Geen subsidie voor warmtepomp in nieuwbouwwoning stopt vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 komt de subsidie voor warmtepompen te vervallen. Dit bericht kwam donderdag 28 november 2019 in de media. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2020 geen subsidiemogelijkheden zijn voor warmtepompen die in nieuwbouwwoningen en utiliteitscomplexen worde geplaatst. Dat maakt de aanschaf van een warmtepomp er niet goedkoper wordt.

Een reden voor het afschaffen van de subsidie op warmtepompen is het feit dat er vanaf 1 juli 2019 geen nieuwe woningen meer op het aardgasnet mogen worden aangesloten. Dat zorgt er voor dat het inbouwen van een aardgasvrije verwarming feitelijk al verplicht is. Een subsidie zou daarom niet meer nodig zijn. De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een subsidie die momenteel nog wordt verstrekt voor het verduurzamen van het huis. Deze subsidieregeling zal worden verlengd tot 2030. Daarnaast zal de maatregel ook breder worden ingezet. Isolatiemaatregelen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook vanuit de ISDE-regeling gedeeltelijk worden gesubsidieerd.

In totaal was er in 2019 een bedrag van 160 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen van gebouwen van zakelijke gebruikers en particulieren. Volgens een reactie van de Vereniging Eigen Huis is het afschaffen van de subsidie voor warmtepompen heel pijnlijk. Subsidies zijn volgens de VEH veel te kortstondig. De budgetten zijn te snel op. Daardoor zouden veel mensen ook worden overvallen door het feit dat subsidies verdwijnen.