IMF: stimuleringsmaatregelen centrale banken heeft positief effect gehad in 2019

De afgelopen tijd hebben de centrale banken van verschillende landen maatregelen genomen om de economische groei te stimuleren. De Europese Centrale Bank heeft al meerdere maatregelen genomen op dit gebied maar ook de Amerikaanse centrale bank heeft maatregelen genomen. De maatregelen zijn met name gericht op het reduceren van de rente. Zo is de rente in Europa op een dieptepunt beland eind 2019 en begin 2020. De ECB hoopt hiermee een impuls te geven aan de economie. Met een lage rente hoopt de ECB bedrijven, overheden en consumenten te stimuleren om meer geld uit te geven. Toch blijkt dit gewenste effect in de praktijk nauwelijks in resultaten te worden omgezet.

Het IMF geeft echter aan dat er wel degelijk een effect merkbaar is. Als de centrale banken geen maatregelen zouden hebben genomen dan zou de economische groei van de wereldeconomie ongeveer 0,5 procentpunt lager zijn uitgevallen in 2019 en 2020. Het punt waar de ECB en andere centrale banken tegen aan lopen is dat er nu nauwelijks nog maatregelen genomen kunnen worden om de economie vanuit een centraal orgaan verder te stimuleren. De politieke spanningen tussen landen moet met name aan de onderhandelingstafel worden opgelost. De rente kan eigenlijk niet verder worden verlaagd. Als dat wel gebeurd ontstaat een hele bijzondere situatie. Mensen zouden dan voor spaargeld moeten betalen en hypotheekrentes en andere rentes zouden op bijna nul procent terecht komen.