Vier grote bedrijven in Rotterdamse haven tekenen voor CO2 opslag eind 2019

De emissie van CO2 vormt een groot probleem voor het milieu en met name het klimaat. Om die reden worden verschillende oplossingen bedacht waarmee de emissie van CO2 gereduceerd kan worden. Als men onvoldoende in staat blijkt om de emissie van CO2 te reduceren dan kan men naar noodoplossingen grijpen. Een bekende noodoplossing is het afvangen van CO2 en het opslaan hiervan onder de grond in bijvoorbeeld lege gasvelden.

Vier bedrijven in de haven van Rotterdam hebben besloten om mee te doen aan een groot project dat gericht is op het afvangen en opslaan van CO2. Het gaat hierbij om de bedrijven Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products. Deze bedrijven committeren zich aan de plannen om CO2 op te slaan. Het CO2 wordt opgevangen voordat het in de atmosfeer terecht komt. Doormiddel van een centrale pijpleiding zal het broeikasgas CO2 vervolgens naar een leeg gasveld worden getransporteerd. Dit gasveld bevind zich onder de Noordzee.

Het project krijgt de naam Porthos. Door het opvangen en opslaan van stikstof wordt op korte termijn de emissie van CO2 fors terug gerduceerd.”We starten met ongeveer twee megaton per jaar” geeft projectleider Wim van Lieshout van Porthos aan. Volgens de projectleider is deze hoeveelheid CO2 ongeveer net zoveel als de emissie van CO2 van een grote kolencentrale.