onder de Noordzee.

Het project krijgt de naam Porthos. Door het opvangen en opslaan van stikstof wordt op korte termijn de emissie van CO2 fors terug gerduceerd.”We starten met ongeveer twee megaton per jaar” geeft projectleider Wim van Lieshout van Porthos aan. Volgens de projectleider is deze hoeveelheid CO2 ongeveer net zoveel als de emissie van CO2 van een grote kolencentrale.

Chinese industrie is gegroeid in november 2019

De Chinese industrie heeft in de maand november van 2019 een kleine groei laten zien. Dat is goed nieuws voor de Chinezen want de afgelopen zeven maanden heeft de Chinese industrie juist een krimp laten zien. De nieuwe cijfers over de maand november werden door het Chinese statistiekbureau bekend gemaakt.

De inkoopmanagersindex kwam op 50,2 punten te staan. Voor de bepaling van dit indexcijfer worden inkoopmanagers van bedrijven ondervraagd. Een groot deel van de analisten ging uit van een nieuwe krimp in november maar de consumentenuitgaven gingen verder omhoog. Dat heeft er voor gezorgd dat de industrie een groei door kon maken. Consumenten in China kochten meer producten waardoor de industrie meer heeft geproduceerd. Toch valt de export naar het buitenland wel tegen. Een groot deel van de industrie produceert dus vooral voor binnenlands gebruik.

China heeft veel last gehad van de handelsspanningen. Daardoor is de export omlaag gegaan en is ook de vraag naar producten uit China afgenomen. China en Amerika zijn inmiddels weer met elkaar in overleg om tot een akkoord te komen. Dan kunnen de Amerikaanse importheffingen op producten uit China worden verlaagd of afgeschaft. Als dat gebeurd is dat vooral goed nieuws voor de Chinese industrie. Maar het is nog maar de vraag of die heffingen snel opgeschort zullen worden.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ‘gematigd positief’ of verhoging PFAS norm in november 2019

De PFAS norm is sinds de maand oktober van 2019 niet meer uit het nieuws geweest. In die maand was de norm nog 0,1 microgram maar eind november werd de norm acht keer zo hoog namelijk 0,8 microgram. Daardoor kunnen veel bouwprojecten weer worden opgestart. Ongeveer 85 procent van alle bouwgrond die werd getest de afgelopen maanden had meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo bouwgrond en kon daardoor niet meer worden doorgezet. Nu de norm hoger is geworden kunnen veel bouwprojecten alsnog doorgaan.

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ‘gematigd positief’ over de verachtvoudiging van de PFAS-norm. “Dit is goed, ook al heeft dit te lang op zich laten wachten.” Veel bedrijven in de bouw zijn echter nog lang niet blij. Dat komt omdat er veel tijd verloren is gegaan. Tussen begin oktober en eind november zit veel tijd. Deze periode hadden veel bouwbedrijven kunnen gebruiken om projecten op te starten of door te starten. Een aantal bouwondernemers heeft zelfs moeten bezuinigen om het spreekwoordelijke hoofd boven water te houden. Ook zijn er ontslagen gevallen in de bouwsector. Een aantal van deze ontslagen heeft te maken met vertraging en annulering van bouwprojecten vanwege de PFAS norm.

Autofabrikant Daimler gaat duizenden banen schrappen tot het einde van 2022

Autoproducent Daimler gaat tot et einde van 2022 enkele duizenden banen schrappen. Door te bezuinigen op het personeel hoopt de Duitse automaker 1,4 miljard euro te besparen. Dit geld zou volgens het moederbedrijf van Mercedes-Benz nodig zijn om de ontwikkelingen naar elektrisch rijden te betalen. Er moet de komende jaren nog veel gebeuren op het gebied van elektrisch rijden. Ook Daimler weet dat elektrisch rijden de toekomst is. Toch is deze autoproducent nog niet klaar om zich volledig op de markt van elektrische auto’s te storten.

Daarvoor moet het bedrijf nog flink wat investeringen doen. Deze investeringen zullen onder andere moeten plaatsvinden op het gebied van research en development maar ook op het inkopen van expertise van toonaangevende ontwikkelaars in zelfrijdtechnologie. Daimler heeft verschillende automerken en deze hebben diverse automodellen op de markt gebracht. Het overgrote deel van deze auto’s is echter nog voorzien van een brandstofmotor waarin diesel of benzine wordt verbrand om beweging te realiseren. Er moet dus nog flink wat gebeuren bij Daimler en daar is geld voor nodig. Een groot deel van de ontslagen zal overigens niet in de technische uitvoerende functies plaatsvinden. In plaats daarvan gaat het bedrijf vooral bezuinigen op kantoorfuncties. Er zullen in ieder geval duizend administratieve banen worden geschrapt de komende jaren.

Hoe PFAS norm heeft 6000 banen gekost in 2019

De PFAS norm die door de overheid in oktober 2019 werd ingevoerd heeft de bouwsector veel problemen opgeleverd. In de bouw maar ook in het baggerwerk en grondwerk heeft men vanaf oktober te maken gekregen met een PFAS norm van 0,1 microgram. Uit onderzoeken is naar voren gekomen dat de meeste grond in Nederland wel een bepaalde mate van vervuiling heeft door PFAS. De lage norm van 0,1 microgram PFAS werd daardoor regelmatig overschreden. Dat heeft tot gevolg gehad dat veel bouwprojecten stil kwamen te liggen. Ook baggerwerk, grondwerk en werk in de civiele techniek kwam dikwijls stil te liggen vanwege een contratering van te veel PFAS in de grond of het baggerslib. Het stilleggen of annuleren van projecten kosten de bedrijven in deze sectoren veel geld. Daarom moest er ook bezuinigd worden. Een kostenpost waar men dan al snel op gaat bezuinigen is personeel. Verschillende personeelsleden zouden de bedrijven noodgedwongen hebben moeten verlaten vanwege een terugloop in werkzaamheden.

In feite loopt de hoeveelheid werk niet achteruit. Werk is er voldoende en er zijn ook in de toekomst nog voldoende werkzaamheden te verrichten. Het probleem is echter dat een hoop werkzaamheden niet verricht mogen worden omdat de PFAS norm ruim wordt overschreden. Bouwbedrijven en baggerbedrijven hebben daardoor verschillende projecten veel projecten moeten annuleren of tijdelijk moeten onderbreken. Daardoor kon een groot deel van het personeel in deze sector niet aan het werk. Het gevolg was dat bedrijven veel medewerkers noodgedwongen hebben moeten ontslaan. In totaal zijn er volgens de bouwsector ongeveer 6000 banen verdwenen door de PFAS-crisis. Het is de vraag of deze banen weer in de bouw komen open te staan nu de PFAS norm op 0,8 microgram is vastgesteld.

Bouwsector heeft een miljard schade geleden door PFAS-norm in 2019

De PFAS-norm die in oktober 2019 is ingevoerd heeft een vernietigend effect gehad op de bouwsector. De bouw had al enorme hinder vanwege de stikstofnorm maar toen daar de PFAS-norm bij kwam is een groot deel van de sector stil komen te liggen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor verschillende andere sectoren. Doordat er minder woningen worden gebouwd hebben ook onderaannemers en industriële bedrijven die bouwmaterialen produceren het moeilijker.

Er ontstaat een kettingreactie waarbij meerdere bedrijven schade lijden door in dit geval de PFAS-norm. Alle bedrijven die met grond, grondverzet en de bouw te maken hebben geven aan dat ze veel financiële schade hebben opgelopen. In totaal zou er door de bedrijven gezamenlijk een miljard euro schade zijn opgelopen. Deze schade is onder andere ontstaan omdat een gedeelte van de bouwprojecten is stilgelegd.

Ook een groot deel van het baggerwerk is stilgelegd. Op het moment dat de bedrijven genoodzaakt wordt om vanwege de aanwezigheid van PFAS in de grond hun werkzaamheden te staken lopen de kosten op. Het personeel moet namelijk gewoon doorbetaald worden. Ook machines en baggerschepen die niet gebruikt worden kosten kapitaal. De bedrijven in de bouw- en baggersector zijn nu van plan om een grote schadeclaim in te dienen bij de overheid.

PFAS norm november 2019 is tijdelijke norm

Op basis van onderzoek van het RIVM heeft het kabinet besloten de PFAS norm te verhogen. De verhoging van deze norm is echter tijdelijk. Nadat de PFAS-norm in oktober werd verscherpt werd duidelijk dat er in Nederland veel bouwprojecten, baggerprojecten en civiele projecten kwamen stil te liggen. Protesten van ondernemers en werknemers in deze sector namen toe. Dat zorgde voor een grote druk op de politiek om met oplossingen te komen. Veel mogelijkheden om oplossingen te bedenken waren er echter niet. Wel werd besloten om een onderzoek te laten uitvoeren door het RIVM. Door dit instituut werden in een paar weken tijd ruim 1100 metingen geanalyseerd. Deze metingen werden eerder uitgevoerd door gemeenten over heel Nederland. Uit de analyse kwam naar voren dat er een groot verschil is in de bodemkwaliteit in Nederland.

Bepaalde grond heeft een verhoogde hoeveelheid PFAS terwijl andere grond juist nauwelijks van deze chemische kunststoffen bevat. Het RIVM heeft vooral naar plekken gekeken waar de bodem niet heel erg vervuild is. De aanwezigheid van PFAS in deze grond werd als representatief voor de rest van Nederland beschouwd. Daaruit kwam de nieuwe PFAS norm naar voren. Deze is nu tijdelijk vastgesteld op 0,8 microgram per kilo grond. Grond mag dus acht keer zoveel PFAS bevatten dan de norm die in oktober werd vastgesteld. Toen stond de hoeveelheid PFAS die grond mocht bevatten op 0,1 microgram per kilo grond. In de praktijk betekent dit dat er veel bouwprojecten opnieuw van start kunnen gaan. Toch is de PFAS-kwestie nog niet afgerond. De nieuwe norm is namelijk slechts tijdelijk. In de zomer van 2020 wordt een definitieve nieuwe norm voor PFAS verwacht.

PFAS-norm fors omhoog na november 2019

De zogenaamde PFAS-norm wordt door het kabinet aanzienlijk verhoogt aan het einde van de maand november in 2019. Door deze maatregel hoopt de overheid dat veel bouwprojecten kunnen worden hervat. De verhoging is maar liefst 8 keer de hoeveelheid PFAS die in grond mag zitten. Tot voor kort was de PFAS-norm 0,1 microgram. Dat betekende dat als er in de grond 0,1 microgram PFAS aanwezig was men deze grond niet mocht verplaatsen naar bijvoorbeeld schonere grond. Omdat door de jaren heen veel grond met PFAS is vervuild geraakt kon veel grond niet worden afgegraven voor bijvoorbeeld bouwprojecten en de aanleg van wegen of civiele kunstwerken.

De PFAS-norm zette de bouwwereld op slot. Verschillende bouwondernemingen en grondverzetbedrijven maakten zich ernstige zorgen over de norm en hielden grote protesten. De nieuw norm is verachtvoudigd naar 0,8 microgram per kilo grond. Dat zorgt er voor dat veel bouwprojecten kunnen doorgaan en nieuwe bouwprojecten van start kunnen. Voor oktober 2019 had overigens nog nauwelijks iemand gehoord van PFAS.

Inmiddels weten veel mensen en vooral ook veel bedrijven in het grondverzet dat PFAS een verzamelnaam is voor kunstmatige stoffen die biologisch niet afbreekbaar zijn. Men heeft het over eeuwige stoffen. De schadelijke effecten van deze stoffen wordt nog onderzocht. Onderzoeken zijn inmiddels in volle gang. Een groot deel van de bouwprojecten kan inmiddels door gaan. Toch zal voor nieuwe bouwprojecten nog altijd de grond moeten worden getest op de aanwezigheid van PFAS. Als er 0,8 microgram of meer PFAS in de grond zitten gaat het bouwproject niet door en mag de grond niet worden verplaatst naar schonere grond.

Economic sentiment indicator stijgt naar 101,3 punten in november 2019

Het gaat goed met het economisch sentiment in de eurozone. Het sentiment dat mensen hebben met betrekking tot de economie is in november positiever dan eerder werd verwacht. Dat blijkt donderdag 28 november 2019 uit gegevens die zijn verstrekt door de Europese Commissie. In oktober kwam de Economic sentiment indicator (ESI) nog op een dip van 100,8 punten maar deze dip is in november weer ingehaald.

In de maand november sprong de ESI naar 101,3 punten. Dat is iets hoger dan de analisten hadden verwacht. De meeste analisten gingen al uit van een verbetering van het economisch sentiment. In het algemeen werd uitgegaan van 101 punten op de Economic sentiment indicator. Dat het daadwerkelijke aantal punten 0,3 hoger ligt is alleen maar goed nieuws. Het ESI indexcijfer maakt inzichtelijk hoe mensen in Europa tegen de economie aankijken. Het cijfer geeft een totaalbeeld van de negentien landen die tot de eurozone behoren. Een hoog indexcijfer maakt duidelijk dat er meer optimisten zijn dan pessimisten.

Het aantal pessimisten neemt tegen het einde van 2019 verder af ten opzichte van het aantal optimisten. Vooral in de dienstensector is het optimisme toegenomen. Deze sector is goed voor twee derde van het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone. Daarnaast is er ook sprake van meer optimisme in de industrie. Verder valt op dat ook consumenten positiever zijn over de economie. Het valt op dat met name in de eurozone het economisch sentiment aan het stijgen is. Als men de gehele Europese Unie op dit gebied bekijkt en beoordeeld dan ligt het economisch sentiment daar iets lager. De gehele EU bestaat uit 28 landen. Gemiddeld ligt het economisch sentiment in november op 100 punten. Dat is wel een kleine stijging ten opzichte van oktober toen nog 99,1 punten werden bereikt.

Waarom wordt de buitenkant van een convector niet warm?

Een convector is een bijzonder verwarmingssysteem waarbij de buitenkant van de verwarming niet of nauwelijks warm wordt. Dat heeft te maken met de werking van convectoren. Of men nu een putconvector of een wandconvector gebruikt, de werking is grotendeels hetzelfde. Convectoren werken namelijk op basis van het verwarmen van lucht en luchtcirculatie. Dit wordt ook wel convectie genoemd. Deze werking verschilt grotendeels van een radiator van een cv-installatie. Een radiator werkt namelijk op basis van stralingswarmte.

Convector
Een convector wordt niet warm aan de buitenkant. Dat komt omdat deze verwarmingssystemen niet werken op basis van stralingswarmte maar juist op basis van verwarming van lucht. De warmte word door de convector dus overgedragen op de lucht doormiddel van convectie en niet doormiddel van stralingswarmte. Om die reden zijn convectors niet warm. De lucht die aan de bovenkant de convector verlaat voelt echter wel warm aan.

Hoe werkt een convector
Een convectorput bestaat in de kern uit een koperen leiding. Koper heeft de eigenschap dat het goed (warmte) geleid. Om die reden is koper heel geschikt om in verwarmingssystemen te gebruiken. Rondom de koperen kern zijn allemaal aluminium lamellen geplaatst. Convectoren zijn zo gebouwd dat koude lucht aan de onderkant wordt aangetrokken om vervolgens door de convector heen te trekken. Tijdens dit proces wordt de koude lucht verwarmd. De warme lucht verlaat de convector aan de bovenkant. Vanaf de bovenkant van de convector wordt dus de ruimte verwarmd.

Wandconvector of convectorput
Convectorputten worden vooral onder ramen geplaatst. Met name onder grote ramen of schuifpuien worden convectorputten geplaatst evenals onder grote glazen puiconstructies. Een convectorput is hier heel geschikt voor omdat deze putten in de vloeren verzonken zijn. Daardoor zijn convectorputten vrijwel geheel uit zicht verdwenen. Een wandconvector is in omvang veel kleiner dan een radiator maar zal toch altijd wel gedeeltelijk in het zicht zijn. Daar moet men rekening mee houden. Ook bij openslaande deuren is een wandconvector zeker niet wenselijk.

Wandconvector of een convectorput

Een wandconvector is een verwarmingssysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van het opstijgen van warme lucht. Een wandconvector is in tegenstelling tot een convectorput boven de vloer geplaatst. Een convectorput is een convector die in een put in de vloer is geplaatst. Beide verwarmingssysteem werken op basis van convectie. Dat is het opstijgen van warme lucht. Het grote verschil tussen de wandconvector en de convectorput zit voornamelijk in het uiterlijk van het verwarmingssysteem en de zichtbaarheid daarvan in een bepaalde ruimte.

Hoe werkt een convector?
De werking van een convector is gebaseerd op convectie oftewel het verwarmen van een luchtstroom. Het maakt daarbij niet uit of de convector een wandconvector is of een putconvector. Een convector bevat in de basis een koperen buis waar warm cv-leidingwater doorheen stroomt. Dit warme water wordt door de koperen buis aan de omgeving afgegeven. Voor de verspreiding van deze lucht worden een hele serie aan dunnen lamellen gebruikt die over het algemeen van aluminium zijn gemaakt. Deze lamellen bevinden zich rondom de koperen buis van de convector.

Door de lamellen wordt koude lucht aan de onderkant aangetrokken. Vervolgens wordt de lucht in de convector verwarmd door de lamellen en stijgt deze op. De warme lucht verlaat de convector aan de bovenkant. Omdat een convector de lucht verwarmd wordt de omkasting van de convector zelf niet of nauwelijks warm, dit in tegenstelling tot een radiator. Een convector verwarmt een ruimte sneller dan een radiator. De koperen leiding in de convector wordt sneller warm maar ook de lucht wordt sneller warm. Een andere eigenschap is dat een convector ook veel sneller afkoelt als men deze uitschakelt terwijl een radiator vaak nog wel eventjes warm blijft.

Convectorput of radiator?

Er zijn verschillen tussen radiatoren en convectorputten. Deze verschillen zitten zowel in de vorm als de werking van de verwarmingssystemen. Een convectorput is een verwarmingsmethode die bestaat uit een convector die is geplaats in een bak in de vloer. Deze bak wordt ook wel put genoemd en is meestal rechthoekig van vorm. De convectorput wordt meestal onder een raam of schuifpui geplaatst en is op een rooster na vrijwel geheel aan het zicht onttrokken. Een radiator is een warmingselement dat bestaat uit met water gevulde lamellen die geplaatst worden aan de muur. Radiatoren worden net als convectorputten ook meestal onder ramen geplaatst alleen zijn radiatoren veel meer in het zicht. Daarom worden radiatoren doorgaans niets voor ramen geplaatst. Dat kan men echter wel doen met een convectorput omdat deze onder het vloeroppervlak verdwijnt.

Verschil in werking tussen een convectorput en een radiator
De werking van een convectorput en een radiator verschilt. Een radiator geeft stralingswarmte af via de met heet water gevulde lamellen. Een convector werkt op basis van de spreiding van hete lucht. Dit wordt ook wel convectie genoemd. Een convector is gemaakt van metalen die goed warmte geleiden. Aan de onderkant van de convector is een koperen buis waar een aantal aluminium lamellen omheen zijn geplaatst. Deze lamellen zijn flinterdun in tegenstelling tot de lamellen van radiatoren.

De dunne lamellen van de convector verspreiden de warmte die die afkomstig si van de koperen buis. De convector zuigt koude lucht aan die vervolgens wordt verwarmd. De warmte lucht wordt vervolgens weer uitgestoten. Een convector wordt sneller warm dan een radiator en koelt bovendien sneller af. Daardoor is er bij convectors nauwelijks sprake van ongebruikte restwarmte. In totaal is 90% van de warmte van de convector warme luchtstroom en is 10% stralingswarmte. Een convector gebruikt ook minder warm water dan een radiator en warmt sneller op. Om die reden worden convectorputten als energiezuiniger beschouwd als de standaard radiatoren.

Tata Steel bevestigt dat er 1.600 Nederlandse banen verdwijnen in Nederland

Staalproducent Tata Steel heeft aangegeven dat er in totaal ongeveer 1.600 banen in Nederland zullen verdwijnen. In heel Europa zullen volgens het bedrijf ongeveer 3.000 banen verdwijnen. Een aantal weken geleden werd al bekend dat er veel functies zouden verdwijnen bij Tata Steel. Toch was tot voor kort nog niet precies duidelijk of deze berichten zouden kloppen. Afgelopen woensdag werd in de avond vanuit Tata Steel echter bekend gemaakt dat er inderdaad ontslagen zullen vallen. Tata Steel Europe maakte ook bekend om hoeveel ontslagen het ongeveer zou gaan. Volgens deze Europese tak van het bedrijf hebben de ontslagen te maken met de herstructurering bij het bedrijf, die eerder al werd aangekondigd.

Niet alleen in Nederland zullen de ontslagen in het personeelsbestand stevig worden gemerkt. Ook in het Verenigd Koninkrijk verdwijnen flink wat banen. Daar zullen volgen Tata Steel in totaal 1.000 ontslagen vallen. In de rest van de wereld komen zullen nog eens 350 ontslagen vallen. In Europa zullen vooral kantoorbanen en managementposities verdwijnen. In Nederland hoopt het bedrijf met in totaal 170 miljoen euro aan bezuinigingen het hoofd boven water te houden.

Geen subsidie voor warmtepomp in nieuwbouwwoning stopt vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 komt de subsidie voor warmtepompen te vervallen. Dit bericht kwam donderdag 28 november 2019 in de media. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2020 geen subsidiemogelijkheden zijn voor warmtepompen die in nieuwbouwwoningen en utiliteitscomplexen worde geplaatst. Dat maakt de aanschaf van een warmtepomp er niet goedkoper wordt.

Een reden voor het afschaffen van de subsidie op warmtepompen is het feit dat er vanaf 1 juli 2019 geen nieuwe woningen meer op het aardgasnet mogen worden aangesloten. Dat zorgt er voor dat het inbouwen van een aardgasvrije verwarming feitelijk al verplicht is. Een subsidie zou daarom niet meer nodig zijn. De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een subsidie die momenteel nog wordt verstrekt voor het verduurzamen van het huis. Deze subsidieregeling zal worden verlengd tot 2030. Daarnaast zal de maatregel ook breder worden ingezet. Isolatiemaatregelen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook vanuit de ISDE-regeling gedeeltelijk worden gesubsidieerd.

In totaal was er in 2019 een bedrag van 160 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen van gebouwen van zakelijke gebruikers en particulieren. Volgens een reactie van de Vereniging Eigen Huis is het afschaffen van de subsidie voor warmtepompen heel pijnlijk. Subsidies zijn volgens de VEH veel te kortstondig. De budgetten zijn te snel op. Daardoor zouden veel mensen ook worden overvallen door het feit dat subsidies verdwijnen.

Een convectorput of vloerverwarming?

Een convectorput is een verwarmingssysteem dat bestaat uit een aantal verzonken bakken in de vloer waarin convectoren zijn geplaatst. Deze verzonken bakken worden ook wel putten genoemd vandaar de naam convectorputten. Omdat convectorputten verzonken zijn in de vloer zijn ze voor een groot deel aan het oog onttrokken. Dat biedt voordelen. Daarom worden convectorputten vooral geplaatst voor hoge raampartijen waar geen radiatoren voor geplaatst kunnen worden. Ook voor grote schuifpuien of in de buurt van openslaande deuren worden in de praktijk convectorputten geplaatst.

Convectorputten of vloerverwarming
Een convectorput is verwarming die in de vloer is geplaatst maar wordt over het algemeen geen vloerverwarming genoemd. Als men het over vloerverwarming heeft bedoelt men een andere soort verwarming die onder vrijwel de gehele oppervlakte van de vloer is aangebracht. Een convectorput is een convector die in een put is geplaatst terwijl vloerverwarming bestaat uit een patroon van leidingen waar warm water doorheen wordt getransporteerd. Dit zijn echter een paar uiterlijke verschillen tussen convectorputten en vloerverwarming. Ook de warmteafgifte verschilt. Een convectorput werkt doormiddel van convectie waarbij warmte doormiddel van metalen panelen wordt afgegeven aan de lucht in de ruimte terwijl bij vloerverwarming de warmte wordt afgegeven aan het vloeroppervlak.

Verwarming doormiddel van een HR ketel of warmtepomp
In een ruimte met vloerverwarming voelt de vloer warm aan terwijl in een ruimte met convectorputten de vloer niet per definitie warm hoeft aan te voelen. De convectorput verwarmt de vloer vooral lokaal in de directe omgeving van de convectorput. Op die plekken ligt de temperatuur wel aanzienlijk hoger dan in de rest van de ruimte net als bij radiatoren het geval is. Daarom moet een verwarmingssysteem bijvoorbeeld een HR ketel ook warm water tegen een hogere temperatuur produceren voor convectorputten dan bij vloerverwarming nodig is. Vloerverwarming kan ook worden aangesloten op een warmtepomp. Deze verwarmingssystemen verwarmen water doormiddel van de lucht of doormiddel van aardwarmte. Deze temperaturen liggen wel aanzienlijk lager dan de temperaturen van aardgasgestookte cv-installaties. Vloerverwarming die aangesloten is op een warmtepomp wordt daarom ook wel lage temperatuurverwarming genoemd.

Vloerverwarming en convectorput
Vloerverwarming is om die reden duurzamer dan een convectorput. Met name in de wat oudere woningen tref je nog convectorputten aan. Het heeft niet altijd zin om deze putten te vervangen door vloerverwarming. Daarbij zou namelijk ook gekeken moeten worden naar andere factoren zoals de isolatie maar ook de samenstelling van de vloer. Op internet zijn verschillende informatiebronnen aanwezig waarin de combinatie tussen convectorputten en vloerverwarming wordt besproken. Deze combinatie blijkt in de praktijk nog wel eens problemen op te leveren. Daarbij kun je denken aan een convectorput die nauwelijks warm wordt en net als bij de vloerverwarming ook slechts een lage temperatuur heeft.

Duurzaamheid
Vloerverwarming die aangesloten is op een warmtepomp is de meest duurzame oplossing. Daarbij heeft men het hoogste warmterendement en de laagste CO2 uitstoot. Vraag echter een ervaren installatiebedrijf om de mogelijkheden voor vloerverwarming goed te beoordelen.

Belastingvoordelen automobilisten hebben ongunstig effect op milieudoelen in 2019

De overheid heeft de afgelopen jaren verschillende vrijstellingen, teruggaven en kortingen in de autobelastingen doorgevoerd. Deze verschillende belastingvoordelen werken luchtkwaliteits- en klimaatdoelen tegen. Daarnaast zorgen de maatregelen ook niet voor een stabiele inkomstenstroom voor de overheid. Dit komt naar voren uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer. De resultanten van dit onderzoek zijn op woensdag 27 november 2019 bekend gemaakt door de NOS en andere media. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het effect van financiële prikkels op het behalen van de klimaatdoelen. Dit effect is dus zeker niet gunstig. De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijke instelling en controleorgaan. Volgens de Rekenkamer zou staatssecretaris Snel van Financiën de maatregelen op nieuw moeten beoordelen en moeten gaan aanpassen.

Maatregelen die een negatief effect hebben zouden moeten worden stopgezet. Er zijn nogal wat maatregelen op dit moment aldus de Rekenkamer. In totaal zijn er in Nederland 54 vrijstellingen, teruggaven en kortingen. Deze verschillende maatregelen zijn vaak gekoppeld aan verschillende voertuigen. Hierbij kun je denken aan maatregelen voor bestelauto’s, youngtimers, oldtimers, brandweerauto’s, taxi’s, ambulances en gehandicaptenvervoer. In totaal zou de financiële impact van deze maatregelen 2 miljard euro bedragen op de belastingopbrengsten. De meeste van deze maatregelen zorgt er echter niet aantoonbaar voor dat de luchtkwaliteit wordt geoptimaliseerd. Ook dragen de maatregelen niet bij aan het behalen van de overige klimaatdoelen.

Kabinet tegen meldplicht discriminatie bij uitzendbureaus in 2019

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een probleem dat onder andere in de arbeidsbemiddeling door uitzendbureaus aan de orde kan komen. Opdrachtgevers kunnen aan uitzendbureaus zogenaamde discriminerende verzoeken voorleggen. Daarbij kan men denken aan selectiecriteria die gericht zijn op leeftijd of geslacht. Naast deze discriminerende selectiecriteria zijn er nog verschillende andere selectiecriteria die als discriminerend worden beschouwd. Uitzendbureaus zijn het afgelopen jaar een aantal keer in het nieuws geweest omdat deze intermediairs teveel zouden meebewegen met hun opdrachtgevers op dit gebied.

Praktische bezwaren tegen meldplicht
Uitzendbureaus zouden meer moeten doen om discriminatie op de arbeidsmarkt te verbannen. Dat is echter niet eenvoudig. Een zogenaamde meldingsplicht voor uitzendbureaus met betrekking tot discriminerende verzoeken zou in elk geval niet effectief zijn. Er zijn praktische bezwaren tegen deze maatregel. Dat vind ook staatssecretaris Van Ark. Deze staatssecretaris is niet van plan een meldplicht in te voeren voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus. Eerder had de Tweede Kamer om meldplicht voor uitzendbureaus gevraagd. Uitzendorganisaties zouden dan verplicht moeten doorgeven dat ze discriminerende verzoeken hebben gekregen van hun opdrachtgevers. Van Ark schrijft aan de Kamer dat er praktische bezwaren tegen deze meldplicht bestaan.

Strenge controle
Discriminatie door uitzendbureaus wordt door het kabinet al jaren als een probleem beschouwd. De overheid komt er echter langzaam maar zeker achter dat uitzendorganisaties het verzoeken krijgen van hun opdrachtgevers om te discrimineren. Het zijn dus niet de uitzendorganisaties waar de discriminatie op de uitzendmarkt mee start. Uitzendbureaus worden al streng gecontroleerd op het gebied van discriminatie. Volgens het voorstel in de Tweede Kamer zouden uitzendbureaus ook een meldplicht moeten hebben op het gebied van discriminatie op de arbeidsmarkt. De uitzendbranche heeft echter zelf al een zogenaamde ‘meldcode’ ingesteld.

Het gesprek aangaan
Het invoeren van een daadwerkelijke meldplicht voor uitzendbureaus met betrekking tot discriminatie op de arbeidsmarkt zou ook niet werken omdat er nauwelijks controlemogelijkheden zijn. Uitzendbureaus die zich niet aan de meldplicht zouden houden kunnen niet of nauwelijks ontdekt worden. bovendien is er volgens de staatssecretaris sprake van een “grijs gebied”. Wanneer is er sprake van discriminatie en wanneer niet? Dat is niet altijd duidelijk.
Op internet zijn veel voorbeelden te vinden maar een intercedent of consultant van een uitzendbureau is geen politieagent en ook geen controleur. Dat kan je van iemand in deze beroepsgroepen ook niet verwachten. Wel verwacht de overheid dat uitzendbureaus er alles aan zullen doen om klanten die discriminerende verzoeken indienen te veranderen. Uitzendbureaus zouden moeten meedenken over oplossingen en zouden het gesprek met hun opdrachtgevers moeten aangaan.

BBL ook in 2020 belangrijk op de technische arbeidsmarkt

Het tekort aan technisch personeel zal ook in 2020 merkbaar zijn op de arbeidsmarkt. Veel technische bedrijven hebben in 2018 en 2019 al verschillende vacatures open gezet voor technisch personeel. Een groot deel van deze vacatures is nog niet ingevuld of ze zijn opnieuw open gezet. Dat zorgt er voor dat bedrijven nog niet op hun volle personeelssterkte zijn eind 2019. Een groot aantal bedrijven staat er voor open om zelf personeel op te leiden. Daarvoor worden over het algemeen BBL opleidingen ingezet. Een BBL opleiding is een mbo-opleiding volgens de Beroepsbegeleidende leerweg. Een BBL-er is dus iemand die wordt begeleid om een bepaald beroep te leren.

Deze begeleiding vind grotendeels plaats op de werkvloer waar de BBL-er onder toezicht een ervaren vakkracht werkt. Op dit moment zijn er in Nederland duizenden BBL-ers in een technisch BBL-traject werkzaam. Dat zijn de vakmensen van de toekomst. Er zijn door de jaren heen veel verschillende technische BBL opleidingen ontwikkeld. Zo zijn er BBL-ers werkzaam in de elektrotechniek, installatietechniek, mechatronica, metaaltechniek en de bouw. Ook in de voertuigentechniek en telecom zijn veel BBL-ers werkzaam. Wil je meer informatie over BBL opleidingen in de techniek? Klik dan op de knop Technicum BBL voor meer informatie.

Technicum zet extra vacatures open voor elektromonteurs eind november 2019

USG Technicum heeft aan het einde van 2019 extra vacatures open gezet voor elektromonteurs. Ondanks de negatieve berichten in de bouw over stikstof en PFAS gelooft Technicum dat de werkgelegenheid in de installatietechniek en elektrotechniek zal toenemen de komende jaren. Ook op korte termijn zijn installatiemonteurs en elektromonteurs belangrijk op de arbeidsmarkt. De winter doet straks zijn intrede en dat zorgt er traditiegetrouw voor dat er meer werk vrij komt voor installatiemonteurs in de verwarmingstechniek.

Bovendien is er sprake van een verduurzaming in de energietechniek. Dit wordt ook wel met de populaire term energietransitie aangeduid. Voor de energietransitie zijn zowel elektromonteurs als installatiemonteurs nodig. In 2019 is er een tekort aan deze specialisten op de arbeidsmarkt. Technicum weet dat en speelt hier op in door nieuwe vakkrachten op te leiden doormiddel van BBL trajecten. Technicum werft daarom niet alleen ervaren krachten maar ook toekomstige BBL-ers. Wil je meer weten over je mogelijkheden bij Technicum? Klik dan op de knop “Vacatures Technicum” in de menubalk. Als je meer wilt weten over de BBL trajecten van Technicum kun je klikken op “BBL Technicum”. Deze knop staat ook in de menubalk op de website.

VVD: parttimers moeten meer uren werken in 2019 en 2020

De VVD zou graag willen dat parttimers meer uren zouden gaan werken de komende tijd. Daarvoor zouden zowel bedrijven als de parttimers meer mogelijkheden moeten krijgen. Volgens de VVD zouden deeltijdcontracten tijdelijk open gebroken moeten worden waardoor parttimers tijdelijk kunnen ervaren hoe het is om meer uren te werken in een werkweek.

Het is nog onduidelijk of er maatregelen op dit gebied worden doorgevoerd. Morgen zal de VVD een voorstel indienen voor het verruimen van mogelijkheden voor parttimers om meer uren te gaan werken. Dit zal gebeuren tijdens het debat over de begroting van Sociale Zaken. Volgens VVD-Kamerlid Judith Tielen is Nederland in 2019 in Europa kampioen deeltijdwerken. Dit is volgens haar vooral bij vrouwen het geval. Werkgevers zouden vrouwen sneller deeltijdcontracten aanbieden dan mannen aldus het kamerlid van de VVD.