Haven Rotterdam ontwikkelt plan CO2-opslag onder Noordzee vanaf 2017

Het Havenbedrijf Rotterdam is bezig met de ontwikkeling van  een revolutionair plan voor CO2-opslag. Het Havenbedrijf heeft hiervoor een complex buizenstelsel ontwikkeld. Door dit buizenstelsel moet de CO2 die door de industrie op de Maasvlakte wordt uitgestoten worden getransporteerd naar opslagpunt onder de Noordzee.

Carbon capture and storage (CCS)
Het systeem dat door het Havenbedrijf Rotterdam wordt gemaakt is een variant op het reeds bestaande principe van carbon capture and storage (CCS). Het zou gaan om een vernieuwde versie van CCS. Het carbon capture and storage (CCS) is een systeem dat wordt beschouwd als behoorlijk kostbaar. Daardoor zou het systeem niet interessant zijn voor een structurele oplossing van de problemen met betrekking tot de CO2 uitstoot van bedrijven. Volgens het Havenbedrijf zijn er echter oplossingen die er voor zorgen dat het CCS toch betaalbaar kan worden gemaakt. Dit maakte het dagblad Trouw bekend.

Beperking CO2 emissie in Nederland
Het is belangrijk dat Nederland wat doet met de CO2 emissie. In Nederland wordt nog te veel CO2 uitgestoten. Daardoor is de kans klein dat de doelstellingen vanuit het klimaatakkoord wordt behaald. Het afvangen van CO2 zou een oplossing kunnen zijn maar het is geen bronoplossing. Dit houdt in dat het afvangen van CO2 geen structurele oplossing is omdat er nog steeds CO2 wordt uitgestoten alleen komt het niet rechtstreeks in de atmosfeer. In plaat daarvan wordt het opgeslagen maar de vervuiling vindt nog wel degelijk plaats. Milieuorganisaties zijn daarom niet onder de indruk van CCS. Deze organisaties noemen capture and storage een schijnoplossing.

CO2 uitstoot Maasvlakte
De Maasvlakte vormt een belangrijk industrieel gebied voor Nederland. In dit gebied wordt daardoor ook veel CO2 uitgestoten. In totaal zou de Maasvlakte ongeveer 20 procent van de CO2 uitstoten die in Nederland in de atmosfeer vrij komt. Het Havenbedrijf Rotterdam wil in 2020 in totaal 2 miljoen ton CO2 onder in de zeebodem op gaan slaan. In 2030 moet de CO2 opslag zijn uitgegroeid tot 5 miljoen ton. Als dit project van capture and storage CO2 gaat slagen dan is dit een heel groot succes voor het net geïnstalleerde kabinet-Rutte III. Dit kabinet heeft in haar regeringsakkoord ambitieuze doelen vastgesteld voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Echter blijft de CO2 uitstoot dus bestaan alleen wordt deze afgevangen. Het succes kan daardoor met gemengde gevoelens worden bekeken.