Belastingvoordelen automobilisten hebben ongunstig effect op milieudoelen in 2019

De overheid heeft de afgelopen jaren verschillende vrijstellingen, teruggaven en kortingen in de autobelastingen doorgevoerd. Deze verschillende belastingvoordelen werken luchtkwaliteits- en klimaatdoelen tegen. Daarnaast zorgen de maatregelen ook niet voor een stabiele inkomstenstroom voor de overheid. Dit komt naar voren uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer. De resultanten van dit onderzoek zijn op woensdag 27 november 2019 bekend gemaakt door de NOS en andere media. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het effect van financiële prikkels op het behalen van de klimaatdoelen. Dit effect is dus zeker niet gunstig. De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijke instelling en controleorgaan. Volgens de Rekenkamer zou staatssecretaris Snel van Financiën de maatregelen op nieuw moeten beoordelen en moeten gaan aanpassen.

Maatregelen die een negatief effect hebben zouden moeten worden stopgezet. Er zijn nogal wat maatregelen op dit moment aldus de Rekenkamer. In totaal zijn er in Nederland 54 vrijstellingen, teruggaven en kortingen. Deze verschillende maatregelen zijn vaak gekoppeld aan verschillende voertuigen. Hierbij kun je denken aan maatregelen voor bestelauto’s, youngtimers, oldtimers, brandweerauto’s, taxi’s, ambulances en gehandicaptenvervoer. In totaal zou de financiële impact van deze maatregelen 2 miljard euro bedragen op de belastingopbrengsten. De meeste van deze maatregelen zorgt er echter niet aantoonbaar voor dat de luchtkwaliteit wordt geoptimaliseerd. Ook dragen de maatregelen niet bij aan het behalen van de overige klimaatdoelen.